เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013370' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cooling System
พบสินค้า 44 รายการ
SILICONE CPU
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0004848'
Silicone (ชนิดหลอด) White
-
10 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 10 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087386'
Silicone (ชนิดหลอด) Gold (30 กรัม)
-
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089309'
Silicone ALSE YE S810
-
119 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127563'
Silicone ID-COOLING TG15
-
140 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063393'
Silicone COOLERMASTER IC-Essential E2
-
160 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126723'
Silicone COOLERMASTER MasterGel Regular
(Flat Syringe)
-
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126721'
Silicone COOLER MASTER MasterGel Maker
(Flat Syringe)
-
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126722'
Silicone COOLER MASTER MasterGel Pro
(Flat Syringe)
-
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126503'
Silicone Corsair TM30 Premium
( CT-9010001-WW )
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090291'
Silicone Gelid Extreme
-
300 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 50 บาท

FAN CASE (Other)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100041'
FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce Transparent LED
ประกัน 3 เดือน
88 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 32 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100039'
FAN CASE '12cm' Nubwo Airforce Green LED
ประกัน 3 เดือน
88 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 32 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113486'
FAN CASE '12cm NUBWO (NFT-220) Cyclone RGB
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113271'
FAN CASE '12cm' FANTECH (FC124) RGB
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125153'
FAN CASE '12cm Tsunami Rainbow RGB + Remote
(Pack3)
ประกัน 1 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 125 บาท

FAN CASE (Hi-End)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067744'
FAN CASE ANTEC 120mm F19 White LED
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119838'
FAN CASE ANTEC 120mm Prizm ARGB 3+2+C
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066998'
FAN CASE COOLERMASTER 92mm Blade Master 92
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121663'
FAN CASE COOLERMASTER 120mm XtraFlo 120 Slim
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127335'
FAN CASE COOLERMASTER 120mm Masterfan SF120P ARGB
ประกัน 2 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125428'
FAN CASE COOLERMASTER 200mm MasterAir MF200R ARGB
ประกัน 2 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127334'
FAN CASE COOLERMASTER 240mm Masterfan SF240P ARGB
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126844'
FAN CASE ID-COOLING 120mm DF-12025-ARGB
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126845'
FAN CASE ID COOLING 120mm XF-12025 Trio RGB
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116324'
FAN CASE Thermaltake 120mm Riing 12 Plus RGB
(Pack 3)
ประกัน 2 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

CPU COOLER (Hi-End)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080571'
CPU COOLER POSEIDON
ประกัน 1 ปี
107 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 43 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125615'
CPU COOLER Tsunami TSS-1000 RGB
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125616'
CPU COOLER Tsunami TSS-5000 RGB
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125617'
CPU COOLER Tsunami TSS-2000 RGB
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126359'
CPU COOLER Tsunami TSS-4000 RGB
ประกัน 1 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129173'
CPU COOLER Tsunami ProtectLiquid PL-120 ARGB
ประกัน 1 ปี
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089311'
CPU COOLER ID-COOLING SE-802
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111376'
CPU COOLER COOLERMASTER i70C
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124719'
CPU COOLER COOLERMASTER i71C RGB
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111581'
CPU COOLER COOLERMASTER Hyper H410R
(Red-Led)
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125866'
CPU COOLER COOLERMASTER Hyper 212 RGB Black Edition
ประกัน 2 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070943'
CPU COOLER COOLERMASTER Hyper D92
ประกัน 2 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124721'
CPU COOLER COOLERMASTER Master Air MA410M ARGB
ประกัน 5 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113864'
CPU COOLER COOLERMASTER Master Air MA620P TUF Gaming Edition
ประกัน 2 ปี
1,980 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050116'
CPU COOLER DEEPCOOL Iceedge Mini FS
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076289'
CPU COOLER DEEPCOOL Gammaxx 300
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066694'
CPU COOLER DEEPCOOL Gammaxx 400
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0007524'
CPU COOLER 775 (ฐานทองแดง)
ประกัน 1 เดือน
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท

LIQUID COOLING
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101280'
Water Cooling Kit ThermalTake Pacific RL240 D5
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
14,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป