เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '007221' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 50 รายการ
Smartphone APPLE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135121' and sp.pic_type='s'
IPHONE XR 64GB. (MH6Q3TH/A, Yellow) New Box
ประกัน 1 ปี
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135979' and sp.pic_type='s'
IPHONE XR 64GB. (MH6P3TH/A, Red) New Box
ประกัน 1 ปี
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134760' and sp.pic_type='s'
IPHONE XR 64GB. (MH6T3TH/A, Blue) New Box
ประกัน 1 ปี
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135007' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 64GB. (MHDG3TH/A, Green) New Box
ประกัน 1 ปี
18,250 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134059' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 64GB. (MHDC3TH/A, Black) New Box
ประกัน 1 ปี
18,250 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136069' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 128GB. (MHDL3TH/A, Yellow) New Box
ประกัน 1 ปี
20,300 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134248' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 128GB. (MHDK3TH/A, Red) New Box
ประกัน 1 ปี
20,300 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134247' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 128GB. (MHDN3TH/A, Green) New Box
ประกัน 1 ปี
20,300 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134057' and sp.pic_type='s'
IPHONE 11 128GB. (MHDH3TH/A, Black) New Box
ประกัน 1 ปี
20,300 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134195' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 64GB. (MGJ63TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 4,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134393' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 Pro 256GB. (MGMP3TH/A, Graphite)
ประกัน 1 ปี
39,600 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134394' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 Pro 256GB. (MGMT3TH/A, Pacific Blue)
ประกัน 1 ปี
39,600 บาท
รวม VAT แล้ว
40,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135318' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 Pro 512GB. (MGMU\W3TH/A, Gold)
ประกัน 1 ปี
47,300 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135317' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 Pro 512GB. (MGMU3TH/A, Graphite)
ประกัน 1 ปี
47,300 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134289' and sp.pic_type='s'
IPHONE 12 Pro Max 256GB.
(MGDC3TH/A, Graphite)
ประกัน 1 ปี
42,600 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท

Smartphone SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138933' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A03S (4+64,A037FZBG) Blue
ประกัน 1 ปี
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,299 บาท
ประหยัด 429 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139008' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A12 (4+128,A127FZBH) Blue
ประกัน 1 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 489 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139011' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A12 (4+128,A127FZKH) Black
ประกัน 1 ปี
4,510 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 489 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139009' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A22 LTE (6+128,A225FLVR) Violet
ประกัน 1 ปี
6,330 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 669 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139010' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A22 LTE (6+128,A225FLKR) Black
ประกัน 1 ปี
6,330 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 669 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139012' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A22 5G (6+128,A226BLGJ) Mint
ประกัน 1 ปี
7,530 บาท
รวม VAT แล้ว
8,299 บาท
ประหยัด 769 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139013' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A22 5G (6+128,A226BLVJ) Violet
ประกัน 1 ปี
7,530 บาท
รวม VAT แล้ว
8,299 บาท
ประหยัด 769 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139014' and sp.pic_type='s'
SAMSUNG A22 5G (6+128,A226BZAJ) Gray
ประกัน 1 ปี
7,530 บาท
รวม VAT แล้ว
8,299 บาท
ประหยัด 769 บาท

Smartphone VIVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134349' and sp.pic_type='s'
VIVO Y20 2021 (Nebula Blue)
ประกัน 1 ปี
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138834' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+64,Diamond Glow)
ประกัน 1 ปี
5,065 บาท
รวม VAT แล้ว
5,699 บาท
ประหยัด 634 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138835' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+64,Metallic Blue)
ประกัน 1 ปี
5,065 บาท
รวม VAT แล้ว
5,699 บาท
ประหยัด 634 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138966' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+128,Diamond Glow)
ประกัน 1 ปี
5,505 บาท
รวม VAT แล้ว
6,199 บาท
ประหยัด 694 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138967' and sp.pic_type='s'
VIVO Y21 (4+128,Metallic Blue)
ประกัน 1 ปี
5,505 บาท
รวม VAT แล้ว
6,199 บาท
ประหยัด 694 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134464' and sp.pic_type='s'
VIVO Y31 (Racing Black)
ประกัน 1 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,999 บาท
ประหยัด 409 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135277' and sp.pic_type='s'
VIVO Y72 (Racing Black)
ประกัน 1 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,099 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136061' and sp.pic_type='s'
VIVO V21 5G (Sunset Dazzle)
ประกัน 1 ปี
11,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 1,699 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136060' and sp.pic_type='s'
VIVO V21 5G (Dusk Blue)
ประกัน 1 ปี
11,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,999 บาท
ประหยัด 1,699 บาท

Smartphone ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137125' and sp.pic_type='s'
ASUS ROG Phone5 (16+256,ZS673KS-1A090WW) Black
ประกัน 1 ปี
25,890 บาท
รวม VAT แล้ว
27,990 บาท
ประหยัด 2,100 บาท

Smartphone LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138307' and sp.pic_type='s'
LENOVO Legion Duel 2 (12+128) Titanium White
ประกัน 1 ปี
22,090 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 2,810 บาท

Smartphone HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131334' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Y6p Phantom Purple
ประกัน 1 ปี
3,560 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 439 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131332' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Y6p Midnight Black
ประกัน 1 ปี
3,560 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 439 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133434' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Y7a Crush Green
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133433' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Y7a Blush Gold
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133435' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Y7a Midnight Black
ประกัน 1 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 739 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130726' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Nova7i Sakura Pink
ประกัน 1 ปี
7,000 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 990 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139206' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Nova8i Moonlight Silver
ประกัน 1 ปี
8,520 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139205' and sp.pic_type='s'
HUAWEI Nova8i Starry Black
ประกัน 1 ปี
8,520 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130727' and sp.pic_type='s'
HUAWEI P40 Deep Sea Blue
ประกัน 1 ปี
18,280 บาท
รวม VAT แล้ว
20,990 บาท
ประหยัด 2,710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139208' and sp.pic_type='s'
HUAWEI MATE40 Pro Mystic Silver
ประกัน 1 ปี
29,790 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
ประหยัด 5,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139207' and sp.pic_type='s'
HUAWEI MATE40 Pro Black
ประกัน 1 ปี
29,790 บาท
รวม VAT แล้ว
34,990 บาท
ประหยัด 5,200 บาท

Smartphone TECNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138730' and sp.pic_type='s'
TECNO POP5 (2/32,Glacier Blue)
ประกัน 1 ปี
2,249 บาท
รวม VAT แล้ว
2,499 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138729' and sp.pic_type='s'
TECNO POP5 (2/32,Obsidian Black)
ประกัน 1 ปี
2,249 บาท
รวม VAT แล้ว
2,499 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136348' and sp.pic_type='s'
TECNO SPARK7 Pro (4/128,Alps Blue)
ประกัน 1 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136347' and sp.pic_type='s'
TECNO SPARK7 Pro (4/128,Magnet Black)
ประกัน 1 ปี
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135728' and sp.pic_type='s'
TECNO CAMON 16 (6/128,Gray)
ประกัน 1 ปี
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 400 บาท