เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013606' GROUP BY pri.code order by pri.Url All-in-One PC
พบสินค้า 31 รายการ
All-in-One PC ACER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128293'
AIO Acer Aspire C20-830-504G1T19Mi/T004
3-3-1
8,340 บาท
รวม VAT แล้ว
8,900 บาท
ประหยัด 560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128443'
AIO Acer Aspire C20-830-504G1T19Mi/T005
3-3-1
9,290 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115121'
AIO Acer Aspire C22-320-A94G1T21Mi/T001
3-3-3
10,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 660 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130021'
AIO Acer Aspire C22-960-1014G1T21Mi/T002
3-3-3
14,690 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127256'
AIO Acer Aspire C22-866-824G1T21MGi/T014
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129124'
AIO Acer Aspire C22-960-1028G1T21Mi/T004
3-3-3
18,340 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129859'
AIO Acer Aspire C22-962-1008G1T21MGi/T001
3-3-3
18,340 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,560 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129860'
AIO Acer Aspire C22-962-1038G1T21MGi/T001
3-3-3
20,190 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122313'
AIO Acer Aspire C24-320-A98G1T23Mi/T001
3-3-3
16,490 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129946'
AIO Acer Aspire C24-960-1028G1T24Mi/T002
3-3-3
19,290 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท


All-in-One PC ASUS
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122669'
(AIO) Asus V241FFK-WA010T
3-3-3
20,290 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท

All-in-One PC LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129640'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICK
(F0ES003FTA)
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129423'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICB
(F0E900C2TA,White)
3-3-3
20,350 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129156'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICB
(F0E900BMTA,White)
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129155'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICB
(F0E900BNTA,White)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130591'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22IWL
(FOEB00DUTA,Black)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127621'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICB
(F0E900BPTA,White)
3-3-3
16,290 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129638'
AIO Lenovo IdeaCentre A340-22ICB
(F0E900C3TA)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116353'
AIO Lenovo IdeaCentre 520-22ICB
(F0DT003ETA,Silver)
3-3-3
17,490 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129379'
AIO Lenovo ThinkCentre V530-22ICB
(10US00NPTA)
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129747'
AIO Lenovo ThinkCentre V530-22ICB
(10US00K0TA)
3-3-3
16,090 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129748'
AIO Lenovo ThinkCentre V530-22ICB
(10UT0047TA)
3-3-3
16,850 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท

All-in-One PC DELL
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128118'
AIO DELL Inspiron 5490-W26605104THW10
3-3-3
23,500 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128119'
AIO DELL Inspiron 5490-W26605106THW10
3-3-3
28,400 บาท
รวม VAT แล้ว
30,400 บาท
ประหยัด 2,000 บาท

All-in-One PC HP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130525'
AIO HP Pavilion 22-df0201d
(9EH00AA#AKL)
3-3-3
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 810 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130526'
AIO HP Pavilion 22-c0042d
(7KM14AA#AKL)
3-3-3
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124892'
AIO HP Pavilion 22-c1068d
(6DU12AA#AKL)
3-3-3
12,210 บาท
รวม VAT แล้ว
12,990 บาท
ประหยัด 780 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128084'
AIO HP Pavilion 22-c0109d
(6DV06AA#AKL)
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129508'
AIO HP Pavilion 22-c0154d
(5QC20AA#AKL)
3-3-3
17,390 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129202'
AIO HP Pavilion 22-c0155d
(5QC21AA#AKL)
3-3-3
19,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126739'
AIO HP Pavilion 24-f0151d
(6DU56AA#AKL)
3-3-3
19,490 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 2,410 บาท