เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016436' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless Network
พบสินค้า 45 รายการ
Wireless USB Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084862'
Wireless USB Adapter GSKY
(USB MINI) N150
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083854'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHR) N150
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083855'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036NHV) N150
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083857'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036AC) AC1200 High Gain
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105322'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081980'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC56) AC1300 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114147'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054537'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
229 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113228'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077932'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-137) N300
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080373'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093838'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123932'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
685 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078110'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811Un Nano) N150
(Lifetime Forever)
Life time
275 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109734'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7611ULB) N150
(Lifetime Forever)
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078096'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711USN) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078105'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711UAN V2) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
410 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078112'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7612UAn V2) N300 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
455 บาท
รวม VAT แล้ว
515 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078103'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811UAC) AC600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078107'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811DAC) AC600 Dual Band High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109736'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7822ULC) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129944'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
175 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128506'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091433'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
290 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091479'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N300UM) N300
(Lifetime Forever)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105462'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650UA) AC650 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
510 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130143'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A2000USM) AC1300 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129712'
Bluetooth USB Adapter TP-LINK
(UB400 )
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 29 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091101'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
193 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 22 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091198'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091046'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091199'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
220 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091042'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091200'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123226'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
540 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091203'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN8200ND) N300 High Power
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125503'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127083'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126256'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
624 บาท
รวม VAT แล้ว
669 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091205'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
889 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098089'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T9UH) AC1900 Dual Band High Gain
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129823'
Wireless USB Adapter Wavlink
(WL-WN688A2) AC1300 Dual Band
ประกัน 3 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126127'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554) N150
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126128'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554A) N150 High Gain
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126129'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U55HA) N300 High Gain
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 35 บาท