เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '011787' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 3 รายการ
ADAPTER USB WK
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127703'
Adapter USB (WP-U69) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130817'
Adapter USB (QC3.0,WP-U66) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127704'
Adapter 2 USB (2.4A,WP-U61) 'WK' White
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
149 บาท
ประหยัด 39 บาท