เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '018883' GROUP BY pri.code order by pri.Url Industrial Network
พบสินค้า 4 รายการ
Device Server
select Note from advice_co_th.price where code='A0124090'
Media CONVERTER LINK UT-9125D-10
ประกัน 3 ปี
540 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110856'
Media Converter ISON (IS-DG102-F)
ประกัน 5 ปี
5,950 บาท
รวม VAT แล้ว
6,650 บาท
ประหยัด 700 บาท

Industrial Ethernet Switch
select Note from advice_co_th.price where code='A0060955'
Switch 5 Port MOXA (EDS-205A) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
4,150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0060957'
Entry-level Switch 8 Port MOXA
(EDS-208) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 5 ปี Pre Order
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป