เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024007' GROUP BY pri.code order by pri.Url Server
พบสินค้า 5 รายการ
Server
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135123' and sp.pic_type='s'
Server HPE ProLiant Gen10 Plus G5420
(P16005-371)
3-3-3
18,100 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133534' and sp.pic_type='s'
Server LENOVO Think ST50
(7Y48S0R400)
3-3-3
18,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129630' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T40
(SNST401)
3-3-3
19,090 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138624' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge R240 E-2224
(SNSR24010)
3-3-3
44,590 บาท
รวม VAT แล้ว
47,000 บาท
ประหยัด 2,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136198' and sp.pic_type='s'
Server DELL PowerEdge T340 E-2224
(SNST3409)
3-3-3
49,090 บาท
รวม VAT แล้ว
51,900 บาท
ประหยัด 2,810 บาท