เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008839' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook
พบสินค้า 152 รายการ
Notebook ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122336'
Notebook Acer Aspire A314-41-63TQ/T004
(Black)
ประกัน 2 ปี
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122402'
Notebook Acer Aspire A314-41-94GC/T005
(Black)
ประกัน 2 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127640'
Notebook Acer Aspire A315-34-C90R/T002
(Black)
ประกัน 1 ปี
7,580 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129123'
Notebook Acer Aspire A315-53G-305B/T002
(Black)
ประกัน 2 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127227'
Notebook Acer Aspire A315-55KG-317M/T001
(Black)
ประกัน 2 ปี
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127552'
Notebook Acer Aspire A315-55KG-34W9/T004
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,060 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 840 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127247'
Notebook Acer Aspire A315-42-R9BR/T012
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,060 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 840 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126753'
Notebook Acer Aspire A315-41-R5FC/T014
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127248'
Notebook Acer Aspire A315-42-R5BK/T006
(Black)
ประกัน 2 ปี
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126758'
Notebook Acer Aspire A315-53G-59ZG/T004
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129235'
Notebook Acer Aspire A315-53G-58ZE/T001
(Black)
ประกัน 2 ปี
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128670'
Notebook Acer Aspire A315-55G-3830/T002
(Black)
ประกัน 2 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127625'
Notebook Acer Aspire A315-42-R36P/T008
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129047'
Notebook Acer Aspire A315-55G-51WR/T001
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129278'
Notebook Acer Aspire A315-55G-56UP/T00K
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127627'
Notebook Acer Aspire A315-42-R1H5/T009
(Black)
ประกัน 2 ปี
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127628'
Notebook Acer Aspire A315-42-R84Q/T011
(Black)
ประกัน 2 ปี
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127631'
Notebook Acer Aspire A514-52G-39K1/T011
(Silver)
ประกัน 2 ปี
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128673'
Notebook Acer Aspire A514-51G-523V/T003
(Silver)
ประกัน 2 ปี
14,790 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127632'
Notebook Acer Aspire A514-52G-54BA/T002
(Silver)
ประกัน 2 ปี
18,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124606'
Notebook Acer Aspire A515-53G-59M2/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119456'
Notebook Acer Aspire A515-52G-59WU/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
14,240 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 1,160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126042'
Notebook Acer Aspire A515-54G-5141/T001
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,810 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,090 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124048'
Notebook Acer Aspire A515-53G-59F4/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128242'
Notebook Acer Swift SF114-32-P8PS/T001
(Gold)
ประกัน 2 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127251'
Notebook Acer Swift SF314-41-R4PZ/T004
(Silver)
ประกัน 2 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128243'
Notebook Acer Swift SF114-32-P3PG/T004
(Silver)
ประกัน 2 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128244'
Notebook Acer Swift SF114-32-P5E8/T002
(Green)
ประกัน 2 ปี
11,890 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129049'
Notebook Acer Swift SF314-57-32PH/T001
(Gray)
ประกัน 2 ปี
12,790 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129497'
Notebook Acer Swift SF314-41G-R2RS/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
13,790 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124232'
Notebook Acer Swift SF314-56G-589T/T001
(Silver)
ประกัน 2 ปี
14,770 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126060'
Notebook Acer Swift SF314-55G-53RB/T003
(Silver)
ประกัน 2 ปี
16,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129051'
Notebook Acer Swift SF314-57G-56PE/T004
(Pink)
ประกัน 2 ปี
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128439'
Notebook Acer Swift SF514-54GT-5608/T004
(Blue)
ประกัน 3 ปี
27,190 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129055'
Notebook Acer Swift SF514-54T-75YN/T001
(Blue)
ประกัน 3 ปี
28,120 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116986'
Notebook Acer Swift SF713-51-M5HS/T002
(Black)
ประกัน 3 ปี
29,300 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128348'
Notebook Acer Spin SP513-53N-51G4/T001
(Gray)
3-3-1
22,390 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127415'
Notebook Acer TravelMate TMP2410-G2-M-38AS (NX.VGTST.003)
(Black)
3-3-3
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
14,300 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127455'
Notebook Acer TravelMate TMP2410-G2-M-568Y (NX.VGTST.002)
(Black)
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127456'
Notebook Acer TravelMate TMX3410-M-50LT (NX.VHJST.013)
(Black)
3-3-3
19,690 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท

Notebook ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114090'
Notebook Asus X411UF-BV164T
(Gray)
ประกัน 2 ปี
13,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126547'
Notebook Asus X409FA-BV016T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126551'
Notebook Asus X409FJ-BV002T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129064'
Notebook Asus M409BA-BV004T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129065'
Notebook Asus M409BA-BV006T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
7,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125231'
Notebook Asus X412UA-EK184T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125232'
Notebook Asus X412UA-EK187T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125233'
Notebook Asus X412UA-EK188T
(Peacockblue)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126123'
Notebook Asus X412FJ-EK215T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127967'
Notebook Asus X412DA-EK330T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127968'
Notebook Asus X412DA-EK331T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127993'
Notebook Asus X412DA-EK333T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127994'
Notebook Asus X412DA-EK334T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127996'
Notebook Asus X412DA-EK336T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128004'
Notebook Asus X412DA-EK337T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128005'
Notebook Asus X412DA-EK338T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126459'
Notebook Asus X412FL-EK085T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126460'
Notebook Asus X412FL-EK086T
(Peacock Blue)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126781'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM035T
(Cobalt Blue)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126782'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM036T
(Punk Pink)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126787'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM040T
(Punk Pink)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126788'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM041T
(Moss Green)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126789'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM042T
(Gun Metal Grey)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126786'
Notebook Asus Vivobook S S431FL-AM039T
(Cobalt Blue)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129063'
Notebook Asus UM431DA-AM011T (Silver Blue-Metal
(Bezel)
ประกัน 2 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127966'
Notebook Asus UM431DA-AM038T (Silver Blue-Metal
(Bezel)
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129297'
Notebook Asus UM433DA-A5029T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126546'
Notebook Asus X509FA-BR032T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
10,690 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126549'
Notebook Asus X509FJ-BR012T
( Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126550'
Notebook Asus X509FJ-BR013T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128085'
Notebook Asus X509FL-EJ078T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127860'
Notebook Asus X509FL-EJ079T
(Slate Gray)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127998'
Notebook Asus M509DA-EJ085T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
10,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126453'
Notebook Asus X512DA-EJ039T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126455'
Notebook Asus X512DA-EJ139T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126456'
Notebook Asus X512DA-EJ140T
(Slate Grey-Imr)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126601'
Notebook Asus X512DA-EJ142T
(Coral Crush)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128533'
Notebook Asus X512FL-EJ158T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129291'
Notebook Asus Zenbook UX334FLC-A4086T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129292'
Notebook Asus Zenbook UX334FLC-A4124T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129287'
Notebook Asus Zenbook UX334FLC-A4085T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129285'
Notebook Asus Zenbook UX434FAC-A6064T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129289'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6210T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129290'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6212T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129293'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6211T
(Royal Blue)
ประกัน 2 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129294'
Notebook Asus Zenbook UX434FLC-A6213T
(Icicle Silver)
ประกัน 2 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129424'
Notebook Asus Zenbook UX563FD-A1027T
(Gun Grey)
ประกัน 2 ปี
46,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128653'
Notebook Asus Zenbook Duo UX481FL-BM050T
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
32,190 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128657'
Notebook Asus Zenbook Duo UX481FL-BM062T
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
32,190 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128656'
Notebook Asus Zenbook Duo UX481FL-BM039R
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
41,690 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 3,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128661'
Notebook Asus Zenbook Duo UX581GV-H2003T
(Celestial Blue)
ประกัน 2 ปี
80,990 บาท
รวม VAT แล้ว
89,900 บาท
ประหยัด 8,910 บาท

Notebook LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129070'
Notebook Lenovo IdeaPad S145-81UV000YTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126518'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81DA0014TA
(Black)
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125095'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81D50072TA
(Black)
ประกัน 2 ปี
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124691'
Notebook Lenovo IdeaPad 330-81D600BQTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126446'
Notebook Lenovo IdeaPad L340-81LG008UTA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129071'
Notebook Lenovo IdeaPad L340-81LW00BSTA
(Black)
ประกัน 2 ปี
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127078'
Notebook Lenovo IdeaPad 330S-81F501G1TA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128446'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81NC00B1TA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128793'
Notebook Lenovo IdeaPad S340-81NC00BLTA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128937'
Notebook Lenovo IdeaPad S540-81NF002STA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
22,590 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125313'
Notebook Lenovo IdeaPad S540-81ND0018TA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
24,790 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128938'
Notebook Lenovo IdeaPad S540-81NF002TTA
(Gray)
ประกัน 2 ปี
28,490 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 3,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129374'
Notebook Lenovo ThinkPad E490-20N8S15H00
(Black)
ประกัน 1 ปี
14,090 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127946'
Notebook Lenovo ThinkPad V330-81AXA0DBTA
(Gray)
ประกัน 1 ปี
8,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 510 บาทNotebook HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124883'
Notebook HUAWEI Mate 13-W19B
(Silver)
ประกัน 2 ปี
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Notebook MSI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129076'
Notebook MSI Modern 14 A10RB-675TH
(Silver)
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129135'
Notebook MSI Modern 15 A10RB-008TH
(Black)
ประกัน 1 ปี
31,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128313'
Notebook MSI P65 Creator 9SD-1268TH
(Silver)
ประกัน 2 ปี
52,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127031'
Notebook MSI P65 Creator 9SE-1016TH
(Silver)
ประกัน 2 ปี
75,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Notebook DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128104'
Notebook Dell Inspiron 3581-W566015150OPPTHW10
(Silver)
2-2-2
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,390 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128105'
Notebook Dell Inspiron 3581-W566015150OPPTHW10
(White)
2-2-2
12,690 บาท
รวม VAT แล้ว
13,390 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124861'
Notebook Dell Inspiron 3481-W566014120THW10
(Black)
2-2-2
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124862'
Notebook Dell Inspiron 3481-W566014120THW10
(Silver)
2-2-2
11,790 บาท
รวม VAT แล้ว
12,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124296'
Notebook Dell Inspiron 3585-W566015227PTHW10
(Black)
2-2-2
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128878'
Notebook Dell Inspiron 3493-W566054115PTHW10
(Black)
2-2-2
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128879'
Notebook Dell Inspiron 3493-W566054115PTHW10
(Silver)
2-2-2
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129558'
Notebook Dell Inspiron 3493-W566054131PTHW10
(Black)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129306'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055106OPPTHW10
(Black )
2-2-2
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129315'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055106OPPTHW10
(Silver)
2-2-2
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129316'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055106OPPTHW10
(White)
2-2-2
12,890 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128876'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055131OPPTHW10
(Black)
2-2-2
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128877'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055131OPPTHW10
(Silver)
2-2-2
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129556'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055131OPPTHW10
(White)
2-2-2
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129318'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055304PTHW10
(Black )
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129319'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055304PTHW10
(Silver)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129320'
Notebook Dell Inspiron 3593-W566055304PTHW10
(White)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127982'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051012PTHW10
(Purple)
2-2-2
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127981'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051012PTHW10
(Silver)
2-2-2
25,790 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127985'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051007THW10
(Purple)
2-2-2
28,390 บาท
รวม VAT แล้ว
29,500 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127984'
Notebook Dell Inspiron 5391-W566051007THW10
(Silver)
2-2-2
28,390 บาท
รวม VAT แล้ว
29,500 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126160'
Notebook Dell Inspiron 5480-W56601261THW10
(Silver)
2-2-2
22,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127988'
Notebook Dell Inspiron 5490-W56605327PTHW10
(Gold)
2-2-2
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121171'
Notebook Dell Inspiron 7472-W56795261RTHW10
(Gold)
2-2-2
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126165'
Notebook Dell Inspiron 7590-W567015008BPTHW10
(Black)
3-3-3
41,390 บาท
รวม VAT แล้ว
42,690 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126163'
Notebook Dell Inspiron 7591-W567015003THW10
(Silver)
3-3-3
36,000 บาท
รวม VAT แล้ว
37,000 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128012'
Notebook Dell XPS 13 7390-W567053113THW10
(Silver)
3-3-3
82,990 บาท
รวม VAT แล้ว
89,000 บาท
ประหยัด 6,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121184'
Notebook Dell XPS 15 9575-W56795403THW10
(Silver)
3-3-3
78,890 บาท
รวม VAT แล้ว
84,900 บาท
ประหยัด 6,010 บาท

Notebook HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128133'
Notebook HP 14s-dk0110AU
(Natural Silver)
2-2-2
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105112'
Notebook HP 14-ck0012TX (Natural Silver)
2-2-2
10,390 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128461'
Notebook HP 14s-dq0000TU
(Silver)
2-2-2
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128464'
Notebook HP 14s-dk0014AX
(Natural Silver)
2-2-2
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128132'
Notebook HP 15s-fq1001TU
(Natural Silver)
2-2-2
11,190 บาท
รวม VAT แล้ว
13,700 บาท
ประหยัด 2,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129507'
Notebook HP 15-du1060TX (Black)
2-2-2
16,790 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128315'
Notebook HP 15-db1048AU (Natural Silver)
2-2-2
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128391'
Notebook HP 15-db1049AU (Silver)
2-2-2
16,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129505'
Notebook HP 15s-eq0000AU
(Natural Silver)
2-2-2
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129504'
Notebook HP 15s-eq0001AU
(Natural Silver)
2-2-2
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128453'
Notebook HP Pavilion 15-cs3016TX
(Silver )
2-2-2
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129500'
Notebook HP Pavilion 15-cs3017TX
(Warm Gold )
2-2-2
21,190 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126729'
Notebook HP Envy 13-AQ0015TX
(Silver)
2-2-2
36,390 บาท
รวม VAT แล้ว
39,000 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126730'
Notebook HP Envy 13-AQ0033TX
(Silver)
2-2-2
40,890 บาท
รวม VAT แล้ว
44,000 บาท
ประหยัด 3,110 บาท