เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022244' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 68 รายการ
Smartphone LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129979'
LENOVO A6 Note Blue
ประกัน 1 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129978'
LENOVO A6 Note Black
ประกัน 1 ปี
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130025'
LENOVO K10 Note Louis Lake
ประกัน 1 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129980'
LENOVO K10 Note Black
ประกัน 1 ปี
6,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129982'
LENOVO Z6 Pro Blue
ประกัน 1 ปี
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130024'
LENOVO Z6 Pro Black
ประกัน 1 ปี
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,390 บาท

Smartphone APPLE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094592'
IPHONE 7 Plus 32GB. (TH, Black) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121107'
IPHONE 7 Plus 32GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093758'
IPHONE 7 Plus 32GB. (TH, Rose Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128944'
IPHONE 11 64GB. (TH,Black) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128945'
IPHONE 11 64GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128946'
IPHONE 11 64GB. (TH,Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128949'
IPHONE 11 64GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
24,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128950'
IPHONE 11 128GB. (TH,Black ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128951'
IPHONE 11 128GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128952'
IPHONE 11 128GB. (TH, Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128953'
IPHONE 11 128GB. (TH,Yellow ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128954'
IPHONE 11 128GB. (TH, Puple ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128955'
IPHONE 11 128GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
26,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128956'
IPHONE 11 256GB. (TH,Black ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128957'
IPHONE 11 256GB. (TH,White) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128958'
IPHONE 11 256GB. (TH, Red) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128959'
IPHONE 11 256GB. (TH,Yellow ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128960'
IPHONE 11 256GB. (TH, Puple ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128961'
IPHONE 11 256GB. (TH,Green ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128962'
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128963'
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128964'
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128965'
IPHONE 11 PRO 64GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128966'
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH,S pace Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128967'
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128968'
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128969'
IPHONE 11 PRO 256GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
41,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128970'
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
48,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128971'
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
48,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128972'
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
48,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128973'
IPHONE 11 PRO 512GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
48,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128974'
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128975'
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128976'
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128977'
IPHONE 11 PRO MAX 64GB. (TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128978'
IPHONE 11 PRO MAX 256GB.
(TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128979'
IPHONE 11 PRO MAX 256GB.
(TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128980'
IPHONE 11 PRO MAX 256GB.
(TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128981'
IPHONE 11 PRO MAX 256GB.
(TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128982'
IPHONE 11 PRO MAX 512GB.
(TH, Space Grey ) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
52,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128983'
IPHONE 11 PRO MAX 512GB.
(TH, Silver) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
52,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128984'
IPHONE 11 PRO MAX 512GB.
(TH, Gold) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
52,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128986'
IPHONE 11 PRO MAX 512GB.
(TH, Midnight Green) By order 2 วัน โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
52,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


Smartphone HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126302'
HUAWEI Y5 (2019) Sapphire Blue
ประกัน 1 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,299 บาท
ประหยัด 359 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129142'
HUAWEI Y6s Orchid Blue
ประกัน 1 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 479 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129141'
HUAWEI Y6s Starry Black
ประกัน 1 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,999 บาท
ประหยัด 479 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126305'
HUAWEI Y9 Prime (2019) Emerald Green
ประกัน 1 ปี
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 729 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126306'
HUAWEI Y9 Prime (2019) Sapphire Blue
ประกัน 1 ปี
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 729 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126304'
HUAWEI Y9 Prime (2019) Midnight Black
ประกัน 1 ปี
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,999 บาท
ประหยัด 729 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129133'
HUAWEI Y9s Breathing Crystal
ประกัน 1 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129132'
HUAWEI Y9s Midnight Black
ประกัน 1 ปี
7,040 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 950 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123652'
HUAWEI Nova 4 Blue
ประกัน 1 ปี
6,000 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130103'
HUAWEI Nova5T Green
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128272'
HUAWEI Nova5T Blue
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128273'
HUAWEI Nova5T Black
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,390 บาท


Smartphone VIVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129026'
VIVO S1Pro (Night Black)
ประกัน 1 ปี
7,949 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129027'
VIVO S1Pro (Fancy Sky)
ประกัน 1 ปี
7,949 บาท
รวม VAT แล้ว
8,999 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129582'
VIVO V15 Pro (8GB+128GB, Coral Red)
ประกัน 1 ปี
8,610 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,389 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127535'
VIVO V15 Pro (8GB+128GB, Topaz Blue)
ประกัน 1 ปี
8,610 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,389 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129348'
VIVO V17 (Admiral Blue)
ประกัน 1 ปี
10,499 บาท
รวม VAT แล้ว
11,999 บาท
ประหยัด 1,500 บาท

Smartphone XIAOMI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107015'
XIAOMI MI MIX 2 Black
ประกัน 1 ปี
8,690 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122241'
XIAOMI Mix3 6+128 Onyx Black
ประกัน 1 ปี
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 2,400 บาท