เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023799' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 14 รายการ
MicroPhone Condenser
select Note from advice_co_th.price where code='A0108241'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125022'
MicroPhone Signo Condenser
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134474'
MicroPhone Signo Condensor
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป


MicroPhone
select Note from advice_co_th.price where code='A0134446'
MicroPhone OKER (OE-102) Black
ประกัน 1 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134444'
MicroPhone OKER (812) Black
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134445'
MicroPhone OKER (812) White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134442'
MicroPhone OKER (M13) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134443'
MicroPhone OKER (M13) White
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127313'
MicroPhone Signo (MP-702) Black
ประกัน 1 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0120353'
MicroPhone Trust Mico USB
ประกัน 1 ปี
660 บาท
รวม VAT แล้ว
810 บาท
ประหยัด 150 บาท

MicroPhone (Shotgun)
select Note from advice_co_th.price where code='A0130829'
MicroPhone NUBWO Shotgun
(X500) Black
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 100 บาท

MicroPhone (Clip On)
select Note from advice_co_th.price where code='A0127520'
MicroPhone NUBWO Clip On
(M13) Black
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109060'
MicroPhone NUBWO Clip On
(M11) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134449'
MicroPhone OKER Clip On (OE-VM10) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท