เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022151' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 30 รายการ
USB HUB TP-LINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085068'
4 Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH400) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093593'
7 Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH700) Black
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท

USB HUB Magictech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118652'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) Black
ประกัน 1 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118653'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) White
ประกัน 1 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118654'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT310) Black
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109009'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) Black
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109010'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) White
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท

USB HUB NUBWO / GLINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114631'
4 Port USB HUB NUBWO (NH49) Black
ประกัน 1 ปี
128 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 32 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114630'
4 Port USB HUB NUBWO (NH49) White
ประกัน 1 ปี
128 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 32 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128767'
4 Port USB HUB V.3.0 GLINK
(GL023 )
ประกัน 1 ปี
172 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 43 บาท

USB HUB OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047452'
4 Port USB HUB OKER (H409)
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054210'
4 Port USB HUB OKER (H365) คละสี
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 26 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090690'
4 Port USB HUB OKER (H1) Green/Black
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090688'
4 Port USB HUB OKER (H1) Red/Black
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047253'
4 Port USB HUB OKER (H801) คละสี
ประกัน 1 ปี
144 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 36 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123413'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H341) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119839'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H432) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119840'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H432) Blue
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119841'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H432) White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท

USB HUB ORICO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109978'
4 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(HA4U-U3 Black
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122533'
7 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(F7U-U3) Clear
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103169'
7 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(H7013U3) Black
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 50 บาท

USB HUB Plus
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125027'
2 Port USB HUB + Card Reader NUBWO NCR120U
ประกัน 1 ปี
88 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109013'
3 Port USB HUB + Card Reader Magictech
(MT-02)
ประกัน 1 ปี
96 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100015'
3 Port USB HUB + Card Reader
(NCR-100) White
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100014'
3 Port USB HUB + Card Reader
(NCR-100) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113939'
3 Port USB HUB + Card Reader NUBWO
(NH48)
ประกัน 1 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 46 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109011'
4 Port USB HUB + Extension 5M Magictech
(MT-72)
ประกัน 1 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109012'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader Magictech
(MT-20)
ประกัน 1 ปี
224 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 56 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109014'
4 Port USB HUB V.3.0 + USB CHARGER 1P Magictech
(MT-26)
ประกัน 1 ปี
312 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 78 บาท