เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022161' GROUP BY pri.code order by pri.Url Case
พบสินค้า 260 รายการ
VIKINGS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129560'
ATX Case (NP) VIKINGS B2
(Black)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129561'
ATX Case (NP) VIKINGS B6
(Black)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129562'
ATX Case (NP) VIKINGS B9
(Black)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129564'
ATX Case (NP) VIKINGS V842 EGIL
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129563'
ATX Case (NP) VIKINGS V840 IVER
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129565'
ATX Case (NP) VIKINGS V841 ERIK
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 80 บาท


AEROCOOL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124834'
ATX Case (NP) AeroCool Split TG RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121228'
ATX Case (NP) AeroCool Rift RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081623'
ATX Case (NP) AeroCool Aero-800
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124473'
ATX Case (NP) AeroCool Cyclon Pro G RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 240 บาท

ALPHA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126508'
ATX Case (NP) Alpha PUBG Buggy Design Exclusive
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126507'
ATX Case (NP) Alpha PUBG Camo Design Exclusive
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

ANTEC
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121143'
ATX Case (NP) ANTEC NX200
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127564'
ATX Case (NP) ANTEC NX500
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127565'
ATX Case (NP) ANTEC NX600
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129313'
ATX Case (NP) ANTEC NX1000
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

COOLER MASTER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114212'
mATX Case (NP) COOLER MASTER Masterbox Lite 3 L3B2-KN5N
(Black)
ประกัน 2 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118412'
mATX Case (NP) COOLER MASTER Masterbox Lite 3 MCW-L3S2-KW5N
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063390'
mATX Case (NP) COOLERMASTER N200-KWN1
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057662'
ATX Case (NP) COOLERMASTER Elite361-KKN5
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113319'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB600L
(Black/Blue)
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119970'
ATX Case (NP) COOLER MASTER MB600L
(Black/Red) NO ODD
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113321'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB600L
(Black/Blue) NO ODD
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113322'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB600L
(Black/Gunmetal) NO ODD
ประกัน 2 ปี
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113324'
ATX Case (NP) COOLERMASTER E500L Red-Led
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113323'
ATX Case (NP) COOLERMASTER E500L Blue-Led
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113325'
ATX Case (NP) COOLERMASTER E500L Silver-Led
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127573'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MasterBox K501L KANN-S00
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124797'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB520
(Black/White)
ประกัน 2 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113326'
ATX Case (NP) COOLERMASTER TD500 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,110 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111379'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB500 RGB
ประกัน 2 ปี
2,250 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106045'
ATX Case (NP) COOLERMASTER Masterbox Pro 5 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118522'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB520 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115059'
ATX Case (NP) COOLER MASTER K500 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125424'
ATX Case (NP) COOLER MASTER K500 Phantom RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113863'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB500 TUF Edition
ประกัน 2 ปี
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119971'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB511 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116701'
ATX Case (NP) COOLERMASTER MB530P RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
3,510 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127560'
E-ATX Case (NP) COOLERMASTER Cosmos C700P RGB Black Edition By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127561'
E-ATX Case (NP) COOLERMASTER Cosmos C700M ARGB By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CORSAIR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104583'
ATX Case (NP) CORSAIR Spec-01 Red-Led
(CC-9011050-WW)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125585'
ATX Case (NP) CORSAIR SPEC-05 Black
(CC-9011138-WW)
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114220'
ATX Case (NP) CORSAIR 275R TG White
(CC-9011133-WW)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114219'
ATX Case (NP) CORSAIR 275R TG Black
(CC-9011132-WW)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127479'
ATX Case (NP) CORSAIR iCUE 220T RGB Black
(CC-9011173-CN)
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128335'
ATX Case (NP) CORSAIR iCUB 465X TG RGB Black
(CC-9011188-WW)
ประกัน 2 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128333'
ATX Case (NP) CORSAIR iCUB 465X TG RGB White
(CC-9011189-WW)
ประกัน 2 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127402'
ATX Case (NP) CORSAIR Spec-Omega RGB Black
(CC-9011140-WW)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127403'
ATX Case (NP) CORSAIR Carbide 678C TG Black
(CC-9011167-WW)
ประกัน 2 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104586'
ATX Case (NP) CORSAIR Crystal Series 570X RGB
(CC-9011098-WW)
ประกัน 2 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123586'
ATX Case (NP) CORSAIR Crystal Series 570X RGB Mirror Black
(CC-9011126-WW)
ประกัน 2 ปี
7,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CUBIC
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108345'
ATX Case (NP) CUBIC Spectrum
(Black/Yellow)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108343'
ATX Case (NP) CUBIC Spectrum
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108344'
ATX Case (NP) CUBIC Spectrum
(Black/Red)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108340'
ATX Case (NP) CUBIC Rhino
(Black)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108341'
ATX Case (NP) CUBIC Rhino
(Black/Red)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108342'
ATX Case (NP) CUBIC Rhino
(Black/Silver)
ประกัน 7 วัน
480 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076891'
ATX Case (NP) CUBIC Smilodon
(Black)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112875'
ATX Case (NP) CUBIC Loup
(Black/Red)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112876'
ATX Case (NP) CUBIC Loup
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112874'
ATX Case (NP) CUBIC Loup
(Black)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076894'
ATX Case (NP) CUBIC Strike
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076896'
ATX Case (NP) CUBIC Strike
(Black/Green)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076895'
ATX Case (NP) CUBIC Strike
(Black)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113192'
ATX Case (NP) CUBIC Ajax
(Black)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113193'
ATX Case (NP) CUBIC Ajax
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123597'
ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus
(Black)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123598'
ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123599'
ATX Case (NP) CUBIC Armor Plus
(Black-Red)
ประกัน 7 วัน
490 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097960'
ATX Case (NP) CUBIC Gentle
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097961'
ATX Case (NP) CUBIC Gentle
(Black/Red)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097956'
ATX Case (NP) CUBIC SPEED
(Black/Blue)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097957'
ATX Case (NP) CUBIC SPEED
(Black/Red)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097959'
ATX Case (NP) CUBIC Blackbird
(Black-Red)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097958'
ATX Case (NP) CUBIC Blackbird
(Black)
ประกัน 7 วัน
515 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 65 บาท

GVIEW
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118996'
mATX Case GVIEW Chi-la C4-10
(Black)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118997'
mATX Case GVIEW Chi-la C4-11
(Black)
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119000'
mATX Case GVIEW C3-33 (Black)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118999'
mATX Case GVIEW C3-32 (Black)
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094262'
mATX Case GVIEW G3-11 (Black-Red)
ประกัน 2 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126117'
mATX Case (NP) GVIEW i2-30 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105461'
mATX Case (NP) GVIEW Game I4-10
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127067'
ATX Case (NP) GVIEW I3-50 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127065'
ATX Case (NP) GVIEW I3-60 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119008'
ATX Case (NP) GVIEW I5-40 White Led
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128342'
ATX Case (NP) GVIEW I5-40 RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056244'
ATX Case GVIEW Focus C 5080
(Black-Silver)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066500'
ATX Case GVIEW Game (Black-Red)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 50 บาท

LIAN LI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116979'
ATX Case (NP) Lian Li 011Air RGB
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,240 บาท
ประหยัด 250 บาท

TECWARE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127893'
ATX Case (NP) TECWARE VEGA L Tempered Glass ARGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท

ITSONAS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102084'
mATX Case ITSONAS Proton
(Black-Orange)
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100216'
mATX Case ITSONAS Dakeaxe
(Black)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100221'
mATX Case ITSONAS Blackburn
(Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100222'
mATX Case ITSONAS Blackburn
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
945 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045240'
ATX Case (NP) ITSONAS Spin
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090774'
ATX Case (NP) ITSONAS Ares
(Black/Green)
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129233'
ATX Case (NP) ITSONAS Inpower RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124569'
ATX Case (NP) ITSONAS Crystal Acrylic Sword RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122547'
ATX Case (NP) ITSONAS Ocean RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118656'
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Sparkle
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118655'
ATX Case (NP) ITSONAS Galaxy Rainbow
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113636'
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113637'
ATX Case (NP) ITSONAS Evolution
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122548'
ATX Case (NP) ITSONAS Booster Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125592'
ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Bright
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125593'
ATX Case (NP) ITSONAS Diamond Breeze
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128378'
ATX Case (NP) ITSONAS Skyline Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126544'
ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128377'
ATX Case (NP) ITSONAS Tower Tempered Glass RGB
(White)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128048'
ATX Case (NP) ITSONAS Array Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122549'
ATX Case (NP) ITSONAS Meteor Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084715'
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy
(Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084716'
ATX Case (NP) ITSONAS Legacy
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,210 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126131'
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Light RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126132'
ATX Case (NP) ITSONAS AURORA Shine RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122550'
ATX Case (NP) ITSONAS Cycling Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117203'
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117204'
ATX Case (NP) ITSONAS Comet RGB
(White)
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129234'
ATX Case (NP) ITSONAS Iron-x RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065713'
ATX Case (NP) ITSONAS Titan
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067954'
ATX Case (NP) ITSONAS Buster
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067955'
ATX Case (NP) ITSONAS Buster
(White)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117202'
ATX Case (NP) ITSONAS Master RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090772'
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090773'
ATX Case ITSONAS Ares (Black-Red)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085513'
ATX Case ITSONAS Iris (Black-Red)
ประกัน 1 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090768'
ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090769'
ATX Case ITSONAS Falcon (Black-Red)
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090770'
ATX Case ITSONAS Falcon (Black)
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127186'
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127187'
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127189'
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic
(Black/Green)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127191'
ATX Case ITSONAS Force Crystal Acrylic
(Black/White
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121073'
ATX Case ITSONAS Spirit Ring
(Black)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121075'
ATX Case ITSONAS Spirit Halo
(Black)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121076'
ATX Case ITSONAS Spirit Delight
(Black)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121071'
ATX Case ITSONAS Vigor Sparkle
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121072'
ATX Case ITSONAS Vigor Rainbow
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122551'
E-ATX Case (NP) ITSONAS Diablo Tempered Glass RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 200 บาท

MSI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123563'
ATX Case (NP) MSI Mag Vampiric 010 RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,720 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127156'
ATX Case (NP) MSI Mag Vampiric 011C RGB
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123564'
E-ATX Case (NP) MSI Mpg Gungnir 100P
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123565'
E-ATX Case (NP) MSI Mpg Gungnir 100D
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123566'
E-ATX Case (NP) MSI Mpg Gungnir 100 RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127157'
E-ATX Case (NP) MSI Mpg SEKIRA 500X
(Black)
ประกัน 2 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 600 บาท

NEOLUTION E-SPORT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106120'
ATX Case (NP) NEOLUTION E-SPORT Vega
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,120 บาท
รวม VAT แล้ว
2,220 บาท
ประหยัด 100 บาท

NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127329'
ATX Case (NP) NUBWO NPC-319 RAVENOR
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122618'
ATX Case (NP) NUBWO NPC-315 Quasar Gaming
ประกัน 1 ปี
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127327'
ATX Case (NP) NUBWO NPC-317 MAIDEN
ประกัน 1 ปี
1,580 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127328'
ATX Case (NP) NUBWO NPC-318 BLIZZARD
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 130 บาท

NZXT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120158'
mATX Case (NP) NZXT H200
(Black)
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129309'
ATX Case (NP) NZXT H510 (Black)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129310'
ATX Case (NP) NZXT H510 (White)
ประกัน 2 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127878'
ATX Case (NP) NZXT H510 ELITE
(Black)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127879'
ATX Case (NP) NZXT H510 ELITE
(White)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129311'
ATX Case (NP) NZXT H710i
(Black)
ประกัน 2 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129312'
ATX Case (NP) NZXT H710i
(White)
ประกัน 2 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

PHANTEKS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109832'
mATX Case (NP) Phanteks P300
(Black)
ประกัน 2 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109859'
ITX Case (NP) Phanteks Evolv Shift X
(Black)
ประกัน 2 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

RAIDMAX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107554'
ATX Case (NP) Raidmax Monster-II SE
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 130 บาท

THERMALTAKE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116317'
ATX Case (NP) Thermaltake Versa J21 TG
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127407'
ATX Case (NP) Thermaltake H200 TG Black RGB
(CA-1M3-00M1WN-00)
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123873'
ATX Case (NP) ThermalTake Commander C31 TG ARGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123875'
ATX Case (NP) ThermalTake Commander C32 TG ARGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123878'
ATX Case (NP) ThermalTake Commander C34 TG ARGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123881'
ATX Case (NP) ThermalTake Commander C35 TG ARGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123874'
ATX Case (NP) ThermalTake Commander C31 TG Snow ARGB
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126711'
ATX Case (NP) ThermalTake Level 20 MT ARGB
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123083'
ATX Case (NP) Thermaltake Core P3 TG
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123084'
ATX Case (NP) Thermaltake Core P3 TG Snow Edition
ประกัน 1 ปี
4,100 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116319'
ATX Case (NP) Thermaltake Core P5 TG TI
ประกัน 1 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119026'
ATX Case (NP) Thermaltake Level 20 GT RGB Plus By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

TSUNAMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103631'
mATX Case (NP) Tsunami Crystal
(White-Blue)
ประกัน 1 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085757'
ATX Case (NP) Tsunami City Hunter London
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077034'
ATX Case (NP) Tsunami Next Series C2
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065163'
ATX Case (NP) Tsunami Arthur
(Black)
ประกัน 1 ปี
835 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094149'
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm
(Black-Blue)
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094150'
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm
(Black-Red)
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094151'
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm
(White-Blue)
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094152'
ATX Case (NP) Tsunami X-Storm
(White-Red)
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
985 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123984'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Dual Ring
(Black)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124637'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Phantom
(White)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119760'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7
(Black)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119761'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G7
(White)
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,025 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123981'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8
(Black)
ประกัน 1 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,045 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123982'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G8
(White)
ประกัน 1 ปี
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,045 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124636'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124638'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124639'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G10 Dual Ring Plus
(White)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109399'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter S9+
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129080'
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-8 Ablaze
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129083'
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport D-9 Ablaze
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129082'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited Junior Ablaze
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127845'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus
(White)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127846'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Dual Ring Plus
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127847'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom
(White)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127848'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G11 Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127849'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Dual Ring Plus
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127850'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127851'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G12 Ablaze
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129079'
ATX Case (NP) Tsunami Galaxy G13 Void
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103637'
ATX Case (NP) Tsunami Rutile
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103635'
ATX Case (NP) Tsunami Rutile
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103638'
ATX Case (NP) Tsunami Rutile
(Black/White)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125302'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125304'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125303'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Phantom RGB
(White)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125305'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H8 Tron RGB
(White)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111949'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15
(White/Blue)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111946'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111945'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K15
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114627'
ATX Case (NP) Tsunami Neon N9 Dual Ring RGB
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123986'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123987'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited SKY Plus Tron
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124414'
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124416'
ATX Case (NP) Tsunami E-Sport G9
(White)
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124482'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited T-10 Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124484'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited T-10 Tron
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125895'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K10 Phantom
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125896'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K10 Phantom
(White
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125897'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K10 Tron
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125898'
ATX Case (NP) Tsunami Pro Hero K10 Tron
(White)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110877'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited T7+
(White)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110876'
ATX Case (NP) Tsunami Unlimited T7+
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128216'
ATX Case (NP) Tsunami DMS-07 K
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128217'
ATX Case (NP) Tsunami DMS-07 K
(White)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129169'
ATX Case (NP) Tsunami ARGB T802 Gaming TG
(White)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129170'
ATX Case (NP) Tsunami ARGB T801 Gaming TG
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129171'
ATX Case (NP) Tsunami ARGB T801 Gaming TG
(White)
ประกัน 1 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116622'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black) + Fan Pack 3
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116623'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black/Red) + Fan Pack 3
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116619'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black) + Fan Pack 5
ประกัน 1 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116620'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black/Red) + Fan Pack 5
ประกัน 1 ปี
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116616'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black) + Fan Pack 7
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116617'
ATX Case (NP) Tsunami Hunter Eagle H9 RGB
(Black/Red) + Fan Pack 7
ประกัน 1 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,520 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125608'
ATX Case (NP) Tsunami Gorilla RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114628'
ATX Case (NP) Tsunami A380
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,840 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129554'
ATX Case (NP) Tsunami Protector Titan
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129555'
ATX Case (NP) Tsunami Protector Titan
(White)
ประกัน 1 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093011'
ATX Case (NP) Tsunami CA-X7
(Black/Blue)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093014'
ATX Case (NP) Tsunami CA-X7
(Black/Red)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093015'
ATX Case (NP) Tsunami CA-X7
(White-Red)
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128215'
E-ATX Case (NP) Tsunami 1262 Protector Gaming
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128375'
E-ATX Case (NP) Tsunami 1262 Protector Gaming
(White)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127331'
E-ATX Case (NP) Tsunami 3727 Protector Gaming
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 650 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127332'
E-ATX Case (NP) Tsunami 4727 Protector Gaming
(White)
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127333'
E-ATX Case (NP) Tsunami 6727 Protector Gaming
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 700 บาท

Accessories Case
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129172'
Tsunami Protector Series ARGB Fan remote & Hub Kit
ประกัน 1 ปี
209 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127071'
GVIEW Controller ARGB
ประกัน 1 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098825'
CABLE COOLERMASTER Magnetic LED STRIPS
(Green)
-
410 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113023'
COOLERMASTER Universal Vga Holder
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113100'
COOLERMASTER Universal LED Strip RGB
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125554'
CABLE COOLERMASTER Sleeved Extension Kit 30cm
(Black/Blue)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125556'
CABLE COOLERMASTER Sleeved Extension Kit 30cm
(Black/Red)
-
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090482'
CABLE MADDNESS LED STRIPS
(Blue)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090481'
CABLE MADDNESS LED STRIPS
(White)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122118'
LIGHT KIT Corsair Vengeance PRO RGB
(CMWLEKIT2 B)
Life time
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122117'
LIGHT KIT Corsair Vengeance PRO RGB
(CMWLEKIT2 W)
Life time
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123301'
LIGHT KIT Thermaltake R1 Plus DDR4 Memomy
ประกัน 2 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116323'
CABLE Thermaltake Lumi Plus Led Strip
(RGB) PACK 3
ประกัน 2 ปี
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป