เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015481' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 26 รายการ
Flash Drive 32 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106388'
32GB Apacer (AH336) Black
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106390'
32GB Apacer (AH336) White
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058955'
32GB Apacer (AH223) White
Life time
92 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072645'
32GB Apacer (AH333) Black
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072643'
32GB Apacer (AH334) Blue
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072644'
32GB Apacer (AH334) Pink
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112142'
32GB Apacer (AH335) Black
Life time
100 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123971'
32GB Apacer (AH23AWF-1)
Life time
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061418'
32GB Kingston (DT100G3) USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064570'
32GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133338'
32GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133343'
32GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type - C
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119047'
32GB SanDisk (SDCZ61) CRUZER SPARK
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130795'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Blue
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130794'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Red
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130793'
32GB SanDisk (SDCZ62) CRUZER SPARK Black
ประกัน 5 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073666'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124612'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Blue
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124614'
32GB SanDisk (SDCZ50) CRUZER BLADE Pink
ประกัน 5 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073697'
32GB SanDisk (SDCZ71) CRUZER FORCE
ประกัน 5 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 6 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133075'
32GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126249'
32GB SanDisk (SDCZ600) GUIDE USB 3.0
ประกัน 5 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110773'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119589'
32GB SanDisk (SDCZ48) ULTRA USB 3.0 Blue
ประกัน 5 ปี
123 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 7 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111448'
32GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA USB 3.0 Black
ประกัน 5 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 6 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130788'
32GB SanDisk (SDCZ74) ULTRA LUXE USB 3.1
ประกัน 5 ปี
174 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 6 บาท