เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023892' GROUP BY pri.code order by pri.Url Power Bank
พบสินค้า 23 รายการ
10000-12000 mAh
select Note from advice_co_th.price where code='A0134402'
POWER BANK LCD 10000 mAh 'ASAKI'
(A-B3551) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134401'
POWER BANK LCD 10000 mAh 'ASAKI'
(A-B3551) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134347'
POWER BANK 10000 mAh 'MOFIT'
(M10) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133781'
POWER BANK 10000 mAh 'ALPHA'
(D10) White
ประกัน 1 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
489 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133782'
POWER BANK 10000 mAh 'ALPHA'
(D10) Black
ประกัน 1 ปี
369 บาท
รวม VAT แล้ว
489 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134903'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Yellow
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
579 บาท
ประหยัด 179 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134904'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Green
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
579 บาท
ประหยัด 129 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134905'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Blue
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
579 บาท
ประหยัด 129 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134906'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Black
ประกัน 1 ปี
414 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134907'
POWER BANK 11000 mAh 'ELOOP'
(E12) Wood
ประกัน 1 ปี
414 บาท
รวม VAT แล้ว
599 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134920'
POWER BANK 12000 mAh 'ELOOP'
(E26) Red
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
649 บาท
ประหยัด 229 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134928'
POWER BANK 12000 mAh 'ELOOP'
(E36) Quick Charge 3.0 Black
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
785 บาท
ประหยัด 265 บาท

5000 mAh
select Note from advice_co_th.price where code='A0134923'
POWER BANK 5000 mAh 'ELOOP'
(E30) Black
ประกัน 1 ปี
189 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134924'
POWER BANK 5000 mAh 'ELOOP'
(E30) White
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 119 บาท

30000 mAh up
select Note from advice_co_th.price where code='A0134921'
POWER BANK 30000 mAh 'ELOOP'
(E29) Black
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 330 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134922'
POWER BANK 30000 mAh 'ELOOP'
(E29) Gray
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 330 บาท

20000-22000 mAh up
select Note from advice_co_th.price where code='A0133785'
POWER BANK 20000 mAh 'VEGER'
(P20) Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134908'
POWER BANK 20000 mAh 'ORSEN/ELOOP'
(E14) Black
ประกัน 1 ปี
586 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 163 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134909'
POWER BANK 20000 mAh 'ORSEN/ELOOP'
(E14) Gold
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 119 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134910'
POWER BANK 20000 mAh 'ORSEN by ELOOP'
(E14) Silver
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 119 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134911'
POWER BANK 20000 mAh 'ORSEN/ELOOP'
(E14) Green
ประกัน 1 ปี
580 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 169 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134929'
POWER BANK 22000 mAh 'ELOOP'
(E37) Quick Charge 3.0 Grey
ประกัน 1 ปี
747 บาท
รวม VAT แล้ว
1,159 บาท
ประหยัด 412 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134930'
POWER BANK 22000 mAh 'ELOOP'
(E37) Quick Charge 3.0 Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
1,159 บาท
ประหยัด 409 บาท