เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012525' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 8 รายการ
Smartphone VIVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0133769'
VIVO Y12s (Glacier Blue)
ประกัน 1 ปี
3,705 บาท
รวม VAT แล้ว
4,299 บาท
ประหยัด 594 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133770'
VIVO Y12s (Phantom Black)
ประกัน 1 ปี
3,705 บาท
รวม VAT แล้ว
4,299 บาท
ประหยัด 594 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134350'
VIVO Y20 2021 (Dawn White)
ประกัน 1 ปี
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134349'
VIVO Y20 2021 (Nebula Blue)
ประกัน 1 ปี
4,400 บาท
รวม VAT แล้ว
4,999 บาท
ประหยัด 599 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134465'
VIVO Y31 (Ocean Blue)
ประกัน 1 ปี
6,475 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 1,024 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134464'
VIVO Y31 (Racing Black)
ประกัน 1 ปี
6,475 บาท
รวม VAT แล้ว
7,499 บาท
ประหยัด 1,024 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135278'
VIVO Y72 (Dream Glow)
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,399 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135277'
VIVO Y72 (Racing Black)
ประกัน 1 ปี
8,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,999 บาท
ประหยัด 1,399 บาท