เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '007221' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 32 รายการ
Smartphone APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0135121'
IPHONE XR 64GB. (MH6Q3TH/A, Yellow)
ประกัน 1 ปี
16,420 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135980'
IPHONE XR 64GB. (MH6N3TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
16,420 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135979'
IPHONE XR 64GB. (MH6P3TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
16,420 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 480 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135978'
IPHONE XR 128GB. (MH7P3TH/A, Yellow)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134761'
IPHONE XR 128GB. (MH7N3TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135118'
IPHONE XR 128GB. (MH7M3TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134762'
IPHONE XR 128GB. (MH7R3TH/A, Blue)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135117'
IPHONE XR 128GB. (MH7L3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136070'
IPHONE 11 64GB. (MHDH3TH/A, Yellow)
ประกัน 1 ปี
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135398'
IPHONE 11 64GB. (MHDF3TH/A, Purple)
ประกัน 1 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135399'
IPHONE 11 64GB. (MHDD3TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134060'
IPHONE 11 64GB. (MHDA3TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135007'
IPHONE 11 64GB. (MHDG3TH/A, Green)
ประกัน 1 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134059'
IPHONE 11 64GB. (MHDC3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
21,200 บาท
รวม VAT แล้ว
22,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136069'
IPHONE 11 128GB. (MHDL3TH/A, Yellow)
ประกัน 1 ปี
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
24,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134248'
IPHONE 11 128GB. (MHDK3TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
24,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134058'
IPHONE 11 128GB. (MHDA3TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
24,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134057'
IPHONE 11 128GB. (MHDH3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
23,200 บาท
รวม VAT แล้ว
24,100 บาท
ประหยัด 900 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134201'
IPHONE 12 Mini 64GB. (MGDY3TH/A, White)
ประกัน 1 ปี
25,200 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134200'
IPHONE 12 Mini 64GB. (MGE23TH/A, Green)
ประกัน 1 ปี
25,200 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134198'
IPHONE 12 Mini 64GB. (MGDX3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
25,200 บาท
รวม VAT แล้ว
25,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134196'
IPHONE 12 Mini 128GB. (MGE33TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
27,200 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134192'
IPHONE 12 64GB. (MGJ73TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
28,300 บาท
รวม VAT แล้ว
29,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134189'
IPHONE 12 128GB. (MGJD3TH/A, Red)
ประกัน 1 ปี
30,400 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134191'
IPHONE 12 128GB. (MGJE3TH/A, Blue)
ประกัน 1 ปี
30,400 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134190'
IPHONE 12 128GB. (MGJA3TH/A, Black)
ประกัน 1 ปี
30,400 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134565'
IPHONE 12 Pro 128GB. (MGML3TH/A, Silver)
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135397'
IPHONE 12 Pro 128GB. (MGMM3TH/A, Gold)
ประกัน 1 ปี
35,900 บาท
รวม VAT แล้ว
36,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135318'
IPHONE 12 Pro 512GB. (MGMU\W3TH/A, Gold)
ประกัน 1 ปี
47,300 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135317'
IPHONE 12 Pro 512GB. (MGMU3TH/A, Graphite)
ประกัน 1 ปี
47,300 บาท
รวม VAT แล้ว
48,900 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134204'
IPHONE 12 Pro Max 128GB.
(MGD83TH/A, Silver)
ประกัน 1 ปี
38,800 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134203'
IPHONE 12 Pro Max 128GB.
(MGD73TH/A, Graphite)
ประกัน 1 ปี
38,800 บาท
รวม VAT แล้ว
39,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท