เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015944' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Camera
พบสินค้า 7 รายการ
กล้องหน้า
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125909'
2.0" Car Camera 'Magic Tech' H2
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 44 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094188'
3.0" Car Camera 'Magic Tech' T-616
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122929'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T700
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127166'
4.0" Car Camera 'Magic Tech' T500
ประกัน 1 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111679'
Car Camera Wifi 'LumiRa' LCDV-025
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119006'
Car Camera Wifi 'VSTARCAM' F1W
ประกัน 1 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101252'
Acc. Car Charge 'MOBIL CAM'
-
155 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 25 บาท