เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008839' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook
พบสินค้า 155 รายการ
Notebook ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130510'
Notebook Acer Aspire A315-22-90R7/00D
(Black)
ประกัน 2 ปี
7,530 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 370 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129686'
Notebook Acer Aspire A315-22-900L/T00G
(Black)
ประกัน 2 ปี
8,460 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 440 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127247'
Notebook Acer Aspire A315-42-R9BR/T012
(Black)
ประกัน 2 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130441'
Notebook Acer Aspire A315-42-R9HW/T017
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127248'
Notebook Acer Aspire A315-42-R5BK/T006
(Black)
ประกัน 2 ปี
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127625'
Notebook Acer Aspire A315-42-R36P/T008
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130442'
Notebook Acer Aspire A315-55G-56GP/T00L
(Black)
ประกัน 2 ปี
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127632'
Notebook Acer Aspire A514-52G-54BA/T002
(Silver)
ประกัน 2 ปี
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128381'
Notebook Acer Swift SF114-32-P3J5/T004
(Pink)
ประกัน 2 ปี
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128242'
Notebook Acer Swift SF114-32-P8PS/T001
(Gold)
ประกัน 2 ปี
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128244'
Notebook Acer Swift SF114-32-P5E8/T002
(Green)
ประกัน 2 ปี
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128243'
Notebook Acer Swift SF114-32-P3PG/T004
(Silver)
ประกัน 2 ปี
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127251'
Notebook Acer Swift SF314-41-R4PZ/T004
(Silver)
ประกัน 2 ปี
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129049'
Notebook Acer Swift SF314-57-32PH/T001
(Gray)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129688'
Notebook Acer Swift SF314-57-38N7/T001
(Pink)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129689'
Notebook Acer Swift SF314-57-33UW/T001
(Blue)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124232'
Notebook Acer Swift SF314-56G-589T/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
14,770 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126060'
Notebook Acer Swift SF314-55G-53RB/T003
(Silver)
ประกัน 2 ปี
16,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129050'
Notebook Acer Swift SF314-57G-524M/T005
(Gray)
ประกัน 2 ปี
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129054'
Notebook Acer Swift SF514-54T-50B2/T002
(Blue)
ประกัน 3 ปี
25,390 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128439'
Notebook Acer Swift SF514-54GT-5608/T004
(Blue)
ประกัน 3 ปี
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129690'
Notebook Acer Swift SF514-54GT-5680/T002
(White)
ประกัน 3 ปี
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129055'
Notebook Acer Swift SF514-54T-75YN/T001
(Blue)
ประกัน 3 ปี
28,120 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129765'
Notebook Acer Swift SF514-54T-783P/T001
(White)
ประกัน 3 ปี
28,120 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128380'
Notebook Acer Spin SP111-34N-P53K/T001
(Gray)
ประกัน 2 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128348'
Notebook Acer Spin SP513-53N-51G4/T001
(Gray)
3-3-1
19,790 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท

Notebook ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129642'
Notebook Asus M570DD-DM032T
(Black-Plastic)
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126551'
Notebook Asus X409FJ-BV002T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126552'
Notebook Asus X409FJ-BV003T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130514'
Notebook Asus X509FA-EJ643T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130515'
Notebook Asus X509FA-EJ644T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127998'
Notebook Asus M509DA-EJ085T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130174'
Notebook Asus M509DA-EJ195T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
11,150 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130005'
Notebook Asus X545FA-EJ116T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130006'
Notebook Asus X545FJ-EJ064T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
17,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130007'
Notebook Asus X545FJ-EJ065T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125231'
Notebook Asus X412UA-EK184T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125232'
Notebook Asus X412UA-EK187T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125233'
Notebook Asus X412UA-EK188T
(Peacockblue)
ประกัน 2 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127967'
Notebook Asus X412DA-EK330T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127968'
Notebook Asus X412DA-EK331T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127969'
Notebook Asus X412DA-EK332T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130267'
Notebook Asus X412DA-EK342T
(Coral Crush)
ประกัน 2 ปี
10,690 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126123'
Notebook Asus X412FJ-EK215T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126124'
Notebook Asus X412FJ-EK216T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127993'
Notebook Asus X412DA-EK333T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127994'
Notebook Asus X412DA-EK334T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127995'
Notebook Asus X412DA-EK335T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127996'
Notebook Asus X412DA-EK336T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128004'
Notebook Asus X412DA-EK337T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128005'
Notebook Asus X412DA-EK338T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126458'
Notebook Asus X412FL-EK084T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126459'
Notebook Asus X412FL-EK085T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126460'
Notebook Asus X412FL-EK086T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126453'
Notebook Asus X512DA-EJ039T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129643'
Notebook Asus X512DA-EJ1015T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129644'
Notebook Asus X512DA-EJ1019T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129645'
Notebook Asus X512DA-EJ1020T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129646'
Notebook Asus X512DA-EJ1021T
(Coral Crush)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126454'
Notebook Asus X512DA-EJ313T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126455'
Notebook Asus X512DA-EJ139T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
13,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126456'
Notebook Asus X512DA-EJ140T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126457'
Notebook Asus X512DA-EJ141T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126601'
Notebook Asus X512DA-EJ142T
(Coral Crush)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128086'
Notebook Asus X512DA-EJ767T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128533'
Notebook Asus X512FL-EJ158T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122055'
Notebook Asus Vivobook S S430FN-EB055T
(Firmament Green)
ประกัน 2 ปี
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126788'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM041T
(Moss Green)
ประกัน 2 ปี
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126747'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ017T
( Moss Green)
ประกัน 2 ปี
25,090 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130004'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ343T
(Cobalt Blue)
ประกัน 2 ปี
23,090 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129996'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ355T
(Moss Green)
ประกัน 2 ปี
23,090 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129997'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ356T
(Gun Metal Grey)
ประกัน 2 ปี
23,090 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129998'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ357T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
23,090 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129999'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ358T
(Cobalt Blue)
ประกัน 2 ปี
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130000'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ359T
(Punk Pink)
ประกัน 2 ปี
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130001'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ360T
(Moss Green)
ประกัน 2 ปี
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130002'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ361T
(Gun Metal Grey)
ประกัน 2 ปี
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130003'
Notebook Asus Vivobook S S531FL-BQ362T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129063'
Notebook Asus UM431DA-AM011T (Silver Blue-Metal
(Bezel)
ประกัน 2 ปี
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127966'
Notebook Asus UM431DA-AM038T (Silver Blue-Metal
(Bezel)
ประกัน 2 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129291'
Notebook Asus Zenbook UX334FLC-A4086T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
31,390 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 4,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129292'
Notebook Asus Zenbook UX334FLC-A4124T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
31,390 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 4,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129285'
Notebook Asus Zenbook UX434FAC-A6064T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129286'
Notebook Asus Zenbook UX434FAC-A6116T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
25,190 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129289'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6210T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
27,340 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129290'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6212T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
27,340 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129293'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6211T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
33,190 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129294'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6213T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
32,290 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 3,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130176'
Notebook Asus Zenbook UX463FL-AI024T
(Gun Grey)
ประกัน 2 ปี
32,990 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 2,910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128657'
Notebook Asus Zenbook Duo UX481FL-BM062T
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128658'
Notebook Asus Zenbook Duo UX481FL-BM063T
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


Notebook LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124689'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81DC010TTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
9,300 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122224'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81D200J7TA
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,100 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130665'
Notebook Lenovo IdeaPad D330-81H300DNTA
(Mineral Gray) wifi
ประกัน 1 ปี
11,390 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121358'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81DE01YYTA
(Black)
ประกัน 1 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118823'
Notebook Lenovo IdeaPad 330S-81F500SHTA
(Gray)
ประกัน 1 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124866'
Notebook Lenovo IdeaPad 330S-81FB00DWTA
(Gray)
ประกัน 1 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130350'
Notebook Lenovo IdeaPad S145-81ST004LTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
8,890 บาท
รวม VAT แล้ว
9,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129418'
Notebook Lenovo IdeaPad C340-81N60088TA
(Black) Touch Screen
ประกัน 2 ปี
12,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126939'
Notebook Lenovo IdeaPad C340-81N4007PTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130117'
Notebook Lenovo IdeaPad L340-81LW003UTA
(Platinum Gray)
ประกัน 2 ปี
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
ประหยัด 1,210 บาท

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: views/item.php

Line Number: 162

select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128446'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81NC00B1TA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125311'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81N7001QTA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130111'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81N800UKTA
(Patinum Gray)
ประกัน 2 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129637'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81VW0086TA
(Grey)
ประกัน 2 ปี
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130492'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81WL001VTA
(Patinum Gray)
ประกัน 2 ปี
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126573'
Notebook Lenovo ThinkPad V330-81B000H2TA
(Gray)
ประกัน 1 ปี
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129374'
Notebook Lenovo ThinkPad E490-20N8S15H00
(Black)
ประกัน 1 ปี
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129728'
Notebook Lenovo ThinkPad V330-81B1A03QTA
(Gray)
ประกัน 1 ปี
12,590 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 810 บาท

Notebook HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124883'
Notebook HUAWEI Mate 13-W19B
(Silver)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท


Notebook MSI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129077'
Notebook MSI Modern 14 A10M-676TH
(Silver)
ประกัน 1 ปี
22,290 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129076'
Notebook MSI Modern 14 A10RB-675TH
(Silver)
ประกัน 1 ปี
25,290 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129135'
Notebook MSI Modern 15 A10RB-008TH
(Black)
ประกัน 1 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129758'
Notebook MSI Prestige 14 A10RB-049TH
(White)
ประกัน 2 ปี
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128813'
Notebook MSI Prestige 14 A10SC-003TH
( Black )
ประกัน 2 ปี
41,990 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128814'
Notebook MSI Prestige 15 A10SC-067TH
( Black )
ประกัน 2 ปี
54,890 บาท
รวม VAT แล้ว
59,900 บาท
ประหยัด 5,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127311'
Notebook MSI PS42 8MO-291THA
(Silver)
ประกัน 2 ปี
15,250 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 650 บาท

Notebook DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130400'
Notebook Dell V3590-W5680553505THCOM
(Black)
1-1-1
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129306'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055106OPPTHW10
(Black )
2-2-2
12,800 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130399'
Notebook Dell V3590-W5680552074THCOM
(Black)
1-1-1
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128876'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055131OPPTHW10
(Black)
2-2-2
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127008'
Notebook Dell Inspiron 5593-W566054461PTHW10
(Silver)
2-2-2
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126162'
Notebook Dell Inspiron 7591-W567015001THW10
(Silver)
3-3-3
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
32,400 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130387'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055149THW10
(Black)
2-2-2
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130388'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055149THW10
(Silver)
2-2-2
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130389'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055149THW10
(White)
2-2-2
22,100 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129319'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055304PTHW10
(Silver)
2-2-2
23,300 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126163'
Notebook Dell Inspiron 7591-W567015003THW10
(Silver)
3-3-3
34,100 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 2,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126165'
Notebook Dell Inspiron 7590-W567015008BPTHW10
(Black)
3-3-3
36,000 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 2,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128878'
Notebook Dell Inspiron 3493-W566054115PTHW10
(Black)
2-2-2
17,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127987'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605327PTHW10
(Silver)
2-2-2
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127989'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605327PTHW10
(Purple)
2-2-2
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127988'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605327PTHW10
(Gold)
2-2-2
24,700 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129559'
Notebook Dell Inspiron 3493-W566054131PTHW10
(Silver)
2-2-2
23,300 บาท
รวม VAT แล้ว
24,700 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127992'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605325THW10
(Purple)
2-2-2
27,600 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127991'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605325THW10
(Gold)
2-2-2
27,600 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130152'
Notebook Dell Inspiron 7490-W56705107THW10
(Silver)
3-3-3
41,300 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130153'
Notebook Dell Inspiron 7490-W56705107THW10
(Ice Berry)
3-3-3
41,300 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127981'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051012PTHW10
(Silver)
2-2-2
26,000 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127982'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051012PTHW10
(Purple)
2-2-2
26,000 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122653'
Notebook Dell Inspiron 5370-W566951005RPTHW10
(Silver)
2-2-2
20,700 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127984'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051007THW10
(Silver)
2-2-2
28,700 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127985'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051007THW10
(Purple)
2-2-2
28,700 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,200 บาท

Notebook HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130235'
Notebook HP Envy 13-aq1025TX
(Natural Silver )
2-2-2
27,690 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130236'
Notebook HP Envy 13-aq1026TX
(Natural Silver)
2-2-2
30,490 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128315'
Notebook HP 15-db1048AU (Natural Silver)
2-2-2
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128391'
Notebook HP 15-db1049AU (Silver)
2-2-2
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128132'
Notebook HP 15s-fq1001TU
(Natural Silver)
2-2-2
12,700 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128456'
Notebook HP 15s-fq1012TU
(Natural Silver)
2-2-2
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129507'
Notebook HP 15s-du1060TX
(Silver)
2-2-2
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129779'
Notebook HP 15s-fq1002TU
(Natural Silver)
2-2-2
19,190 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129505'
Notebook HP 15s-eq0000AU
(Natural Silver)
2-2-2
13,600 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129504'
Notebook HP 15s-eq0001AU
(Natural Silver)
2-2-2
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128453'
Notebook HP Pavilion 15-cs3016TX
(Silver )
2-2-2
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129500'
Notebook HP Pavilion 15-cs3017TX
(Warm Gold )
2-2-2
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท