เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013931' GROUP BY pri.code order by pri.Url Alarm / Security
พบสินค้า 8 รายการ
วิทยุสื่อสาร
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127938'
วิทยุสื่อสาร ALPHA (CB-2S)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127939'
วิทยุสื่อสาร ALPHA (AR-2)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067946'
วิทยุสื่อสาร MS MARSHAL (MS-12 / 245)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษ
1,455 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127940'
วิทยุสื่อสาร COMMANDER (CB-1)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

Security
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112129'
Security Wirless Watashi#WMO012S
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101670'
Security Wirless Signal Repeater Watashi#WMO012T By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,385 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076446'
PIR Motion Detector For Alam Watashi#WMO001B By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษ
535 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093074'
Door Magnetic Sensor Watashi#WMO012A By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษ
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป