เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016430' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wired Network
พบสินค้า 77 รายการ
Converter / Repeater
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091252'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC110CS)
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091253'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC111CS)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091254'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC112CS)
ประกัน 1 ปี
1,560 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093502'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC210CS)
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091251'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC100CM)
ประกัน 1 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118501'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC200CM)
ประกัน 1 ปี
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128109'
Ethernet Media Converter Single Mode LINK
(UT-0216E-SM30)
ประกัน 1 ปี
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 300 บาท

Gigabit Switching Hub
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127086'
Gigabit Switching Hub CISCO SG250-50HP (SG250-50HP-K9-EU) 48 Port Gigabit PoE Smart Switch + 2 Port Gigabit SFP Combo) (17'')
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
28,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127085'
Gigabit Switching Hub CISCO SG350-52 (SG350-52-K9-EU) 48 Port + 2 Port Combo Gigabit SFP + 2 Port Gigabit SFP (17'')
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
26,500 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104072'
Gigabit Switching Hub CISCO (WS-C2960L-24PS-AP) 24 Port + 4 Port SFP PoE Power 195W (17")
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
28,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104075'
Gigabit Switching Hub CISCO (WS-C2960L-48TS-AP) 48 Port + 4 Port SFP (17")
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
29,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104074'
Gigabit Switching Hub CISCO (WS-C2960L-48PS-AP) 48 Port + 4 Port SFP PoE Power 370W (17")
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
57,800 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0047485'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1008A) 8 Port
(5")
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045166'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1016D) 16 Port
(11")
Life time
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,380 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0045165'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1024D) 24 Port
(11")
Life time
2,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128236'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DIS-100G-5PSW)4 Port PoE + 1 Port SFP (5.5'')
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084822'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-10P) 8 Port with PoE + 2 Port SFP
(11")
Life time
5,540 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084821'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P) 24 Port (12 Port PoE)
(11'')
Life time
7,390 บาท
รวม VAT แล้ว
8,190 บาท
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106413'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-52) 48 Port + 4 Port Gigabit SFP
(17")
Life time
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084824'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1210-28P) 24 Port with PoE + 4 Port SFP
(17")
Life time
11,850 บาท
รวม VAT แล้ว
12,750 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128239'
Gigabit Switching Hub D-LINK (DIS-200G-12PSW) 8 Port PoE + 2 Port Gigabit + 2 Port SFP Smart Switch (8'')
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
Life time
20,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064592'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS105-AP) 5 Port
(5")
Life time
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064593'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108-AP) 8 Port
(6")
Life time
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074082'
GigaBit Switching Hub LINKSYS (LGS-308-AP) 8 Port Smart Managed
(4")
Life time
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072440'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS108P-AP) 8 Port (4 Port PoE)
(8")
Life time
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 360 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069100'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS116-AP) 16 Port
(11'')
Life time
2,680 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066469'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124-AP) 24 Port
(17'')
Life time
3,770 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081967'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS318-AP) 16 Port + 2 Port g17, g18
(17")
Life time
6,770 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 720 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084830'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS124P-AP) 24 Port (12 Port PoE)
(17'')
Life time
9,800 บาท
รวม VAT แล้ว
10,700 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084842'
Gigabit Switching Hub LINKSYS (LGS318P-AP) 16 Port PoE + 2 Port SFP
(17")
Life time
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,590 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102218'
Gigabit Switching Hub MikroTik
(CRS326-24G-2S+RM) 24 Port Gigabit + 2 Port SFP )
Life time
7,060 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 630 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091609'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S505G) 5 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
475 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091485'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (S808G) 8 Port (5")
(Lifetime Forever)
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091611'
Gigabit Switching Hub TOTOLINK (SG16) 16 Port (17'')
(Lifetime Forever)
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091233'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1005D) 5 Port
(5")
Life time
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091235'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008D) 8 Port
(7")
Life time
565 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091236'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG108) 8 Port
(7")
Life time
825 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109116'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1005P) 5 Port (4-Port PoE)
(5")
Life time
1,620 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091237'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008P) 8 Port (4-Port PoE)
(7")
Life time
2,260 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113914'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1016DE) 16 Port
(11")
Life time
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091239'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024D) 24 Port
(11")
Life time
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091240'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1024) 24 Port
(17")
Life time
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127684'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG1008MP) 8 Port PoE
(11'')
Life time
4,820 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 470 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126214'
Gigabit Switching Hub TP-LINK T2600G-18TS (TL-SG3216) 16 Port 2 port SFP
(17")
Life time
5,090 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101904'
Gigabit Switching Hub TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) 24 Port + 4 port SFP + 1 RJ45 Console Port
(18")
Life time
8,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 790 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091243'
Gigabit Switching Hub TP-LINK T2600G-28TS (TL-SG3424) 24 Port + 4 port SFP + 1 RJ45 Console Port
(18")
Life time
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109699'
Gigabit Switching Hub TP-LINK (T1600G-52TS) 48 Port + 4 port SFP
(18")
Life time
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118659'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-8-60W) 8 Port (4 Port PoE)
(6")
ประกัน 2 ปี
4,570 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 420 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125380'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-8-150W) 8 Port with PoE + 2 port SFP
(8")
-
7,920 บาท
รวม VAT แล้ว
8,620 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122899'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-24) 24 Port + 2 port SFP
(17")
ประกัน 2 ปี
8,130 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 660 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122895'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-16-150W) 16 Port with PoE + 2 port SFP
(17")
ประกัน 2 ปี
12,090 บาท
รวม VAT แล้ว
13,290 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122900'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-48) 48 Port + 4 port SFP
(17")
ประกัน 2 ปี
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,290 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122896'
Gigabit Switching Hub UBIQUITI (US-24-250W) 24 Port with PoE + 2 port SFP (19")
(By Order) By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 2 ปี
19,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127644'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS-105S V2) 5 Port
(5'')
Life time
485 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127645'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS-108S V2) 8 Port
(6'')
Life time
555 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111245'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS-105B v3) 5 Port
(5")
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095242'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS-108B V3) 8 Port
(6")
Life time
875 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126557'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS1005HP) 5 Port (4 Port PoE)
(5'')
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100233'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS-1100-16) 16 Port
(10")
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111249'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS1100-24E) 24 Port
(11")
Life time
2,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,970 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125642'
GigaBit Switching Hub ZyXEL (GS1900-8) 8 Port Smart Managed
(10")
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125644'
GigaBit Switching Hub ZyXEL (GS1900-16) 16 Port Smart Managed
(8")
Life time
4,110 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 380 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111250'
Gigabit Switching Hub ZyXEL (GS1100-10HP) 8 Port PoE + 2 port SFP
(8)
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

Lan Card
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035963'
PCI Lan Card D-LINK (DFE-520TX)
Life time
165 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 20 บาท

Power Over Ethernet Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092785'
Power Over Ethernet Adapter ALFA
(PSE-1000GU) Gigabit
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101909'
Power Over Ethernet Adapter EDIMAX
(GP-101IT) Gigabit
Life time
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084846'
Power Over Ethernet Adapter LINKSYS
(LACPI30-AP) Gigabit High Power
ประกัน 1 ปี
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023819'
Power Over Ethernet Adapter PLANET
(POE-100SK)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128260'
Power Over Ethernet Adapter TP-LINK
(TL-PoE10R)
Life time
380 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101279'
Power Over Ethernet Adapter TP-LINK
(TL-PoE150S)
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090391'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-24V-1A)
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116678'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-48-24W-G)
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089679'
Passive Power Over Ethernet Adapter Injector ALFA + Splitter Kit
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 25 บาท

Switching Hub
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0037245'
Switching Hub D-LINK (DES-1005A) 5 Port
(4")
Life time
170 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0036218'
Switching Hub D-LINK (DES-1008A) 8 Port
(5")
Life time
240 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0004827'
Switching Hub D-LINK (DES-1016D) 16 Port
(11")
Life time
915 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0008941'
Switching Hub D-LINK (DES-1024D) 24 Port
(11")
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 110 บาท