เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015483' GROUP BY pri.code order by pri.Url Flash Drive
พบสินค้า 6 รายการ
Flash Drive 128 GB.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074546'
128GB Kingston (DTIG4) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087044'
128GB Kingston (DT100G3) USB 3.0
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133341'
128GB Kingston (DTX) USB 3.2
ประกัน 5 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133345'
128GB Kingston (DT70) USB 3.2 Type-C
ประกัน 5 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133077'
128GB SanDisk (SDCZ410) ULTRA SHIFT USB 3.0
ประกัน 5 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111452'
128GB SanDisk (SDCZ73) ULTRA FLAIR USB 3.0
ประกัน 5 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 20 บาท