เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023019' GROUP BY pri.code order by pri.Url IP Camera
พบสินค้า 28 รายการ
IP Bullet Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127587' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8-12mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1623G0-I
ประกัน 3 ปี
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 205 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133027' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 2 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136295' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera DAHUA#HFW2439SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138075' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130380' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SF125
ประกัน 3 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130382' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2230SP-SA-S2
ประกัน 3 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,415 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135856' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2239SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,795 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135144' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#HFW2439SP-SA-LED-S2
ประกัน 3 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122831' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP026SF
(Onvif)
ประกัน 2 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137124' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera WATASHI#WIP288
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127932' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-I
ประกัน 3 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129717' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1023G0E-IUM
ประกัน 3 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,305 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132857' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1027G0-L
ประกัน 3 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127930' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2021G1-I
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129862' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2047G1-L
ประกัน 3 ปี
2,725 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131129' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20277H
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131130' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera WATASHI#WIP20278H
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130485' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#B140H-M
ประกัน 2 ปี
1,455 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 195 บาท

IP Dome Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139986' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1323G0-IUF
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137931' and sp.pic_type='s'
CCTV 2.8mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1143G0-I
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130383' and sp.pic_type='s'
CCTV 3.6mm IP Camera DAHUA#SE125-S2
ประกัน 3 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127933' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1123G0E-I
ประกัน 3 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,125 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134440' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1327G0-L
ประกัน 3 ปี
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135773' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD1143G0-I
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127931' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2121G0-I
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139229' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HIKVISION#DS-2CD2143G2-IU
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127193' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D121H
ประกัน 3 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127195' and sp.pic_type='s'
CCTV 4mm IP Camera HILOOK#D140H
ประกัน 2 ปี
1,575 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 175 บาท