เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012488' GROUP BY pri.code order by pri.Url Tablet
พบสินค้า 24 รายการ

Tablet APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0129575'
Tablet 7.9'' (Wifi) IPAD MINI 256GB.
(MUU52TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
18,530 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129576'
Tablet 7.9'' (Wifi) IPAD MINI 256GB.
(MUU62TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
18,530 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129580'
Tablet 7.9'' (Wifi+Cellular) IPAD MINI 256GB.
(MUXD2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
22,950 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129581'
Tablet 7.9'' (Wifi+Cellular) IPAD MINI 256GB.
(MUXE2TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
22,950 บาท
รวม VAT แล้ว
23,400 บาท
ประหยัด 450 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134238'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(Gen8 MYL92TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
10,650 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133478'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 32GB.
(Gen8 MYLC2TH/A,Isudio) Gold
ประกัน 1 ปี
10,650 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133947'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 128GB.
(Gen8 MYLE2TH/A,Isudio) Silver By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
13,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133946'
Tablet 10.2'' (Wifi) IPAD 128GB.
(Gen8 MYLD2TH/A,Isudio) Space Gray
ประกัน 1 ปี
13,400 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134237'
Tablet 10.2'' (4G) IPAD 32GB.
(Gen8 MYMH2TH/A,Isudio) Space Gray By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
15,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134055'
Tablet 10.2'' (4G) IPAD 128GB.
(Gen8 MYML2TH/A,Isudio) Space Gray By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134056'
Tablet 10.2'' (4G) IPAD 128GB.
(Gen8 MYMN2TH/A,Isudio) Gold By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
18,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134571'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFN2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133952'
Tablet 10.9'' (Wifi) IPAD AIR 2020 64GB.
(MYFM2TH/A,Isudio) Space Gray By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133953'
Tablet 10.9'' (Wifi+Cellular) IPAD AIR 2020 256GB.
(MYH42TH/A,Isudio) Silver By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
29,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134254'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 128GB.
(MY252TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
26,620 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,280 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133948'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 256GB.
(MXDD2TH/A,Isudio) Silver By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
31,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134257'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 256GB.
(MXDC2TH/A,Isudio) Space Gray By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
31,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133949'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 512GB.
(MXDE2TH/A,Isudio) Space Gray By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
38,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133950'
Tablet 11'' (Wifi) IPAD PRO 1TB.
(MXDH2TH/A,Isudio) Silver By order โปรดติดต่อพนักงาน
ประกัน 1 ปี
45,400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130810'
Tablet 12.9'' (Wifi) IPAD PRO 256GB.
(MXAU2TH/A,Isudio) Silver
ประกัน 1 ปี
36,750 บาท
รวม VAT แล้ว
38,400 บาท
ประหยัด 1,650 บาท


Tablet HUAWEI
select Note from advice_co_th.price where code='A0133178'
Tablet 10.1'' (4G,64GB) HUAWEI T10s
(L09) Deepsea Blue
ประกัน 1 ปี
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 890 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130723'
Tablet 10.8'' (4G,CALL,128GB) HUAWEI MATEPAD Pro Midnight Gray
ประกัน 1 ปี
15,470 บาท
รวม VAT แล้ว
17,990 บาท
ประหยัด 2,520 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131897'
Tablet 10.8'' (5G,CALL,256GB) HUAWEI MATEPAD Pro Forest Green
ประกัน 1 ปี
21,490 บาท
รวม VAT แล้ว
24,990 บาท
ประหยัด 3,500 บาท

Tablet LENOVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0130223'
Tablet 8'' (4G,CALL,32GB) LENOVO TAB
(TB-8505X) Black
ประกัน 1 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท