เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023784' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 25 รายการ
ADAPTER TYPE-C APPLE
select Note from advice_co_th.price where code='A0134374'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,MHJA3TH/A) 'APPLE' White
ประกัน 1 ปี
595 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 95 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select Note from advice_co_th.price where code='A0053938'
Adapter for Tablet (5V-2A) 2.5mm. 'TOP'
ประกัน 1 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
89 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135715'
Adapter 1USB (18W,QC3.0,WP-U57) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127704'
Adapter 2USB (2.4A,WP-U61) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger + Micro USB Cable
(3A/UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 65 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER VEGER
select Note from advice_co_th.price where code='A0135735'
Adapter 2USB+2.4+Lightning USB Cable
(PC-1L) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135736'
Adapter 2USB+2.4+Micro USB Cable
(PC-1M) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135737'
Adapter 2USB+2.4+Type-C USB Cable
(PC-1T) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135738'
Adapter 2USB+2.4+3in1 USB Cable
(PC-3C) 'VEGER' White
ประกัน 1 ปี
199 บาท
รวม VAT แล้ว
249 บาท
ประหยัด 50 บาท

ADAPTER PRODA
select Note from advice_co_th.price where code='A0135702'
Adapter 4USB Charger (PD-A41) 'PRODA' Black
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135703'
Adapter 4USB Charger (PD-A41) 'PRODA' White
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
279 บาท
ประหยัด 125 บาท

ADAPTER + CABLE CHARGER ONTEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0135525'
Adapter HDMI To Iphone 'ONTEN' OTN-7565
ประกัน 1 ปี
319 บาท
รวม VAT แล้ว
359 บาท
ประหยัด 40 บาท


ADAPTER TYPE-C PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0130647'
Adapter 1TYPE-C Charger (18W,QC3.0,TS-C118) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134587'
Adapter 1TYPE-C Charger (20W,TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 39 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134342'
Adapter 1TYPE-C Charger + TYPE-C Cable
(20W,QC3.0+TS-C135) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
379 บาท
ประหยัด 39 บาท

ADAPTER USB ELOOP
select Note from advice_co_th.price where code='A0113604'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' White
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0120711'
Adapter 1USB Charger (2.4A,EQ24) 'ELOOP' Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
235 บาท
ประหยัด 75 บาท

ADAPTER USB PISEN
select Note from advice_co_th.price where code='A0105681'
Adapter 1USB Charger (TS-C051) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
129 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129919'
Adapter 1USB Charger (TS-C132) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
149 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 30 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0119916'
Adapter 1USB Charger (2.0A,TS-UC038) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
184 บาท
รวม VAT แล้ว
219 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130502'
Adapter 1USB Charger + Lightning Cable
(2.0A,TP-C01ZPS+AL05-1200) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
204 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129625'
Adabter 1USB Charger (20W,TS-C094) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
294 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088743'
Adapter 2USB Charger (2.4A/1.0A,TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
234 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 35 บาท

ADAPTER USB ASAKI
select Note from advice_co_th.price where code='A0134635'
Adapter 1USB (22.5W/A-102A) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
109 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134405'
Adapter 1USB Charger + TYPE-C Cable
(5A,A-2201) 'ASAKI' White
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
239 บาท
ประหยัด 29 บาท