เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023675' GROUP BY pri.code order by pri.Url USB HUB
พบสินค้า 25 รายการ
USB HUB NUBWO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114631'
4 Port USB HUB NUBWO NH49 Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114630'
4 Port USB HUB NUBWO NH49 White
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128088'
4 Port USB HUB NUBWO H70 Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128767'
4 Port USB HUB V.3.0 GLINK GL023
ประกัน 1 ปี
179 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 20 บาท

USB HUB TP-LINK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085068'
4 Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH400) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093593'
7Port USB HUB V.3.0 TP-LINK
(UH700) Black
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 50 บาท

USB HUB Magictech
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118652'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118653'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT29) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118654'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT310) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109009'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109010'
4 Port USB HUB V.3.0 Magictech
(MT77) White
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท

USB HUB OKER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122570'
4 Port USB HUB OKER (H408)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113608'
4 Port USB HUB OKER (H418)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054210'
4 Port USB HUB OKER (H-365) คละสี
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090690'
4 Port USB HUB OKER (H1) Green
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090688'
4 Port USB HUB OKER (H1) Black
ประกัน 1 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123413'
4 Port USB HUB V.3.0 OKER
(H341) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท

USB HUB ORICO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114431'
4 Port USB HUB V.3.0 ORICO
(W5P-U3) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122533'
7 Port USB HUB ORICO (F7U-U3) Clear
ประกัน 2 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 55 บาท

USB HUB Plus
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109013'
3 Port USB HUB + Card Reader Magictech
(MT-02)
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109011'
4 Port USB HUB + Extension 5M Magictech
(MT-72)
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100015'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader NUBWO
(NCR-100) White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123410'
3 Port USB HUB V.2.0 + V.3.0 OKER
(H805) Navy
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109012'
3 Port USB HUB V.3.0 + Card Reader Magictech
(MT-20)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109014'
4 Port USB HUB V.3.0 + USB CHARGER 1P Magictech
(MT-26)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 30 บาท