เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015484' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 58 รายการ
Dual USB OTG Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093846'
Dual USB Drive 32GB SanDisk GAM46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093870'
Dual USB Drive 32GB SanDisk GAM46 White OTG
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093843'
Dual USB Drive 32GB SanDisk G46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093840'
Dual USB Drive 128GB SanDisk G46 Black OTG
ประกัน 5 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129633'
Dual USB Drive 128GB SanDisk SDDD3-G46 Black Black OTG
ประกัน 5 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 128 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121012'
128GB 'Kingston' (DTSWIVL) 'USB 3.0
ประกัน 5 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127375'
128GB 'Kingston' (DT106) 'USB 3.0
ประกัน 5 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074546'
128GB 'Kingston' (DTIG4) 'USB 3.0'
ประกัน 5 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087044'
128GB 'Kingston' (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท

Flash Drive 64 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120606'
64GB 'Apacer' (AH336) Black
Life time
195 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074177'
64GB 'Apacer' (AH333) Black
Life time
195 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125208'
64GB 'Apacer' (AH355) USB3.1' Black
Life time
205 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073667'
64GB 'SanDiskr' (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111453'
64GB 'SanDisk' (SDCZ57) CRUZER DIAL
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069436'
64GB 'Kingston' (DTIG4) 'USB 3.0
ประกัน 5 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061420'
64GB 'Kingston' (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 15 บาท

Flash Drive 32 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072645'
32GB 'Apacer' (AH333) Black
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072643'
32GB 'Apacer' (AH334) Blue
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058955'
32GB 'Apacer' (AH223) White
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072642'
32GB 'Apacer' (AH326) Black
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058959'
32GB 'Apacer' (AH326) White
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072646'
32GB 'Apacer' (AH333) White
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106388'
32GB 'Apacer' (AH336) Black
Life time
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126027'
32GB 'Kingston' (DT104)
ประกัน 5 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058932'
32GB 'Kingston' (DTSE9H)
ประกัน 5 ปี
238 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119543'
32GB 'Kingston' (DTSWIVL) USB3.0
ประกัน 5 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061418'
32GB 'Kingston' (DT100G3) USB3.0
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064570'
32GB 'Kingston' (DTIG4) USB3.0
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092769'
32GB 'Kingston' (DT50) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117658'
32GB 'SanDisk' (SDCZ57) CRUZER DIAL Pink
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117656'
32GB 'SanDisk' (SDCZ57) CRUZER DIAL Blue
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124612'
32GB 'SanDisk' (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
153 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124613'
32GB 'SanDisk' (SDCZ50) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126249'
32GB 'SanDisk' (SDCZ600) CRUZER GUIDE USB3.0 Black
ประกัน 5 ปี
168 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119590'
32GB 'SanDisk' (SDCZ48) ULTRA USB3.0 Red
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119589'
32GB 'SanDisk' (SDCZ48) ULTRA USB3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110773'
32GB 'SanDisk' (SDCZ48) ULTRA USB3.0 Black
ประกัน 5 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 13 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119042'
32GB 'SanDisk' (SDCZ430) ULTRA FIT USB3.1 Black
ประกัน 5 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 15 บาท

Flash Drive 16 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119755'
16GB 'LEXAR' (V40)
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054109'
16GB 'Kingston' (DTSE9H)
ประกัน 5 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061417'
16GB 'Kingston' (DT100G3) USB3.1
ประกัน 5 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092768'
16GB 'Kingston' (DT50) USB3.0
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058422'
16GB 'SanDisk' (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085207'
16GB 'SanDisk' (SDCZ50C) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073669'
16GB 'SanDisk' (SDCZ50C) CRUZER BLADE White
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085209'
16GB 'SanDisk' (SDCZ50C) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085208'
16GB 'SanDisk' (SDCZ50C) CRUZER BLADE Green
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119046'
16GB 'SanDisk' (SDCZ61) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120297'
16GB 'SanDisk' (SDCZ61) CRUZER FORCE Blue
ประกัน 5 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 23 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120296'
16GB 'SanDisk' (SDCZ61) CRUZER FORCE Pink
ประกัน 5 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 23 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073695'
16GB 'SanDisk' (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
108 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 12 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068922'
16GB 'SanDisk' (SDCZ48) ULTRA USB 3.0
ประกัน 5 ปี
113 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111447'
16GB 'SanDisk' (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB3.0
ประกัน 5 ปี
138 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 12 บาท

Dual USB TYPE-C Drive
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119052'
Dual USB Drive 16GB SanDisk G46 Black 'Type-C'
ประกัน 5 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129196'
Dual USB Drive 32GB SanDisk SDDC3-G46 Black Type-C
ประกัน 5 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119053'
Dual USB Drive 32GB SanDisk G46 Black Type-C
ประกัน 5 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129197'
Dual USB Drive 64GB SanDisk SDDC3-G46 Black Type-C
ประกัน 5 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119054'
Dual USB Drive 64GB SanDisk G46 Black 'Type-C'
ประกัน 5 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 20 บาท