เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023799' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microphone
พบสินค้า 6 รายการ
MicroPhone Condenser
select Note from advice_co_th.price where code='A0122587'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108241'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M66) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103974'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M21) Gold
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115070'
MicroPhone NUBWO Condenser
(M23) Gold/Black
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125022'
MicroPhone Signo Condenser
(MP-701) Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134474'
MicroPhone Signo Condensor
(MP-704) Black
ประกัน 1 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป