เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025004' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 25 รายการ
MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138918' and sp.pic_type='s'
WEBCAM MICROSOFT L2 LifeCam Cinema
(H5D-00016)
ประกัน 3 ปี
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138919' and sp.pic_type='s'
WEBCAM MICROSOFT PL2 LifeCam Studio
(Q2F-00017)
ประกัน 3 ปี
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 425 บาท

LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136642' and sp.pic_type='s'
WEBCAM Lenovo Essential FHD 4XC1B34802
ประกัน 1 ปี
1,119 บาท
รวม VAT แล้ว
1,299 บาท
ประหยัด 180 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123454' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C270) BLACK
ประกัน 2 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055180' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C615) BLACK
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093060' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C922)
ประกัน 1 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094265' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH (C930E)
ประกัน 3 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104214' and sp.pic_type='s'
WEBCAM LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD
ประกัน 3 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

FEELTEK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138559' and sp.pic_type='s'
WEBCAM FEELTEK ELEC HD 720P
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136929' and sp.pic_type='s'
WEBCAM Feeltek ELEC FULL HD 1080P
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111435' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO NWC-500
ประกัน 1 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136272' and sp.pic_type='s'
WEBCAM NUBWO AGENT X1000
ประกัน 2 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137423' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER B08Z
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136176' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A18
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138390' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER W-28BT
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131080' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD629
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131508' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD819
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
755 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118698' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A455
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118700' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A229
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131330' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER HD868
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137422' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A881
ประกัน 1 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133087' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A327
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133088' and sp.pic_type='s'
WEBCAM OKER A521
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134378' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO C200
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132415' and sp.pic_type='s'
WEBCAM RAPOO C260
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 195 บาท