เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015512' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cleaning & Protection
พบสินค้า 5 รายการ
ผ้า Microfiber
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071920'
ผ้า Microfiber 50x50cm
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
65 บาท
ประหยัด 10 บาท

Cleaning
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124327'
Cleaning Expert On Cleaning Screen CL-034
-
25 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 5 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0056822'
Cleaning Kit A5
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047524'
Cleaning 'Lankit' Q5
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122853'
Cleaning Melon MCL003
-
40 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 10 บาท