เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 94 รายการ
Flash Drive 64 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120606' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117049' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074177' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134265' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074175' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074176' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
179 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073667' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
198 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119048' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093835' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ60) CRUZER GLIDE Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073698' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133076' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130796' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126253' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ600) CRUZER GLIDE USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 11 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110390' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111450' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
245 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119043' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130789' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1 Black
ประกัน 5 ปี
303 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 12 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133344' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DT70) Type-C USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
222 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133339' and sp.pic_type='s'
64GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
231 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 8 บาท

Flash Drive 32 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072646' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072643' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072644' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072645' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112142' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106390' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0106388' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
114 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123516' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH355) USB 3.2 Black
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123519' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH356) USB 3.2 Black
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124799' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH25BR) USB 3.2 Red
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123522' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive APACER (AH357) USB 3.2 Blue/White
Life time
124 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073666' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Black
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124614' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124612' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124613' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138658' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138657' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Pink
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130795' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Blue
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130793' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Black
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130794' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ62) CRUZER SNAP Red
ประกัน 5 ปี
119 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 6 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073690' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ60) CRUZER GLIDE Black
ประกัน 5 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073697' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135684' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ460) ULTRA Type-C Black
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133075' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Balck
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126249' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ600) CRUZER GLIDE USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110773' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119589' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119590' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Red
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111448' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
148 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123211' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119042' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ430) ULTRA FIT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130788' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ74) Ultra LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
192 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133343' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DT70) Type - C USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
121 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133338' and sp.pic_type='s'
32GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 6 บาท

Flash Drive 16 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119755' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive LEXAR (V40) Black
ประกัน 5 ปี
94 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071343' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH333) Black
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071344' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH333) White
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071346' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH334) Blue
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071345' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH334) Pink
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098577' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH335) Green
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112287' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH336) White
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112286' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH336) Black
Life time
104 บาท
รวม VAT แล้ว
109 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123510' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH350) USB 3.2 Black
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123521' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive APACER (AH357) USB 3.2 White/Blue
Life time
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058422' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Black
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073669' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085207' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085209' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085208' and sp.pic_type='s'
16GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
106 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 4 บาท

Dual USB Drive Android / IOS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093843' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 32GB SANDISK
(SDDD3-32GB-G46)
ประกัน 5 ปี
163 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129633' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android 128GB SANDISK
(SDDD3-G46) Black
ประกัน 5 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134880' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Android / IOS 256GB SANDISK IXPAND FLASH DRIVE LUX SDIX70N-256G-GN6NE
ประกัน 2 ปี
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133801' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive IOS 64GB SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP SDIX90N-064G-GN6NN
ประกัน 2 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133802' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive IOS 128GB SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP SDIX90N-064G-GN6NN
ประกัน 2 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133803' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive IOS 256GB SANDISK IXPAND FlASH DRIVE FLIP SDIX90N-064G-GN6NN
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,280 บาท
ประหยัด 200 บาท

Flash Drive 256 GB. UP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138496' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135687' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ460) ULTRA Type-C
ประกัน 5 ปี
900 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133342' and sp.pic_type='s'
256GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138899' and sp.pic_type='s'
512GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 100 บาท

Dual USB Drive TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129196' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 32GB SANDISK
(SDDDC3-032G-G46) Black
ประกัน 5 ปี
217 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130778' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 32GB SANDISK
(SDDDC4-32G-G46)
ประกัน 5 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119054' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 64GB SANDISK
(SDDDC2-064GB-G46)
ประกัน 5 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119055' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 128GB SANDISK
(SDDDC2-128G-G46)
ประกัน 5 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139033' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 256GB SANDISK
(SDDDC3-256G-G46NB) Blue
ประกัน 5 ปี
859 บาท
รวม VAT แล้ว
899 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134981' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 256GB SANDISK
(SDDDC3-256G-G46PC) Pink
ประกัน 5 ปี
859 บาท
รวม VAT แล้ว
899 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138902' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC4-512G-G46) Black
ประกัน 5 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134982' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46PC) Pink
ประกัน 5 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138900' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46NB) Blue
ประกัน 5 ปี
1,965 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138901' and sp.pic_type='s'
Dual USB Drive Type-C 512GB SANDISK
(SDDDC3-512G-G46G)
ประกัน 5 ปี
1,965 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 85 บาท

Flash Drive 128 GB.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136318' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132483' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ61) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 16 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135686' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ460) ULTRA Type-C Black
ประกัน 5 ปี
452 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 18 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133077' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
374 บาท
รวม VAT แล้ว
389 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111452' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive SANDISK
(SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
442 บาท
รวม VAT แล้ว
459 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133341' and sp.pic_type='s'
128GB Flash Drive KINGSTON
(DTX) USB 3.2 Black
ประกัน 5 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 15 บาท