เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012887' GROUP BY pri.code order by pri.Url Mainboard
พบสินค้า 10 รายการ
INTEL (1150, 1155, 1156)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130598'
(1150) LONGWELL H81-AC
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131680'
(1150) AFOX IH81-MA6
ประกัน 3 ปี
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0062474'
(1150) GIGABYTE GA-H81M-DS2
ประกัน 3 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127783'
(1155) INTEL P8H61M-S1 (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115126'
(1155) INTEL P8H61-GL (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,315 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129777'
(1155-1Y) INTEL P8H61-PLUS
(LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110164'
(1155) AFOX IH61-MA5
ประกัน 3 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053338'
(1155) GIGABYTE GA-H61M-DS2
ประกัน 3 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085333'
(1156) INTEL P55-LC (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107698'
(1156) INTEL P7H55-LW (LOW END BRAND)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,480 บาท
ประหยัด 90 บาท