เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008865' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 6 รายการ
Tablet APPLE
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129269'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(MW762TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
10,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129266'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 128GB.
(MW792TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129271'
Tablet 10.2'' (Wifi+Cellular) IPAD 32GB.
(MW6C2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129272'
Tablet 10.2'' (Wifi+Cellular) IPAD 32GB.
(MW6D2TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
15,100 บาท
รวม VAT แล้ว
15,400 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129275'
Tablet 10.2'' (Wifi+Cellular) IPAD 128GB.
(MW6G2TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
18,000 บาท
รวม VAT แล้ว
18,400 บาท
ประหยัด 400 บาท

Tablet HUAWEI
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129261'
Tablet 10'' (4G,CALL,64GB) HUAWEI MEDIAPAD M5Lite Space Gray
ประกัน 1 ปี
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท