เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024275' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Supply
พบสินค้า 117 รายการ
SFX FOR MINI-ITX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0036739' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 450W DTECH PW053
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0030660' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY 500W OKER
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135091' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER V750 SFX
(MPY-7501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
3,945 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138199' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER V750 SFX WHITE
(MPY-7501-SFHAGV-WE)
ประกัน 10 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135092' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER V850 SFX
(MPY-8501-SFHAGV)
ประกัน 10 ปี
4,220 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 570 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138198' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER V850 SFX WHITE
(MPY-8501-SFHAGV-WE)
ประกัน 10 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139678' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 600W CORSAIR SF600 SFX
ประกัน 7 ปี
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139354' and sp.pic_type='s'
MINI POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 750W CORSAIR SF750 SFX
ประกัน 7 ปี
4,560 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 630 บาท

400W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0011431' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW029
(B/P)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0014688' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 450W DTECH PW030
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022346' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 480W OKER
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034707' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 520W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0016125' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W DTECH PW032
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132276' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W NUBWO NPS-030
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 550W NEOLUTION ETERNITY
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034708' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 580W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033698' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 590W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0034709' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W TSUNAMI EXTREME
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033699' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W ITSONAS KINGKONG
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040397' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 620W TSUNAMI RED STORM
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040476' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 650W DTECH PW036
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099714' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY 700W NEOLUTION GAMEMASTER
ประกัน 3 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 65 บาท

400W.-750W.FULL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079014' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 450W DTECH PW006
ประกัน 3 ปี
535 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079833' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 500W DTECH PW007
ประกัน 3 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140243' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 500W COOLER MASTER ELITE V3 230V
(MPW-5001-ACABN1)
ประกัน 3 ปี
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125711' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 550W ANTEC ATOM V550
ประกัน 2 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126299' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W DTECH PW008
ประกัน 3 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140244' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W COOLER MASTER ELITE V3 230V
(MPW-6001-ACABN1)
ประกัน 3 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112422' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 600W COOLER MASTER ELITE V3
(MPW-6001-ACAAN1)
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132275' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 650W NUBWO NPS-020
ประกัน 3 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132044' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (FULL) 700W AEROCOOL SUPERB
ประกัน 3 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 125 บาท

(80+WHITE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129876' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W AEROCOOL UNITED
ประกัน 3 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089523' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W SILVERSTONE ST50F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138840' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W ZALMAN MEGAMAX ZM500-TXII
ประกัน 3 ปี
1,235 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133544' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 500W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-5001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139116' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 535W BUBALUS RX-535AW
ประกัน 3 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128303' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 550W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-5501-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098150' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 550W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+WHITE)600W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134433' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W AEROCOOL UNITED
ประกัน 3 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140019' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W ZALMAN MEGAMAX ZM600-TXII
ประกัน 3 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089590' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W SILVERSTONE ST60F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,405 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134115' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 600W COOLER MASTER ELITE V4 230V
(MPE-6001-ACABN)
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130550' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 650W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-6501-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098149' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 650W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089594' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W SILVERSTONE ST70F-ES230
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128742' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7001-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105512' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 700W THERMALTAKE SMART RGB
ประกัน 5 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130549' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 750W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7501-ACABW)
ประกัน 3 ปี
1,725 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 225 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131048' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ WHITE) 750W THERMALTAKE TR2 S
ประกัน 3 ปี
1,765 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 225 บาท

(80+BRONZE)450W.-550W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129612' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 450W CORSAIR CV450
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139113' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W BUBALUS RX-500AF
ประกัน 5 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129159' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 500W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 165 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039310' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131878' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W ANTEC ATOM B550
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,540 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133701' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-5501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133937' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W GIGABYTE P550B
ประกัน 3 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129613' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 550W CORSAIR CV550
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

(80+BRONZE)600W.-700W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139114' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 600W BUBALUS RX-600AF
ประกัน 5 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121456' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W DTECH PW023A
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0040821' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131879' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ANTEC ATOM B650
ประกัน 3 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139246' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-6501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133702' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W COOLER MASTER MWE V2 FR
(MPE-6501-ACAAW-BEU)
ประกัน 5 ปี
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135422' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W CORSAIR CV650
(CP-9020236-NA)
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137270' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W SILVERSTONE VIVA 650
ประกัน 3 ปี
1,770 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137663' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W ZALMAN GIGAMAX ZM650-GVII
ประกัน 5 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125942' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W THERMALTAKE SMART BX1 RGB
ประกัน 5 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136326' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W CORSAIR CX650F RGB BLACK
ประกัน 5 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136327' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 650W CORSAIR CX650F RGB WHITE
ประกัน 5 ปี
3,330 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139115' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 700W BUBALUS RX-700AC
ประกัน 5 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129161' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 700W ITSONAS AURORA ARGB
ประกัน 3 ปี
1,885 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 265 บาท

(80+BRONZE)750W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121454' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W DTECH PW022A
ประกัน 3 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134131' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W DTECH PW071A
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039312' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ITSONAS WINNER
ประกัน 3 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137664' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W ZALMAN GIGAMAX ZM750-GVII
ประกัน 5 ปี
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134491' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W SILVERSTONE VIVA 750
ประกัน 5 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138752' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W COOLER MASTER MWE V2 230V
(MPE-7501-ACABW-BEU)
ประกัน 5 ปี
2,015 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 275 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136744' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CV750
ประกัน 3 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135744' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W COOLER MASTER MASTERWATT
(MPX-7501-AMAAB)
ประกัน 5 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140188' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W NZXT C750
ประกัน 5 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065004' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750M
(CP-9020061-NA)
ประกัน 5 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139112' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750M
(CP-9020222-NA)
ประกัน 5 ปี
2,665 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136328' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750F RGB BLACK
ประกัน 5 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136329' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ BRONZE) 750W CORSAIR CX750F RGB WHITE
ประกัน 5 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท

(80+SILVER)500W.-850W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132978' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ SILVER) 500W ITSONAS DARK FOREST 1U FLEX
(DF-FX500)
ประกัน 3 ปี
2,285 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 305 บาท

(80+GOLD)550W.-750W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140830' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-ACAAG)
ประกัน 5 ปี
2,855 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 335 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113693' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-7501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136040' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W SILVERSTONE DA750
ประกัน 5 ปี
2,975 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136671' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W MSI MPG A750GF
ประกัน 10 ปี
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138172' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W CORSAIR RM750
(CP-9020234-NA)
ประกัน 10 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127948' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138590' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W NZXT C750
ประกัน 10 ปี
3,915 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140874' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 750W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 SNOW
ประกัน 10 ปี
3,970 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 520 บาท

(80+GOLD)800W.-1650W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135664' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W GIGABYTE P850GM
ประกัน 5 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134130' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W DTECH PW072A
ประกัน 3 ปี
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136672' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W MSI MPG A850GF
ประกัน 10 ปี
3,415 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 435 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136036' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF
ประกัน 10 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 430 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137183' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-8501-AFAAG)
ประกัน 5 ปี
3,525 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 465 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134490' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W SILVERSTONE DA850
ประกัน 5 ปี
3,545 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 445 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138433' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W CORSAIR RM850 BLACK
(CP-9020235-NA)
ประกัน 10 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125945' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
4,060 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 530 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131577' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W CORSAIR RM850X WHITE
ประกัน 10 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140875' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 850W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1 SNOW
ประกัน 10 ปี
4,325 บาท
รวม VAT แล้ว
4,890 บาท
ประหยัด 565 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135682' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W GIGABYTE P1000GM
ประกัน 10 ปี
4,805 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 685 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136648' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W THERMALTAKE TOUGHPOWER GF1
ประกัน 10 ปี
5,300 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090586' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1000W CORSAIR RM1000X BLACK
(CP-9020094-NA)
ประกัน 10 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137082' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1050W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-A501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,550 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137081' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ GOLD) 1250W COOLER MASTER MWE V2
(MPE-C501-AFCAG)
ประกัน 10 ปี
6,660 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 830 บาท

(80+PLATINUM)750W.-1200W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135974' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1000W SILVERSTONE ST1000-PTS
ประกัน 5 ปี
6,520 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 770 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102455' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1000W CORSAIR HX1000
ประกัน 10 ปี
7,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135592' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W SILVERSTONE ST1200-PTS
ประกัน 5 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102454' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W CORSAIR HX1200
ประกัน 10 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138822' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ PLATINUM) 1200W GIGABYTE AORUS P1200W
ประกัน 10 ปี
10,380 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,520 บาท

(80+TITANIUM)850W.-1600W.
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137316' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ TITANIUM) 1550W THERMALTAKE TOUGHPOWER TF1
ประกัน 10 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112418' and sp.pic_type='s'
POWER SUPPLY (80+ TITANIUM) 1600W CORSAIR AX1600I
ประกัน 10 ปี
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ACCESSORIES POWER SUPPLY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138927' and sp.pic_type='s'
CABLE CORSAIR PCIE 6+2 PIN TYPE 4 SLEEVED BLACK
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท