เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023908' GROUP BY pri.code order by pri.Url Smartphone
พบสินค้า 10 รายการ
Smartphone TECNO
select Note from advice_co_th.price where code='A0135870'
TECNO POP4 (Ice Lake Green)
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135869'
TECNO POP4 (Dawn Blue)
ประกัน 1 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135730'
TECNO SPARK6 Go (2/32,Ice Jadeite)
ประกัน 1 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135731'
TECNO SPARK6 Go (2/32,White)
ประกัน 1 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135729'
TECNO SPARK6 Go (2/32,Blue)
ประกัน 1 ปี
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 290 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135166'
TECNO SPARK6 Go (3/64,Ice Jadeite)
ประกัน 1 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135165'
TECNO SPARK6 Go (3/64,Blue)
ประกัน 1 ปี
2,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135726'
TECNO CAMON 16 (6/128,White)
ประกัน 1 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135728'
TECNO CAMON 16 (6/128,Gray)
ประกัน 1 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135727'
TECNO CAMON 16 (6/128,Blue)
ประกัน 1 ปี
4,440 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 550 บาท