เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '009350' GROUP BY pri.code order by pri.Url Sound Card
พบสินค้า 17 รายการ
Internal
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069916'
Sound Card Creative Blaster Audigy FX
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069917'
Sound Card Creative Blaster Audigy RX
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133394'
Sound Card Creative Blaster AE-5 Plus
ประกัน 1 ปี
4,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 200 บาท

External
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018706'
Sound USB Virtual 5.1
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018707'
Sound USB Virtual 7.1
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052498'
Sound USB Virtual 7.1 CC052
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055448'
Sound USB Virtual 7.1 PD560
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128542'
Sound Card Vention USB 0.15M Space Gray
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129730'
Sound Card Vention USB 2.1
(OMTP/CTIA) 0.15M BLACK
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132903'
Sound Card USB FANTECH 7.1
(AC3002)
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094448'
Sound Creative Blaster G1
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131236'
Sound Creative Blaster G3
ประกัน 1 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099273'
Sound Creative Blaster G5
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125234'
Sound Creative Blaster G6
ประกัน 1 ปี
3,820 บาท
รวม VAT แล้ว
4,220 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128388'
Sound Creative Blaster X AE-7
ประกัน 1 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132172'
Sound Sennheiser GSX 1000
ประกัน 2 ปี
7,250 บาท
รวม VAT แล้ว
7,580 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132173'
Soung Sennheiser GSX 1200Pro
ประกัน 2 ปี
7,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,170 บาท
ประหยัด 320 บาท