เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023043' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Camera
พบสินค้า 30 รายการ
กล้องหน้า-หลัง
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121056'
3.0" Car Camera 'LumiRa' LCDV-030
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122932'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T419
ประกัน 1 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121057'
3.0" Car Camera 'LumiRa' LPRO-10 Duos
ประกัน 1 ปี
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129906'
4.0" Car Camera 'LumiRa' LCDV-033
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129907'
4.0" Car Camera 'LumiRa' LCDV-32 Duos
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122930'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T701
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127167'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T502
ประกัน 1 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121059'
4.0" Car Camera 'LumiRa' LPRO-31 Duos
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091370'
4.3" Car Camera 'Magic Tech' MT-854
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
745 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099423'
4.5" Car Camera 'HIKARI' H31
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090746'
4.8" Car Camera 'DTECH' TCM048
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123324'
5.0" Car Camera 'Magic Tech' T510
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129255'
3.0" Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M4
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129257'
Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M6 Dual
ประกัน 1 ปี
3,110 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 380 บาท

กล้องหน้า
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125909'
2.0" Car Camera 'Magic Tech' H2
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129908'
2.0" Car Camera Wifi 'LumiRa' LCDV-023
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094188'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T-616
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123912'
3.0" Car Camera 'LumiRa' LCDV-020
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122931'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T418
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
765 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101911'
3.0" Car Camera 'HIKARI' H32
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101912'
3.0" Car Camera 'HIKARI' H33
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122929'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T700
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127166'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T500
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128832'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DC2015-B1
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128834'
Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2016-F3
ประกัน 1 ปี
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129256'
Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M6
ประกัน 1 ปี
2,385 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 205 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129833'
3.0" Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M5
ประกัน 1 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,460 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128835'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128836'
3.0" Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DN2312-C4
(Pink)
ประกัน 1 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129834'
Acc. Car Camera Mirror Holder 'MOBIL' For M4 , M5
ประกัน 1 เดือน
100 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 20 บาท