เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016429' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wired Network
พบสินค้า 9 รายการ
Power Over Ethernet Adapter
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092785'
Power Over Ethernet Adapter ALFA
(PSE-1000GU) Gigabit
ประกัน 1 ปี
895 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101909'
Power Over Ethernet Adapter EDIMAX
(GP-101IT) Gigabit
Life time
1,370 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 320 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023819'
Power Over Ethernet Adapter PLANET
(POE-100SK)
Life time
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101279'
Power Over Ethernet Adapter TP-LINK
(TL-PoE150S)
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079872'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-24V-0.5A)
ประกัน 1 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090391'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-24V-1A)
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116678'
Power Over Ethernet Adapter UBIQUITI
(POE-48-24W-G)
ประกัน 1 ปี
735 บาท
รวม VAT แล้ว
800 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125484'
Passive Power Over Ethernet Adapter Injector China + Splitter Kit
ประกัน 2 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 15 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0089679'
Passive Power Over Ethernet Adapter Injector ALFA + Splitter Kit
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 30 บาท