เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023361' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Supply
พบสินค้า 97 รายการ
400W.-750W.FULL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079014'
PSU (FULL) DTECH PW006 450W.
ประกัน 3 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079833'
PSU (FULL) DTECH PW007 500W.
ประกัน 3 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125711'
PSU (FULL) ANTEC ATOM V550 550W
ประกัน 2 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079512'
PSU (FULL) DTECH PW008 600W.
ประกัน 3 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126299'
PSU (FULL) AeroCool Superb 600W.
ประกัน 3 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
725 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112422'
PSU (FULL) COOLERMASTER Elite V3 600W.
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132275'
PSU (FULL) NUBWO NPS-020 650W.
ประกัน 3 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0032790'
PSU (FULL) DTECH PW047 650W.
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132044'
PSU (FULL) AeroCool Superb 700W.
ประกัน 3 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 120 บาท


400W.-750W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0011431'
PSU DTECH P W029 450W. (B/P)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0014688'
PSU DTECH P W030 450W.
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036739'
PSU DTECH P W053 450W. Mini
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0022346'
PSU OKER 480W.
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030660'
PSU OKER 500W. Mini
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034707'
PSU TSUNAMI Extreme 520 W.
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132276'
PSU NUBWO NPS-030 550W.
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016125'
PSU DTECH PW032 550W.
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099512'
PSU NEOLUTION Eternity 550W.
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034708'
PSU TSUNAMI Extreme 580W.
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033698'
PSU ITSONAS Kingkong 590W.
ประกัน 1 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034709'
PSU TSUNAMI Extreme 620W.
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033699'
PSU ITSONAS Kingkong 620W.
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0030658'
PSU OKER 650W.
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040476'
PSU DTECH P W036 650W.
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099714'
PSU NEOLUTION Gamemaster 700W.
ประกัน 3 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040394'
PSU OKER 750W.
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท

(80+Bronze)750W.-850W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121454'
PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129239'
PSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 750W. RGB
ประกัน 3 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039312'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 750W.
ประกัน 3 ปี
1,900 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110724'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ET750-B 750w.
ประกัน 5 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124043'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 750W.
ประกัน 5 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125943'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 RGB 750W.
ประกัน 5 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

(80+Bronze)600W.-700W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129160'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 600W. A-RGB Full Modular
ประกัน 3 ปี
1,515 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132629'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER
(MWE-230V,MPE-6001-ACAAB) 600W.
ประกัน 5 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121456'
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.
ประกัน 3 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131879'
PSU (80+ Bronze) ANTEC ATOM B650
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0040821'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 650W.
ประกัน 3 ปี
1,685 บาท
รวม VAT แล้ว
1,860 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131630'
PSU (80+ Bronze) GIGABYTE P650B 650w.
ประกัน 3 ปี
1,655 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 235 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098093'
PSU (80+ Bronze) Silverstone ET650-B 650w.
ประกัน 3 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129614'
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV650 650W.
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124042'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 650W.
ประกัน 5 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125942'
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart BX1 RGB 650W.
ประกัน 5 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112425'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt
( MPX-6501-AMAAB)650W. Semi modular
ประกัน 5 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113866'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt TUF Gaming 650W. Semi modular
ประกัน 5 ปี
2,010 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132630'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER
(MWE-230V,MPE-7001-ACAAB) 700W.
ประกัน 5 ปี
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077127'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 700W.
ประกัน 3 ปี
1,775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 215 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129161'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 700W. A-RGB Full Modular
ประกัน 3 ปี
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110115'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-735 735W. RGB
ประกัน 5 ปี
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,370 บาท
ประหยัด 160 บาท


(80+Bronze)450W.-550W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123778'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER
(MWE450,MPX-4501-ACAAB) 450W.
ประกัน 3 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129612'
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV450 450W.
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126112'
PSU (80+ Bronze) Apexgaming AX 450W
ประกัน 3 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129159'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Aurora 500W. A-RGB Full Modular
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077125'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Thunderbolt 500W.
ประกัน 3 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125265'
PSU (80+ Bronze) AeroCool KCAS PLUS 500W.
ประกัน 3 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064543'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra 500W.
ประกัน 5 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110114'
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX RGB 535W.
ประกัน 5 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039310'
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 550W.
ประกัน 3 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131878'
PSU (80+ Bronze) ANTEC ATOM B550
ประกัน 3 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129238'
PSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 550W. RGB
ประกัน 3 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104562'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MWE550
(550W.)
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129613'
PSU (80+ Bronze) CORSAIR CV550 550W.
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112424'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt 550W. Semi modular
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113865'
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt TUF Gaming 550W. Semi modular
ประกัน 5 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 190 บาท

(80+Platinum)750W.-1500W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124720'
PSU (80+ Platinum) AeroCool P7 750W.
ประกัน 3 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129977'
PSU (80+ Platinum) ThermalTake Toughpower ARGB PF1 850W
ประกัน 10 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130540'
PSU (80+ Platinum) ThermalTake Toughpower ARGB PF1 1050W
ประกัน 10 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131633'
PSU (80+ Platinum) ThermalTake Toughpower ARGB PF1 1200W
ประกัน 10 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

(80+White)600W.-750W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089590'
PSU (80+ White) Sliverstone ST60F-ES230 600W.
ประกัน 3 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129355'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE-230v,MPE-6001-ACAEW) 600W.
ประกัน 3 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127154'
PSU (80+ White) SUPERFLOWER MEGA 600W
ประกัน 3 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105511'
PSU (80+ White) ThermalTake Smart RGB 600W.
ประกัน 5 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098149'
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S 650W.
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130550'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE-230v,MPE-6501-ACABW) 650W.
ประกัน 3 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,815 บาท
ประหยัด 135 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089594'
PSU (80+ White) Silverstone ST70F-ES230 700w.
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122828'
PSU (80+ White) ANTEC VP700P Plus 700W.
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127155'
PSU (80+ White) SUPERFLOWER MEGA 700W
ประกัน 3 ปี
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 145 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128742'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE-230v,MPE-7001-ACABW) 700W.
ประกัน 3 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105512'
PSU (80+ White) ThermalTake Smart RGB 700W.
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130549'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE-230v,MPE-7501-ACABW) 750W.
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131048'
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S 750W.
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

(80+Gold)800W.-1300W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129436'
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 ARGB 850W.
ประกัน 10 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

(80+White)450W.-550W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131361'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE,MPE-4501-ACABW) 450W.
ประกัน 3 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129876'
PSU (80+ White) AeroCool United 500W.
ประกัน 3 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101500'
PSU (80+ White) COOLERMASTER
(MWE-230v,MPE-5001-ACABW) 500W.
ประกัน 3 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128303'
PSU (80+ White) COOLERMASTER MPE-230V 550W.
ประกัน 3 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098150'
PSU (80+ White) ThermalTake TR2 S 550W.
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

(80+Gold)550W.-750W.
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131363'
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER
(MPY-5501-ACAAG-EU) 550W.
ประกัน 5 ปี
2,475 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 315 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128056'
PSU (80+ Gold) SUPERFLOWER Leadex Gold lll ARGB White 650W.
ประกัน 5 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132683'
PSU (80+ Gold) SUPERFLOWER Leadex Gold lll Pro ARGB Black 650W.
ประกัน 5 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131710'
PSU (80+ Gold) Silverstone SFX SX700-G 700w.
ประกัน 5 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107552'
PSU (80+ Gold) AeroCool KCAS 750W.
ประกัน 3 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113693'
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER
(MWE,MPY-7501-AFAAG) 750W.Full Modular
ประกัน 5 ปี
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131362'
PSU (80+ Gold) COOLERMASTER
(MPY-7501-ACAAG) 750W.
ประกัน 5 ปี
3,160 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065006'
PSU (80+ Gold) CORSAIR RM750 750W.
ประกัน 5 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111660'
PSU (80+ Gold) ANTEC HCG 750W.
ประกัน 10 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132684'
PSU (80+ Gold) SUPERFLOWER Leadex Gold lll Pro ARGB Black 750W.
ประกัน 5 ปี
3,760 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 490 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129435'
PSU (80+ Gold) ThermalTake Toughpower GF1 ARGB 750W.
ประกัน 10 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป