เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009350' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sound Card
พบสินค้า 17 รายการ
Internal
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102087'
Sound Creative USB Play3
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069916'
Sound Creative Blaster Audigy FX
ประกัน 1 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069917'
Sound Creative Blaster Audigy RX
ประกัน 1 ปี
1,795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045893'
Sound Creative X-FI Surround 5.1Pro V3
ประกัน 1 ปี
1,805 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 185 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107371'
Sound Creative Blaster X AE-5
ประกัน 1 ปี
3,805 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 585 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128388'
Sound Creative Blaster X AE-7
ประกัน 1 ปี
5,605 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 985 บาท

External
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018706'
Sound USB Virtual 5.1
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018707'
Sound USB Virtual 7.1
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052498'
Sound USB Virtual 7.1 CC052
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055448'
Sound USB Virtual 7.1 PD560
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067329'
Sound USB Virtual 8.1
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094448'
Sound Creative Blaster G1
ประกัน 1 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 225 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073596'
Sound Creative Blaster OMNI Surround 5.1
ประกัน 1 ปี
2,325 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099273'
Sound Creative Blaster G5
ประกัน 1 ปี
2,845 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 445 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125234'
Sound Creative Blaster G6
ประกัน 1 ปี
3,645 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 845 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077764'
Sound Creative Blaster E5
ประกัน 1 ปี
4,365 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 925 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128543'
Sound Card Vention USB Grey Metal Type 2.1/7.1
ประกัน 5 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท