เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016436' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless Network
พบสินค้า 146 รายการ
Wireless USB Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084862'
Wireless USB Adapter GSKY
(USB MINI) N150
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083854'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHR) N150
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083855'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHV) N150
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
780 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083857'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036AC) AC1200 High Gain
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124016'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036ACH) AC1200 High Power
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121455'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-N13) N300
ประกัน 5 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067551'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-N14) N300 High Gain
ประกัน 5 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105322'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
820 บาท
รวม VAT แล้ว
895 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081980'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC56) AC1300 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114147'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054537'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113228'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
224 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077932'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-137) N300
Life time
425 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080373'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
495 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093838'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123932'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078110'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811Un Nano) N150
(Lifetime Forever)
Life time
275 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109734'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7611ULB) N150
(Lifetime Forever)
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078096'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711USN) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078105'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711UAN V2) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
410 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078112'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7612UAn V2) N300 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078103'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811UAC) AC600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078107'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811DAC) AC600 Dual Band High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109736'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7822ULC) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091434'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129944'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128506'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091433'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091479'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N300UM) N300
(Lifetime Forever)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105462'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650UA) AC650 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091422'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A2000UA) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
880 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129712'
Bluetooth USB Adapter TP-LINK
(UB400 )
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091101'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091198'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091046'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091199'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
320 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091042'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091200'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123226'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091203'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN8200ND) N300 High Power
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125503'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127083'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126256'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091205'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103358'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2UHP) AC600 Dual Band High Gian
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098089'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T9UH) AC1900 Dual Band High Gain
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129823'
Wireless USB Adapter Wavlink
(WL-WN688A2) AC1300 Dual Band
ประกัน 3 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126127'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554) N150
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126128'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554A) N150 High Gain
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126129'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U55HA) N300 High Gain
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 35 บาท

Wirless Antenna
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084344'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 WBP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083858'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 BP)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084343'
Antenna Indoor Omni 9dBi ALFA
(ARS-N19 MBP) + Magnetic Base
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111906'
Antenna Indoor Omni 10dBi ALFA
(APA-M25) 2.4 GHz. / 5 GHz.
ประกัน 1 ปี
505 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089684'
Antenna Outdoor Omni 12dBi ALFA
(AOA-5812) 5 GHz.
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,730 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083852'
Antenna Outdoor Omni 15dBi ALFA
(AOA-2415) 2.4 GHz.
ประกัน 1 ปี
1,460 บาท
รวม VAT แล้ว
1,620 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092687'
Antenna Outdoor Omni 5dBi 2.4 GHz.
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090765'
Ethernet Surge Protector UBIQUITI
(WF-ETH-SP)
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท

Outdoor Access Point
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089680'
Access Point Outdoor ALFA
(Tube2H) Wireless N150
ประกัน 1 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089681'
Access Point Outdoor ALFA
(N5) Wireless N300 5GHz
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129831'
Access Point Outdoor Wavlink
(AERIAL HD2) Wireless AC600
ประกัน 3 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126145'
Access Point Outdoor MikroTik
(RBSXTsq5nD)
Life time
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096656'
Access Point Outdoor TOTOLINK (CP300) N300 AP/Client
(Lifetime Forever)
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091187'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE210) Wireless N300 2.4GHz 9dBi
ประกัน 3 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101902'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE220) Wireless N300 2.4GHz 12dBi
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114146'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP225-Outdoor) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063782'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068876'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,930 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088789'
Access Point Outdoor UBIQUITI Bullet
(Bullet M5-HP) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079871'
Access Point Outdoor UBIQUITI Bullet
(Bullet M2-HP) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066794'
Access Point Outdoor UBIQUITI Rocket
(Rocket M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067886'
Access Point Outdoor UBIQUITI Rocket
(Rocket M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063801'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061376'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,700 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126943'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation AC
(NS-5AC) Wireless AC450
ประกัน 2 ปี
5,010 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098737'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M) Wireless AC1200
Life time
3,760 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098738'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M-PRO) Wireless AC1750
Life time
7,520 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 770 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105029'
4G Access Point Outdoor YEACOMM
(YF-P11K) Wireless N300
ประกัน 1 ปี
4,270 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 480 บาท

Access Point
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099168'
Access Point KASDA (KP322) AC750 Open WRT
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109277'
Access Point CISCO (WAP371-E-K9) Wireless AC1200 Gigabit with PoE
Life time
6,140 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035676'
Access Point D-LINK (DAP-1360) Wireless N300
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077936'
Access Point D-LINK (DAP-1665) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124324'
Access Point D-LINK (DAP-2680) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit with PoE
Life time
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078106'
Access Point EDIMAX (EW-7428HCn) Wireless N300 High Power
(Lifetime Forever)
Life time
2,060 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078172'
Access Point EDIMAX Pro (CAP300) Wireless N300 with PoE
(Lifetime Forever)
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085270'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1200) Wireless AC1200 Dual Band with PoE
(Lifetime F
Life time
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112435'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1300) Wireless AC1300 Dual Band with PoE
(Lifetime Forever)
Life time
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092334'
Access Point EDIMAX Pro (CAP1750) Wireless AC1750 Dual Band with PoE
(Lifetime Forever)
Life time
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078168'
Access Point EDIMAX Pro (WAP1750) Wireless AC1750 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112434'
Access Point EDIMAX Pro (OFFICE 1-2-3) Wireless AC1300 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
10,600 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084346'
Access Point LOOPCOMM (LP-S1) Wireless N300 Touch Screen
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096077'
Access Point MikroTik (RB941-2nD-TC)
Life time
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122904'
Access Point MikroTik (RB952Ui-5ac2nD-TC)
Life time
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122909'
Access Point MikroTik (RB962UiGS-5HacT2HnT)
Life time
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122912'
Access Point MikroTik (RbcAPGi-5acD2nD)
Life time
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103624'
Access Point NETGEAR (WAC510) AC WiFi Business
ประกัน 9 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091098'
Access Point TP-LINK (TL-WA801ND) Wireless N300 PoE
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091179'
Access Point TP-LINK (TL-WA901ND) Wireless N450 PoE
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092525'
Access Point TP-LINK (EAP110) Wireless N300
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101447'
Access Point TP-LINK (EAP115) Wireless N300
Life time
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118894'
Access Point TP-LINK (CAP1200) Wireless AC1200 Dual Band Gigabit
Life time
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101448'
Access Point TP-LINK (EAP225) Wireless AC1350 Gigabit
Life time
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101901'
Access Point TP-LINK (EAP245) Wireless AC1750 Gigabit
Life time
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088777'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LITE) Wireless AC1200 Dual Band
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088778'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LR) Wireless AC1350 Dual Band
Life time
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,570 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088779'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-PRO) Wireless AC1750 Dual Band
Life time
5,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 640 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116719'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-nanoHD) Wireless AC2100 Dual Band
Life time
7,850 บาท
รวม VAT แล้ว
8,650 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112736'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-HD) Wireless AC2600 Dual Band
Life time
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
15,200 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126076'
Access Point UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-LITE-5) Wireless AC1200 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น
Life time
14,600 บาท
รวม VAT แล้ว
15,800 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103534'
Access Point UBIQUITI UniFi (UAP-AC-LR-5) Wireless AC1350 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น (By Order)
Life time
19,590 บาท
รวม VAT แล้ว
21,390 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126149'
Access Point UBIQUITI UniFi (UAP-AC-PRO-5) Wireless AC1750 Dual Band แพ็ค 5 ชิ้น (By Order)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
29,650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084790'
Access Point LINKSYS Wireless
(LAPN300) N300 Gigabit with PoE
ประกัน 5 ปี
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 340 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124084'
Access Point LINKSYS (LAPAC1750C-AH) Wireless AC1750 Dual Band Gigabit PoE With Cloud
ประกัน 5 ปี
7,940 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 850 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111238'
Access Point ZyXEL (WAP-3205 v3) Wireless N300
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106188'
Wireless Controller TP-LINK
(AC50)
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124277'
Wireless Controller TP-LINK
(OC200) Omada Cloud
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100401'
Wireless Controller UBIQUITI
(UC-CK)
ประกัน 2 ปี
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126990'
Wireless Controller UBIQUITI
(UCK-G2)
Life time
7,020 บาท
รวม VAT แล้ว
7,390 บาท
ประหยัด 370 บาท

WiFi Range Extender
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120171'
Range Extender D-LINK (DAP-1325) N300
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128508'
Range Extender D-LINK (DRA-1360) AC1300 Dual Band Gigabit
Life time
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078102'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn Mini) N300 Access Point/Wi-Fi Bridge
(Lifetime Forever)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078100'
Range Extender EDIMAX (EW-7438RPn AIR) N300
(Lifetime Forever)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099167'
Range Extender EDIMAX (RE11 Gemini) AC1200 Home Roaming Wi-Fi
(Lifetime Forever)
Life time
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 510 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088432'
Range Extender NETGEAR (EX6200) AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 9 ปี
6,170 บาท
รวม VAT แล้ว
6,750 บาท
ประหยัด 580 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088062'
Range Extender NETGEAR (EX7000) AC1900 Dual Band Gigabit
ประกัน 9 ปี
7,540 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 750 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106104'
Range Extender TOTOLINK (EX100) N150
(Lifetime Forever)
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106105'
Range Extender TOTOLINK (EX200) N300
(Lifetime Forever)
Life time
395 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091431'
Range Extender TOTOLINK (EX302) N300
(Lifetime Forever)
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091430'
Range Extender TOTOLINK (EX750) AC750 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,370 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091172'
Range Extender TP-LINK (TL-WA850RE) N300
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091174'
Range Extender TP-LINK (RE200US) AC750 Dual Band
Life time
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113647'
Range Extender TP-LINK (RE205) AC750 Dual Band
Life time
885 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 105 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103354'
Range Extender TP-LINK (RE305) AC1200 Dual Band
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091177'
Range Extender TP-LINK (RE450) AC1750 Dual Band
Life time
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129828'
Range Extender Wavlink (WN578R2) N300
ประกัน 3 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
655 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129829'
Range Extender Wavlink (AERIAL D3) AC750 Dual Band
ประกัน 3 ปี
935 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129830'
Range Extender Wavlink (Aerial X) AC1200 Dual Band Gigabit
ประกัน 3 ปี
1,775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 175 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111236'
Range Extender ZyXEL (WRE2206) N300
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 60 บาท

Wireless PCI Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124864'
Wireless PCIe Adapter ASUS
(N15) N300
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106409'
Wireless PCIe Adapter D-LINK
(DWA-582) AC1200 Dual Band
Life time
865 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091424'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1200PE) AC1200
(Lifetime Forever)
Life time
1,275 บาท
รวม VAT แล้ว
1,400 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109655'
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1900PE) AC1900
(Lifetime Forever)
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,580 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091210'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(TL-WN881ND) N300
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098088'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer T6E) AC1300 Dual Band
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091209'
Wireless PCI Adapter TP-LINK
(TL-WN851ND) N300
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129713'
Wireless PCIe Adapter TP-LINK
(Archer TX3000E) AX3000 Dual Band
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป