เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016433' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless Network
พบสินค้า 15 รายการ
Outdoor Access Point
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089681'
Access Point Outdoor ALFA
(N5) Wireless N300 5GHz
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126145'
Access Point Outdoor MikroTik
(RBSXTsq5nD)
Life time
2,240 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096656'
Access Point Outdoor TOTOLINK (CP300) N300 AP/Client
(Lifetime Forever)
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091187'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE210) Wireless N300 2.4GHz 9dBi
ประกัน 3 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101902'
Access Point Outdoor TP-LINK
(CPE220) Wireless N300 2.4GHz 12dBi
ประกัน 3 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114146'
Access Point Outdoor TP-LINK
(EAP225-Outdoor) Wireless AC1200 Gigabit
ประกัน 3 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063782'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068876'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
2,670 บาท
รวม VAT แล้ว
2,930 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066794'
Access Point Outdoor UBIQUITI Rocket
(Rocket M2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067886'
Access Point Outdoor UBIQUITI Rocket
(Rocket M5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 330 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063801'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM2) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061376'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(NSM5) Wireless N150
ประกัน 2 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126944'
Access Point Outdoor UBIQUITI Nanostation
(Loco 5AC) Wireless AC450
ประกัน 2 ปี
2,530 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098737'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M) Wireless AC1200
ประกัน 2 ปี
3,760 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 390 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098738'
Access Point Outdoor UBIQUITI UniFi
(UAP-AC-M-PRO) Wireless AC1750
ประกัน 2 ปี
7,520 บาท
รวม VAT แล้ว
8,290 บาท
ประหยัด 770 บาท