เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020323' GROUP BY pri.code order by pri.Url Webcam
พบสินค้า 17 รายการ
NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111435'
WEBCAM NUBWO (NWC-500) BLACK
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114682'
WEBCAM NUBWO (NWC550) BLACK
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 60 บาท

LOGITECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123454'
WEBCAM LOGITECH (C270) BLACK
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050052'
WEBCAM LOGITECH (C525) BLACK
ประกัน 2 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0055180'
WEBCAM LOGITECH (C615) BLACK
ประกัน 2 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093060'
WEBCAM LOGITECH (C922)
ประกัน 3 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094265'
WEBCAM LOGITECH (C930E)
ประกัน 3 ปี
3,020 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104214'
WEBCAM LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD
ประกัน 3 ปี
6,150 บาท
รวม VAT แล้ว
6,790 บาท
ประหยัด 640 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065534'
CONFERENCE CAM LOGITECH (BCC950) BLACK
ประกัน 2 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
7,590 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036427'
WEBCAM OKER (088) BLACK
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0021433'
WEBCAM OKER (177) BLACK
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118698'
WEBCAM OKER (A455) BLACK
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 85 บาท

TOP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112119'
WEBCAM TOP TC-101
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112090'
WEBCAM TOP TC-102
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112088'
WEBCAM TOP TC-10P
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112087'
WEBCAM TOP TC-103
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112089'
WEBCAM TOP TC-30P
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท