เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012440' GROUP BY pri.code order by pri.Url CPU
พบสินค้า 3 รายการ
INTEL 775
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0043289'
CPU INTEL CORE 2 DUO E7500 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045539'
CPU INTEL CORE 2 DUO E8500 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046090'
CPU INTEL CORE 2 QUAD Q9300 LGA 775
(NEXT)
ประกัน 3 ปี Imported
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 170 บาท