เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023034' GROUP BY pri.code order by pri.Url CCTV Accessories
พบสินค้า 71 รายการ
Bracket / Housing
select Note from advice_co_th.price where code='A0038887'
ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4'' (For Camera)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039351'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 5 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135349'
ขาเหล็ก WATASHI#WBK002 (For Housing)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038945'
Housing WATASHI#WAC016
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0022915'
Housing WATASHI#WHS002
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0022917'
Housing WATASHI#WHS003
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 45 บาท

Cable
select Note from advice_co_th.price where code='A0084543'
Cable CCTV 10M 2in1 WATASHI#WCP034
ประกัน 1 เดือน
150 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126467'
Cable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A
ประกัน 1 เดือน
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124334'
Cable CCTV 10M 2in1 PeopleFu#FU035
ประกัน 1 เดือน
150 บาท
รวม VAT แล้ว
175 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126824'
Cable 100M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0027709'
Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001
(Black)
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091314'
Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071
(Black)
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127493'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1
(Black)
ประกัน 30 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127494'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH
(white)
ประกัน 30 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127495'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1
(Black)
ประกัน 30 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127496'
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH
(white)
ประกัน 30 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127497'
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1
(Black)
ประกัน 30 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127498'
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+1
(Black)
ประกัน 30 ปี
1,670 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127615'
Cable 200M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 30 ปี
1,195 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038946'
Cable 200M RG6/168 WATASHI#WCP002
(Black)
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
960 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044759'
Cable 200M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP072
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 180 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126825'
Cable 300M RG6/168 GLINK Power Line
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,235 บาท
รวม VAT แล้ว
2,535 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044760'
Cable 300M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP073
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0023549'
Cable 500M RG6/168 WATASHI#WCP004
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044761'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP074
(Black)
ประกัน 1 ปี
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079935'
Cable 500M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP059
(มีสลิง)
ประกัน 1 ปี
5,940 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127499'
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA
(Black)
ประกัน 30 ปี
3,960 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 530 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127500'
Cable 500M RG6/168 Link Power Line#CB-0109SW+
(Black)
ประกัน 30 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134261'
Cable 500M RG6/168 LINK Power Line#CB-0106AMWA
(มีสลิง) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 30 ปี
5,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134262'
Cable 500M RG6/168 LINK Power Line#CB-0109SMW+
(มีสลิง) By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 30 ปี
7,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Power Supply
select Note from advice_co_th.price where code='A0130537'
POWER SUPPLY 10Amp GLINK#GIPS-003
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119097'
POWER SUPPLY 10Amp WATASHI#WKC062A
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092872'
POWER SUPPLY 16.5Amp PeopleFu
ประกัน 1 ปี
730 บาท
รวม VAT แล้ว
805 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130538'
POWER SUPPLY 20Amp GLINK#GIPS-004
ประกัน 2 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050225'
POWER SUPPLY 20Amp WATASHI#WKC071
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130536'
POWER SUPPLY 30Amp GLINK#GIPS-001
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0050226'
POWER SUPPLY 30Amp WATASHI#WKC072
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047243'
POWER SUPPLY With Enc. 10Amp WATASHI#WKC067
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0047244'
POWER SUPPLY With Enc. 15Amp WATASHI#WKC068
ประกัน 1 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0021966'
POWER SUPPLY CONTROLLER WATASHI#WKC018
ประกัน 1 ปี
1,055 บาท
รวม VAT แล้ว
1,165 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter
select Note from advice_co_th.price where code='A0129909'
Adapt.S/W 1000mA GLINK#GAC-101
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129910'
Adapt.S/W 2000mA GLINK#GAC-102
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129911'
Adapt.S/W 1500mA GLINK#ADP01
(For DVR)
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0023585'
Adapt.S/W 1000mA WATASHI#WAC031
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068933'
Adapt.S/W 1500mA WATASHI#WAC180
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
119 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080083'
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096A
(For Camera)
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038535'
Adapt.S/W 5000mA WATASHI#WRC043B
(For DVR)
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 55 บาท

Jack
select Note from advice_co_th.price where code='A0069936'
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
-
11 บาท
รวม VAT แล้ว
14 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096779'
Jack Terminal Male WATASHI#WAC028
(100Pcs/Pack)
-
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089010'
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029
-
11 บาท
รวม VAT แล้ว
14 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129005'
Jack Terminal FeMale WATASHI#WAC029A
(100Pcs/Pack)
-
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075313'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
-
13 บาท
รวม VAT แล้ว
16 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092343'
Jack BNC Male CrimpWATASHI#WAC108
(100Pcs/Pack)
-
790 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0023587'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
-
12 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039339'
F-Type to F-Type Jack WATASHI#WAC003
(100Pcs/Pack)
-
725 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0017806'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
-
16 บาท
รวม VAT แล้ว
22 บาท
ประหยัด 6 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039341'
F-Type to BNC Male Jack WATASHI#WAC006
(100Pcs/Pack)
-
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0022329'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039340'
F-Type to RCA Male Jack WATASHI#WAC039A
(100Pcs/Pack)
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039826'
BNC Female to RCA MaleJack WATASHI#WAC035
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
18 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039862'
BNC Female to RCA Male Jack WATASHI#WAC035
(100Pcs/Pack)
-
930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0017805'
RCA Female to BNC Male Jack WATASHI#WAC010
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
13 บาท
ประหยัด 3 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075300'
Cable DC Jack Watahsi#WAC106A
(100Pcs/Pack)
-
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท

UTP Video Balun
select Note from advice_co_th.price where code='A0122846'
UTP Video Balun GLINK#GBL-001
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125347'
UTP Video Balun GLINK#GBL-003
ประกัน 1 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 9 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126826'
UTP Video Balun GLINK#GBL-006
ประกัน 1 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119460'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP037A
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
105 บาท
ประหยัด 15 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0027650'
UTP Video Balun WATASHI#WUTP012
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท

Microphone for CCTV
select Note from advice_co_th.price where code='A0048901'
Microphone Mini WATASHI#WAC002A
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039864'
Microphone Mini WATASHI#WAC001A
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096575'
Microphone Mini WATASHI#WAC241
ประกัน 1 ปี
495 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 65 บาท