เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020869' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 15 รายการ
MicroPhone
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084074'
MicroPhone OKER (OE 108) Green
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084072'
MicroPhone OKER (OE 108) Black
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053305'
Microphone OKER (OE 102)
ประกัน 1 ปี
104 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077573'
MicroPhone OKER (K1) Blue
ประกัน 1 ปี
114 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122380'
MicroPhone ASAP Ninja Zero
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122587'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103974'
MicroPhone NUBWO (M21) Gold แถม External SOUND USB Steel Card 7.1 (CC059
)
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115070'
MicroPhone NUBWO (M23) Gold/Black แถม External SOUND USB Steel Card 7.1 (CC059
)
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128830'
เครื่องขยายสำหรับ Microphone Phantom Power PP-48
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท

MicroPhone (Clip On)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127520'
MicroPhone NUBWO Clip On (M13)
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109060'
MicroPhone NUBWO Clip On (M11)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 65 บาท

MicroPhone (Shotgun)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130829'
MicroPhone NUBWO Shotgun
(X500) Black
ประกัน 2 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 105 บาท

MicroPhone (Karaoke)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105964'
Microphone Karaoke (Q9) Black
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105965'
Microphone Karaoke (Q9) Gold
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105966'
Microphone Karaoke (Q9) Pink
ประกัน 1 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 45 บาท