เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '011649' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 8 รายการ
ADAPTER USB PISEN
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080913'
Adapter USB Charger (TS-UC037) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
139 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105681'
Adapter USB Charger (TS-C051) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
159 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129919'
Adapter USB Charger (TP-C01ZPS) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
179 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119916'
Adapter USB Charger (2.0A,TS-UC038) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129625'
Adabter USB Charger (20W,TS-C094) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088743'
Adapter 2USB Charger (2.4A/1.0A,TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123438'
Adabter 2USB Charger (2.4A/TS-C070) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
269 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130647'
Adabter Quick Charger Type-C
(18W PD3.0,TS-C118) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท