เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024482' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooling System
พบสินค้า 143 รายการ
FAN CASE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126707' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 8CM DEEPCOOL X FAN 80MM
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100037' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE RED LED
ประกัน 3 เดือน
57 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100041' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCETRANSPARENT LED
ประกัน 3 เดือน
57 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100040' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE BLUE LED
ประกัน 3 เดือน
57 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100039' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO AIRFORCE GREEN LED
ประกัน 3 เดือน
57 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139740' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM NUBWO NFT-315 ZIEMA AIR RGB
ประกัน 1 ปี
93 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 47 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139242' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PROTECTOR 1264K ARGB
(WHITE,PACK3)
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138827' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI DIAMOND K ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
485 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129181' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129180' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129183' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129182' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125614' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI PHANTON RGB
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138540' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1265 ARGB
(BLACK,PACK3)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138539' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1265 ARGB
(WHITE,PACK3)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129174' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129176' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1250 ARGB (WHITE) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129177' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129178' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1262 ARGB (WHITE) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129179' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM TSUNAMI 1263 ARGB (BLACK) + REMOTE
(PACK3)
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท

FAN CASE (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137146' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 ARGB S2
(MFW-B2DN-12NFA-S2)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138475' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW
(RED LED,MFX-B2DN-18NPR-R1)
ประกัน 2 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137147' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 ARGB S3
(MFW-B2DN-18NPA-S3)
ประกัน 2 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137148' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB REVERSE EDITION
(MFX-B2DR-18NPA)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133337' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140506' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER MASTERFAN MF120 HALO ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138476' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1
(WHITE,MFX-B2DW-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132605' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM COOLER MASTER SICKLEFLOW ARGB 3IN1
(Black,MFX-B2DN-183PA-R1)
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139758' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN12
(BLACK,CL-F117-PL12BL-A)
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139745' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN12
(RACING GREEN,CL-F117-PL12RG-A)
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139744' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE TOUGHFAN12
(TURQUOISE,CL-F117-PL12TQ-A)
ประกัน 2 ปี
880 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135681' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE PURE DUO12 BLACK ARGB
(CL-F115-PL12SW-A )
ประกัน 1 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132576' and sp.pic_type='s'
FAN CASE 12CM THERMALTAKE RIING QUAD12 BLACK LED RGB FAN
(PACK 3,CL-F088-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 600 บาท

SILICONE CPU
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004848' and sp.pic_type='s'
SILICONE WHITE (1กรัม)
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0004966' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (1กรัม)
-
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087386' and sp.pic_type='s'
SILICONE GOLD (30 กรัม)
-
62 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 28 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0047896' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER THERMAL HTK002-U1
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063392' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-VALUE V1
-
55 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063394' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-ESSENTIAL E1
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063393' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER IC-ESSENTIAL E2
-
130 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126721' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER MASTERGEL MAKER
(FLAT SYRINGE,MGZ-NDSG-N15M-R2)
-
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136174' and sp.pic_type='s'
SILICONE COOLER MASTER ICE FUSION V2
(40กรัม)
-
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127563' and sp.pic_type='s'
SILICONE ID-COOLING TG15
-
104 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 81 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139378' and sp.pic_type='s'
SSD THERMAL PAD COOLER MASTER
(CMA-TNCLP2XXBK1-GL,2PCS)
-
85 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139379' and sp.pic_type='s'
SSD THERMAL PAD COOLER MASTER
(CMA-TNCLP4XXBK1-GL,4PCS)
-
125 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 65 บาท

CPU COOLER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080571' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER POSEIDON
ประกัน 1 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 43 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125615' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125616' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-5000 RGB
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050116' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL ICEEDGE MINI FS
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0089311' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ID-COOLING SE-802
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130305' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-8000
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127298' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125617' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-2000 RGB
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139239' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI THQ-2000K 4HP ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
595 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125618' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-3000 RGB
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126359' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-4000 RGB
ประกัน 1 ปี
615 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066694' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER DEEPCOOL GAMMAXX 400
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130910' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-6000 ARGB
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134556' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-9100 RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139256' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264W QUAD-PIPES ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139257' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI PROTECTOR 1264K QUAD-PIPES ARGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
795 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127886' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER TSUNAMI TSS-7000 SOUND SYNC ARMOR QUAD-PIPE RGB
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 230 บาท

CPU COOLER (HI-END)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138079' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER AEROCOOL VERKHO 2F
(BLUE)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138078' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER AEROCOOL AIR FROST 4 FRGB
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134113' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER AIR G200P RGB
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135657' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 ARGB
ประกัน 2 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141266' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 EVO V2
ประกัน 2 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135658' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER HYPER 212 TURBO ARGB
ประกัน 2 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 215 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140795' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER COOLER MASTER MASTER AIR MA612 STEALTH
(BLACK,MAP-T6PS-218PK-R1)
ประกัน 5 ปี
2,170 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127408' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE UX100 ARGB
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127410' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE UX200 ARGB
ประกัน 1 ปี
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134705' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER THERMALTAKE UX210 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137660' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X OPTIMA II RGB
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137659' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS10X OPTIMA II RGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084445' and sp.pic_type='s'
CPU COOLER ZALMAN CNPS 10X PERFORMA
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท

LIQUID COOLING
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132227' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V.2 RGB
ประกัน 2 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132516' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V.2 BLACK ARGB
ประกัน 2 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138089' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240L V.2 WHITE ARGB
(MLW-D24M-A18PW-R)
ประกัน 2 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131224' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240R ARGB
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137143' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML240 ILLUSION ARGB
(BLACK,MLX-D24M-A18P2-R1)
ประกัน 3 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141264' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID PL240 FLUX
(MLY-D24M-A23PZ-R1)
ประกัน 5 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139518' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML280 MIRROR ARGB
(MLX-D28M-A14PK-R1)
ประกัน 2 ปี
2,600 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137145' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360 ARGB V2
(MLW-D36M-A18P)
ประกัน 2 ปี
2,905 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141265' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID PL360 FLUX
(MLY-D36M-A23PZ-R1)
ประกัน 5 ปี
5,870 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135659' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING COOLER MASTER MASTERLIQUID ML360 SUB ZERO
ประกัน 5 ปี
7,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,950 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138826' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-120 ARGB
ประกัน 1 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129173' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI PROTECTLIQUID PL-120 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,085 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131764' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136365' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138937' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-240 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131765' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(BLACK
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136366' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI COOLMAN CM-360 ARGB
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138938' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING TSUNAMI DEEPSPACE SL-360 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124561' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING AURAFLOW X 240 RGB
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135816' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT ARGB
ประกัน 2 ปี
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 370 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135817' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 240 XT WHITE ARGB
ประกัน 2 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126847' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING PINKFLOW 240 ARGB
ประกัน 2 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136297' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING ZOOMFLOW 360 XT SNOW ARGB
ประกัน 2 ปี
3,150 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136299' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ID-COOLING PINKFLOW 360 ARGB
ประกัน 2 ปี
3,465 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 425 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131702' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240 ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141597' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240 ARGB V.2
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,465 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 325 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135758' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF240 ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135772' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE ICEGEM 240 ARGB
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131704' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF360 ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135759' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING SILVERSTONE PERMAFROST PF360 ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140730' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD240E ARGB
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140731' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING T-FORCE SIREN GD240E ARGB
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132290' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID 240R
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140644' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING MSI MAG CORELIQUID C240
ประกัน 3 ปี
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139741' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H55 RGB
(CW-9060052-WW)
ประกัน 3 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139796' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100 RGB
(CW-9060053-WW)
ประกัน 3 ปี
3,225 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 465 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132185' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I RGB PRO XT
(CW-9060043-WW)
ประกัน 5 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139819' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE CAPELLIX
(WHITE,CW-9060050-WW)
ประกัน 5 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140110' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060046-WW)
ประกัน 5 ปี
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139977' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H100I ELITE LCD
(CW-9060061-WW)
ประกัน 5 ปี
8,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,690 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139795' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150 RGB
(CW-9060054-WW)
ประกัน 3 ปี
4,215 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 575 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132187' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I RGB PRO XT
(CW-9060045-WW)
ประกัน 5 ปี
5,210 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 780 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140111' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H115i ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060047-WW)
ประกัน 5 ปี
5,570 บาท
รวม VAT แล้ว
6,290 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134212' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060048-WW)
ประกัน 5 ปี
5,860 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139797' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H150I ELITE CAPELLIX
(WHITE,CW-9060051-WW)
ประกัน 5 ปี
6,420 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
ประหยัด 870 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140921' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING CORSAIR H170I ELITE CAPELLIX
(BLACK,CW-9060055-WW)
ประกัน 5 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132320' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH120 ARGB SYNC
(CL-W285-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131057' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC
(CL-W286-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134162' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH240 ARGB SYNC SNOW EDITION
ประกัน 2 ปี
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127412' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE FLOE DX RGB 240 PREMIUM EDITION
(CL-W255-PL12SW-A)
ประกัน 2 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139319' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID ULTRA240 RGB
(CL-W322-PL12GM-A)
ประกัน 6 ปี
6,240 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135679' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC BLACK EDITION
ประกัน 2 ปี
3,605 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134161' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TH360 ARGB SYNC WHITE EDITION
ประกัน 2 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139320' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING THERMALTAKE TOUGHLIQUID ULTRA360 RGB
(CL-W323-PL12GM-A)
ประกัน 6 ปี
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139553' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN 120 WITH AER P120 AND RGB LED
ประกัน 3 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129891' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X53 RL-KRX53-01
ประกัน 6 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139554' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X53 RGB
(WHITE,RL-KRX53-RW)
ประกัน 6 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139555' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X53 RGB
(BLACK,RL-KRX53-R1)
ประกัน 6 ปี
6,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139557' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X63 RGB
(BLACK,RL-KRX63-R1)
ประกัน 6 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139556' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X63 RGB
(WHITE,RL-KRX63-RW)
ประกัน 6 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136088' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN Z53
ประกัน 6 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130811' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN Z63
ประกัน 6 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139560' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN Z63 RGB
(WHITE,RL-KRZ63-RW)
ประกัน 6 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139561' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN Z63 RGB
(BLACK,RL-KRZ63-R1)
ประกัน 6 ปี
11,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129893' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X73
(RL-KRX73-01)
ประกัน 6 ปี
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139558' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X73 RGB
(WHITE,RL-KRX73-RW)
ประกัน 6 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139559' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING NZXT KRAKEN X73 RGB
(BLACK,RL-KRX73-R1)
ประกัน 6 ปี
8,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140155' and sp.pic_type='s'
LIQUID COOLING ASUS ROG STRIX LC 240 RGB
(White)
ประกัน 5 ปี
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 1,650 บาท