เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023517' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 23 รายการ
MicroPhone (Karaoke)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105966'
Microphone Karaoke (Q9) Pink
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 50 บาท

MicroPhone
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122380'
MicroPhone ASAP Ninja Zero
ประกัน 1 ปี
124 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125020'
MicroPhone Music D.J (M357) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
385 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056061'
MicroPhone OKER (M-169) Black
ประกัน 1 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131384'
MicroPhone OKER (M-887) Black
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129986'
MicroPhone NUBWO (M31) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108241'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122587'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103974'
MicroPhone NUBWO (M21) Gold
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115072'
MicroPhone NUBWO (M23) Black
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115069'
MicroPhone NUBWO (M23) Silver
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115070'
MicroPhone NUBWO (M23) Gold/Black
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125899'
MicroPhone NUBWO (M22) Pro Black
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127520'
MicroPhone NUBWO Clip On (M13)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129756'
MicroPhone NUBWO Clip On 2Microphone
(M14)
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068681'
MicroPhone NUBWO (M180) Red
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131175'
MicroPhone NUBWO (M180) Black
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127313'
MicroPhone Signo (MP-702) Black
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125022'
MicroPhone Signo (MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120354'
MicroPhone Trust Primo V2
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
189 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120353'
MicroPhone Trust Mico USB
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท

MicroPhone (Shotgun)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130829'
MicroPhone NUBWO Shotgun
(X500) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 100 บาท

MicroPhone (Clip On)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109060'
MicroPhone NUBWO Clip On (M11)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 55 บาท