เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023293' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 15 รายการ
Projector ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132380' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1227i
ประกัน 3 ปี
12,250 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128675' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1326AWH
ประกัน 3 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133172' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1327Wi
ประกัน 3 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,700 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138537' and sp.pic_type='s'
Projector ACER P1360WBI
ประกัน 2 ปี
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136956' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328WH
ประกัน 3 ปี
19,000 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107304' and sp.pic_type='s'
Projector ACER P5330W
ประกัน 3 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท

Projector BENQ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134038' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MX560
ประกัน 2 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137674' and sp.pic_type='s'
Projector BenQ SX765
ประกัน 2 ปี
37,500 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,400 บาท

Projector EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136400' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB-E01
ประกัน 2 ปี
11,400 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134586' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X06
ประกัน 2 ปี
17,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135051' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X51
ประกัน 2 ปี
20,780 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136989' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W06
ประกัน 2 ปี
22,280 บาท
รวม VAT แล้ว
22,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134065' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W51
ประกัน 2 ปี
25,600 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท

Projector VIEWSONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107580' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC PA503X
ประกัน 2 ปี
9,640 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135030' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M1+_G2
ประกัน 3 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท