เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013147' GROUP BY pri.code order by pri.Url Notebook
พบสินค้า 185 รายการ
Notebook HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138563' and sp.pic_type='s'
Notebook Huawei MateBook D15 BohrB-WAI9AQ
(Mystic Silver)
ประกัน 1 ปี
15,940 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 460 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138116' and sp.pic_type='s'
Notebook Huawei Matebook D15 BohrB-WAH9A
(Space Grey)
ประกัน 1 ปี
18,550 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138082' and sp.pic_type='s'
Notebook Huawei Matebook 14 KelvinL-WDH9DQ
(Space Gray)
ประกัน 2 ปี
25,890 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท

Notebook ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136241' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A315-58-38QD/T002
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138635' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A315-23-R8AA/T00T
(Charcoal Black)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136244' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A315-58G-324E/T001
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
15,690 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135780' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A715-42G-R7RS/T002
(Charcoal Black)
ประกัน 3 ปี
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132134' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R9GJ/T001
(Black)
ประกัน 2 ปี
10,350 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137095' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R6YG/T00B
( Black)
ประกัน 2 ปี
10,290 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131716' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R6F4/T008
(Silver)
ประกัน 2 ปี
13,050 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 850 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133297' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-33SN/T022
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,190 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137766' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-37AP/T00R
(Black)
ประกัน 3 ปี
14,650 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138861' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-G2-R8Q7/T002
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132213' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R5UL/T009
(Black)
ประกัน 2 ปี
14,950 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132354' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R81D/T009
(Silver)
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132214' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R3Z9/T007
(Black)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132135' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Aspire A314-22-R28H/T007
(Silver)
ประกัน 2 ปี
16,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137531' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-52W8/T03L
(Shale Black)
ประกัน 3 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132651' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-564M/T00V
(Black)
ประกัน 2 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139213' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-R89S/T00A
(Black)
ประกัน 3 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136081' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-53XD/T01C
(Black)
ประกัน 3 ปี
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134407' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-57UM/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134406' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-53-53NS/T002
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136888' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-R2SP/T001 Black
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138666' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-41-G2-R8VH/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136048' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R1NV/T008
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
22,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138238' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R1FY/T00A
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
21,950 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137024' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-57HA/T00H
(Black)
ประกัน 3 ปี
22,190 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135879' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-534U/T003
(Pure Silver)
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137103' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-59-59J4/T001
(Aqua Blue)
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137099' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-53X3/T003
(Berry Red)
ประกัน 2 ปี
23,790 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137104' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-510G-51EP/T003
(Steam Blue)
ประกัน 2 ปี
24,750 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133559' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-510G-59A0/T003
(Gold)
ประกัน 2 ปี
24,750 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131921' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF514-54T-58K3/T002
(White)
3-3-1
25,490 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136262' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R3AD/T002
(Safari Gold)
3-3-1
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137105' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R059/T002
(Prodigy Pink)
ประกัน 3 ปี
26,690 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135825' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP414-51-545M/T003
(Slate Blue)
3-3-3
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132055' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF514-54GT-52TS/T001
(Blue)
3-3-1
28,290 บาท
รวม VAT แล้ว
30,900 บาท
ประหยัด 2,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138241' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R15A/T002
( Safari Gold)
3-3-1
31,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138070' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP414RN-51-54ZU/T002
(Slate Blue)
3-3-3
35,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134738' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer TravelMate TMP214-52-78K5/T021
(Black)
ประกัน 2 ปี
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
21,800 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136808' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R9X8/T007
(Pure Silver)
3-3-1
23,650 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137019' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R6XQ/T001
(Electric Blue)
3-3-1
23,690 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138239' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R6NJ/T009
(Pure Silver)
3-3-1
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138904' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-43-R0C3/T003
(Electric Blue)
3-3-1
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137098' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-77A6/T008
(Pure Silver)
3-3-1
25,550 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136811' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-76MB/T002
(Steam Blue)
3-3-1
26,390 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137101' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-70SJ/T001
(Berry Red)
ประกัน 3 ปี
26,390 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 2,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135880' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SF314-511-745J/T001
(Pure Silver)
3-3-1
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137107' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R73W/T001
(Safari Gold)
3-3-3
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137106' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Swift SFX14-41G-R2NM/T001
(Prodigy Pink)
3-3-3
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138903' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer Travelmate Spin B3 TMB311R-31-A14PG/T001
(Shale Black)
ประกัน 2 ปี
11,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138769' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus X515JA-EJ505T
(Slate Grey)
ประกัน 2 ปี
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138302' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus E410MA-EKP01T
(Star Black)
ประกัน 2 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139000' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus E410MA-EKP02T
(Star Black)
ประกัน 2 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138300' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus X409FA-BV301T
(Transparent Silver)
ประกัน 2 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139224' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook P2451FA-EB2839
(Star Black)
3-3-3
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138739' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EK0749
(Star Black)
3-3-3
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138740' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EB0754
(Star Black)
3-3-3
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132442' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Vivobook 14 D413DA-EK257T
(Bespoke Black)
ประกัน 2 ปี
14,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139001' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EK1492
(Star Black)
3-3-3
15,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138529' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Vivobook S14 S413EA-EB302TS
(Hearty Gold)
ประกัน 2 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139002' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B1400CEAE-EK1497
(Star Black)
3-3-3
20,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137375' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook 14 UX425EA-KI501TS
(Pine Grey)
3-3-3
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134244' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook 14 ULTRALIGHT UX435EAL-KC054TS
(Pine Grey)
3-3-3
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134495' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook Duo UX482EA-HY001TS
(Celestial Blue)
3-3-3
40,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131372' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Vivobook 14 D413IA-EB303TS
(Indle Black)
ประกัน 2 ปี
23,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135280' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook 14 ULTRALIGHT UX435EAL-KC057TS
(Pine Grey)
3-3-3
37,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134243' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook UX435EGL-KC031TS
(Pine Grey)
3-3-3
38,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137211' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus ExpertBook B9 B9400CEA-KC0165T
(Star Black)
3-3-3
44,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136192' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook Duo UX482EA-HY003TS
(Celestial Blue)
3-3-3
47,990 บาท
รวม VAT แล้ว
48,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138460' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook UM425QA-KI901TS
(Pine Grey)
3-3-3
33,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136193' and sp.pic_type='s'
Notebook Asus Zenbook UX325EA-KG002TS
(Pine Grey)
3-3-3
31,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138806' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Ideapad 3 15ITL6 82H800JBTA
(Arctic Grey)
2-2-2
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136083' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H800J9TA
(Arctic Grey)
2-2-2
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137247' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 82LN0044TA
(Graphite Grey)
2-2-2
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136016' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H800J7TA
(Arctic Grey)
2-2-2
23,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134876' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 82FG00M3TA
(Space Grey)
2-2-2
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136608' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkBook 15 Gen2 20RWA046TA
(Grey)
ประกัน 1 ปี
27,390 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138800' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkBook 15 Gen2 20VGA010TA
(Grey)
ประกัน 1 ปี
18,490 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138021' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Ideapad 3 15ALC6 82KU00BMTA
(Arctic Grey)
ประกัน 2 ปี
23,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137887' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E15 20YJS00300
(Black)
ประกัน 1 ปี
22,490 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137248' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 82LN0045TA
(Graphite Grey)
2-2-2
25,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134728' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 82FG00M4TA
(Graphite Grey)
2-2-2
28,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138812' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 1 14IGL05 81VU00CTTA
(Platinum Grey)
ประกัน 1 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135893' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E2TA
(Arctic Grey)
2-2-2
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135938' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkBook 14 Gen2 20VF009WTA
(Grey)
ประกัน 1 ปี
15,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135891' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700DYTA
(Arctic Grey)
ประกัน 2 ปี
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134510' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad V14-ARE 82DQA007TA
(Iron Grey)
ประกัน 1 ปี
13,990 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138690' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006TTA
(Black)
ประกัน 1 ปี
19,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134133' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20T6S03S00
(Black)
ประกัน 1 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138611' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006QTH
(Black)
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139050' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20Y7006RTA
(Black)
ประกัน 1 ปี
20,700 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136308' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo ThinkPad E14 20T6S0UG00
(Black)
ประกัน 1 ปี
19,690 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136893' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X7006STA
(Platinum Grey)
2-2-2
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137455' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 81X70098TA
(Platinum Grey)
ประกัน 2 ปี
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135892' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E1TA
(Arctic Grey)
2-2-2
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135888' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE00L4TA
(Graphite Grey)
2-2-2
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136023' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E3TA
(Arctic Grey)
2-2-2
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134178' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE009TTA
(Graphite Grey)
2-2-2
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138807' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L30095TA
(Storm Grey)
ประกัน 2 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135009' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim S7 Pro 14ITL5 82FX001KTA
(Grey)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135010' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 14ITL5 82BH005NTA
(Grey)
3-3-3
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138631' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM00FBTA
(Graphite Grey)
2-2-2
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136203' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Ideapad 5 14ALC05 82LM006WTA
(Graphite Grey)
2-2-2
23,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135937' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H700E0TA
(Arctic Grey)
2-2-2
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135872' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE00L5TA
(Graphite Grey)
2-2-2
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138808' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Pro 14ACH5 OLED 82N5002KTA
(Light Silver)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137623' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga 7 14ACN6 82N70008TA
(Slate Grey)
3-3-3
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134355' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 14ITL5 82BH005PTA
(Slate Grey)
3-3-3
40,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137976' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Pro 14ACH5 82MS0031TA
(Slate Grey)
3-3-3
37,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137506' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1002GTA
(Iron Gray)
ประกัน 2 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135372' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV0051TA
(Moon White)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137507' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV006DTA
(Moon White)
3-3-3
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134001' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo Yoga Slim7 Carbon 13ITL5 82EV003LTA
(Moon White)
3-3-3
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137992' and sp.pic_type='s'
Notebook Lenovo IdeaPad 1 11IGL05 81VT004UTA
(Ice Blue)
ประกัน 2 ปี
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Notebook FUJITSU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138787' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu Stylish CH-4ZR1C22928
(Brown)
2-2-2
29,950 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 2,950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138788' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu ULTRALIGHT UH-X-4ZR1C14466
(Black)
2-2-2
34,550 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 3,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138789' and sp.pic_type='s'
Notebook Fujitsu ULTRALIGHT UH-X-4ZR1C14467
(Black)
2-2-2
41,890 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 4,010 บาท

Notebook MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138091' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Creator Z16 A11UET-034TH
(Lunar Gray)
ประกัน 2 ปี
76,900 บาท
รวม VAT แล้ว
79,900 บาท
ประหยัด 3,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139048' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Creator Z16 A11UET-078TH
(Lunar Gray)
ประกัน 2 ปี
80,590 บาท
รวม VAT แล้ว
86,900 บาท
ประหยัด 6,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136694' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Modern 15 A11M-277TH
ประกัน 1 ปี
26,590 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137735' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Modern 15 A11ML-447TH
ประกัน 1 ปี
25,650 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 2,250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136098' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit B15 A11MT-276TH
ประกัน 1 ปี
30,990 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134240' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Modern 15 A11SB-068TH
ประกัน 2 ปี
32,450 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138687' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Modern 15 A5M-023TH
(Carbon Gray)
ประกัน 2 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136097' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit B15 A11MT-275TH
ประกัน 1 ปี
32,890 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138095' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Modern 14 B5M-001TH
(Carbon Gray)
ประกัน 1 ปี
21,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137775' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Prestige 14 Evo A11M-493TH
ประกัน 2 ปี
33,900 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 2,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138093' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-092TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
43,400 บาท
รวม VAT แล้ว
45,900 บาท
ประหยัด 2,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136096' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip-057TH
ประกัน 2 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 5,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136095' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip-056TH
ประกัน 2 ปี
46,900 บาท
รวม VAT แล้ว
47,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138092' and sp.pic_type='s'
Notebook MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-091TH
(Black)
ประกัน 3 ปี
47,900 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Notebook HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136533' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-gr0512AU
(Natural Silver)
2-2-2
13,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136531' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-gr0510AU
(Natural Silver)
2-2-2
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137488' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-gr0504AU
(Natural Silver)
2-2-2
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136534' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-fq2604TU
(Natural Silver)
2-2-2
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136523' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1083AU
(Natural Silver)
2-2-2
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136537' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-eq2068AU
(Natural Silver)
2-2-2
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136535' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-fq2580TU
(Natural Silver)
2-2-2
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136522' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1082AU
(Natural Silver)
2-2-2
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136520' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eg0527TX
(Natural Silver)
2-2-2
28,190 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136517' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eg0518TU
(Natural silver)
2-2-2
28,990 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136538' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-eq2067AU
(Natural Silver)
2-2-2
24,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136521' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 15-eh1081AU
(Natural Silver)
2-2-2
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136536' and sp.pic_type='s'
Notebook HP 15s-fq2579TU
(Natural Silver)
2-2-2
27,990 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138623' and sp.pic_type='s'
Notebook HP ProBook 640G8-8V9TU (308V9PA AKL)
(Natural Silver)
3-3-3
37,190 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136512' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 13-bb0524TU
(Natural Silver)
2-2-2
22,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136515' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion Aero 13-be0162AU
(Natural Silver)
2-2-2
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136510' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1529TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
32,590 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133281' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1001TX
(Natural Silver)
3-3-3
32,290 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136494' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Spectre X360 13-aw2529TU
(Poseidon Blue) Touch
3-3-3
45,790 บาท
รวม VAT แล้ว
49,900 บาท
ประหยัด 4,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136513' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion 13-bb0526TU
(Natural Silver)
2-2-2
30,390 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136514' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Pavilion Aero 13-be0161AU
(Natural Silver)
2-2-2
30,590 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132334' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ay0081AU
(Natural Silver)
3-3-3
31,490 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136509' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1528TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
37,590 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136508' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1527TU
(Natural Silver) Touch
2-2-2
39,590 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136507' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Envy 13-ba1516TX
(Natural Silver) Touch
2-2-2
41,990 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 1,910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136493' and sp.pic_type='s'
Notebook HP Spectre X360 13-aw2528TU
(Poseidon Blue) Touch
3-3-3
52,190 บาท
รวม VAT แล้ว
56,900 บาท
ประหยัด 4,710 บาท

Notebook DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138365' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 3511-W56625401SPPTHW10
(Platinum Silver)
2-2-2
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138360' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro V3510-W568258000THCOM
(Titan Grey)
3-3-3
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137160' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3520-SNS3520001
(Black)
3-3-3
34,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137161' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3520-SNS3520002
(Black)
3-3-3
37,190 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132041' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5505-W566155104THW10
(Sliver)
2-2-2
27,590 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134819' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 7501-W56711013THAD
(Silver)
3-3-3
34,690 บาท
รวม VAT แล้ว
36,400 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137162' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3520-SNS3520003
(Black)
3-3-3
45,290 บาท
รวม VAT แล้ว
47,500 บาท
ประหยัด 2,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133719' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154003THW10
(Black)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136434' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568216601THCOM
(Black)
2-2-2
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136930' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420001
(Black)
3-3-3
17,790 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133720' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154010THW10
(Black)
2-2-2
21,290 บาท
รวม VAT แล้ว
22,290 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134798' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Vostro 3400-W568154013THW10
(Black)
2-2-2
22,890 บาท
รวม VAT แล้ว
23,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136420' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214101THW10
(Peach Dust)
2-2-2
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,190 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136419' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214101THW10
(Platinum Silver)
2-2-2
24,090 บาท
รวม VAT แล้ว
25,190 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136931' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420002
(Black)
3-3-3
24,390 บาท
รวม VAT แล้ว
25,500 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137452' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5410-W5662141004THW10
(Platinum Silver)
2-2-2
28,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,600 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137453' and sp.pic_type='s'
Notebook DELLl Inspiron 5410-W5662141004THW10
(Peach Dust)
2-2-2
28,290 บาท
รวม VAT แล้ว
29,600 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137159' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420003
(Black)
3-3-3
30,490 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136932' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Latitude 3420-SNS3420004
(Black)
3-3-3
33,390 บาท
รวม VAT แล้ว
34,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136421' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214104THW10
(Platinum Silver)
2-2-2
29,190 บาท
รวม VAT แล้ว
30,600 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136422' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5415-W566214104THW10
(Peach Dust
2-2-2
29,190 บาท
รวม VAT แล้ว
30,600 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137450' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5410-W5662141011THW10
(Platinum Silver)
2-2-2
32,090 บาท
รวม VAT แล้ว
33,600 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137451' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL Inspiron 5410-W5662141011THW10
(Peach Dust)
2-2-2
32,090 บาท
รวม VAT แล้ว
33,600 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134820' and sp.pic_type='s'
Notebook DELL XPS 9310-W5673200PTHW10
(Silver)
3-3-3
71,890 บาท
รวม VAT แล้ว
77,900 บาท
ประหยัด 6,010 บาท

Notebook ACER ConceptD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131419' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer ConceptD CN515-71P-72MH/T003
(Black)
ประกัน 3 ปี
48,790 บาท
รวม VAT แล้ว
55,900 บาท
ประหยัด 7,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131424' and sp.pic_type='s'
Notebook Acer ConceptD CN715-71P-75T5/T001
(White)
ประกัน 3 ปี
95,900 บาท
รวม VAT แล้ว
119,900 บาท
ประหยัด 24,000 บาท