เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012886' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mainboard
พบสินค้า 5 รายการ
INTEL (775)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076755'
(775) INTEL G31LMS (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077124'
(775) INTEL G31LM (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072526'
(775) INTEL G41-D3C (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122859'
(775) AFOX IG41-MA7
ประกัน 3 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,340 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074121'
(775) ASROCK G41C-GS R2.0
ประกัน 3 ปี
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 40 บาท