เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '008865' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 41 รายการ
Tablet APPLE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139706' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (Wifi) IPAD MINI 6 256GB.
(MK7X3TH/A,Isudio) Purple
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139708' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (Wifi) IPAD MINI 6 256GB.
(MLWR3TH/A,Isudio) Pink
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139705' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (Wifi) IPAD MINI 6 256GB.
(MK7V3TH/A,Isudio) Starlight
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139704' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (Wifi) IPAD MINI 6 256GB.
(MK7T3TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139716' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 64GB.
(MLX43TH/A,Isudio) Pink
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139714' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 64GB.
(MK8C3TH/A,Isudio) Starlight
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139713' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 64GB.
(MK893TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
23,000 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139719' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 256GB.
(MK8K3TH/A,Isudio) Purple
ประกัน 1 ปี
28,350 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139720' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 256GB.
(MLX93TH/A,Isudio) Pink
ประกัน 1 ปี
28,350 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139717' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.3'' (5G) IPAD MINI 6 256GB.
(MK8F3TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
28,350 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134571' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFN2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134750' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFR2TH/A,Isudio) Green
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134749' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFQ2TH/A,Isudio) Sky Blue
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133952' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFM2TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134572' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFP2TH/A,Isudio) Rose Gold
ประกัน 1 ปี
19,080 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135119' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (4G) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYGY2TH/A,Isudio) Green
ประกัน 1 ปี
23,430 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134743' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (4G) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYH02TH/A,Isudio) Sky Blue
ประกัน 1 ปี
23,430 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141261' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (4G) IPAD AIR 2020 64GB
(MYGW2TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
23,430 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135023' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 256GB.
(MYFW2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139752' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 256GB.
(MYFX2TH/A,Isudio) Green
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134573' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 256GB.
(MYFY2TH/A,Isudio) Sky Blue
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134751' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 256GB.
(MYFT2TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
23,850 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138480' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 256GB.
(MHQU3TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
30,100 บาท
รวม VAT แล้ว
31,400 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139342' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.9'' (5G) IPAD PRO 128GB.
(MHR43TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
41,100 บาท
รวม VAT แล้ว
42,900 บาท
ประหยัด 1,800 บาท

Tablet SAMSUNG
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140906' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Silver
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139423' and sp.pic_type='s'
Tablet 8.7'' (4G,32GB) SAMSUNG Tab A7 Lite
(T225NZAA) Gray
ประกัน 1 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140716' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab A7 10.4"
(T505NZAE) Dark Grey
ประกัน 1 ปี
9,210 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139015' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NLGA) Mystic Green
ประกัน 1 ปี
18,370 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139016' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NLIA) Mystic Pink
ประกัน 1 ปี
18,370 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,620 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139017' and sp.pic_type='s'
Tablet 12.4'' (4G,64GB) SAMSUNG Tab S7 FE LTE
(T735NZSA) Mystic Silver
ประกัน 1 ปี
18,290 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 1,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139019' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (4G,128GB) SAMSUNG Tab S7 LTE
(T875NZNA) Mystic Bronze
ประกัน 1 ปี
24,800 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,100 บาท

Tablet HUAWEI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132043' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (WIFI,16GB) HUAWEI T8
(W09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133177' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (WIFI,32GB) HUAWEI T10s
(W09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137642' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.1'' (4G,32GB) HUAWEI T10s
(L09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135445' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (WIFI,128GB) HUAWEI MATEPAD
(W59) Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
8,700 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 1,290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139366' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.4'' (4G,64GB) HUAWEI MATEPAD LTE
(L09) Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,690 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138728' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.95'' (WIFI,128GB) HUAWEI MATEPAD11
(W09) Midnight Grey
ประกัน 1 ปี
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
19,990 บาท
ประหยัด 2,800 บาท

Tablet LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138940' and sp.pic_type='s'
Tablet 7'' (WIFI,32GB) LENOVO TAB-M7
(TB-7306F) Iron Gray
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130223' and sp.pic_type='s'
Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB
(TB-8505X) Black
ประกัน 1 ปี
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137239' and sp.pic_type='s'
Tablet 10.3'' (4G,128GB) LENOVO TAB
(TB-X606X) Black
ประกัน 1 ปี
7,650 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 840 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140227' and sp.pic_type='s'
Tablet 11'' (4G,128GB) LENOVO TAB P11Plus
(TB-J616X) Gray
ประกัน 1 ปี
14,200 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,700 บาท