เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '020432' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 3 รายการ
ADAPTER + CABLE CHARGER ALL BRAND
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077911'
Adapter 2USB Charger + Micro USB Cable
(3A/UC-232) 'OKER' White
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
169 บาท
ประหยัด 39 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105678'
Adapter USB Charger + Type-C Cable
(TS-D083+MU09-1000) 'PISEN' White
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129943'
Adapter TYPE-C Charger + Type-C Cable
(F7U074dq04) 'BELKIN' White
ประกัน 2 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 135 บาท