เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016430' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wired Network
พบสินค้า 8 รายการ
Converter / Repeater
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129258'
VDSL-II Converter (1-port) PLANET
(VC-231)
ประกัน 3 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091252'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC110CS)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091253'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC111CS)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091254'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC112CS)
ประกัน 1 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093502'
Ethernet Media Converter Single Mode TP-LINK
(MC210CS)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091251'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC100CM)
ประกัน 1 ปี
870 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118501'
Ethernet Media Converter Multi Mode TP-LINK
(MC200CM)
ประกัน 1 ปี
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128109'
Ethernet Media Converter Single Mode LINK
(UT-0216E-SM30)
ประกัน 1 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 310 บาท