เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012354' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bank
พบสินค้า 23 รายการ
5000 -7000 mAh
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111996'
POWER BANK 5000 mAh 'ELOOP'
(E30) Black
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112013'
POWER BANK 5000 mAh 'ELOOP'
(E30) White
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท


10000-11000 mAh
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103645'
POWER BANK 10000 mAh 'ASAKI'
(A-B439) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
289 บาท
ประหยัด 69 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122416'
POWER BANK 10000 mAh 'ELOOP'
(EW31) Brown
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
449 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085410'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Blue
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085411'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Green
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085412'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Yellow
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085196'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Wood
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085409'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Black
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 44 บาท

12000 - 18000 mAh
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116568'
POWER BANK 12000 mAh 'ELOOP'
(E26) Leather Black
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
409 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112412'
POWER BANK 12000 mAh 'ELOOP'
(E26) Leather Brown/Gray
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
409 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122415'
POWER BANK 12000 mAh 'ELOOP'
(E36) Gray
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
489 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085198'
POWER BANK 13000 mAh 'ELOOP'
(E13) White
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085199'
POWER BANK 13000 mAh 'ELOOP'
(E13) Gold
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
419 บาท
ประหยัด 54 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085815'
POWER BANK 13000 mAh 'ELOOP'
(E13) Wood
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
429 บาท
ประหยัด 54 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088521'
POWER BANK 13000 mAh 'ELOOP'
(E13) Gray
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
419 บาท
ประหยัด 54 บาท

20000 mAh up
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085630'
POWER BANK 20000 mAh 'ELOOP'
(E14) Green
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
509 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085201'
POWER BANK 20000 mAh 'ELOOP'
(E14) Gold
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
509 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085202'
POWER BANK 20000 mAh 'ELOOP'
(E14) Silver
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
509 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085200'
POWER BANK 20000 mAh 'ELOOP'
(E14) Black
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
509 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126642'
POWER BANK 22000 mAh 'ELOOP'
(E37) Gray
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
639 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126641'
POWER BANK 22000 mAh 'ELOOP'
(E37) Black
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
639 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112410'
POWER BANK 30000 mAh 'ELOOP'
(E29) Black
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
729 บาท
ประหยัด 44 บาท