เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010083' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 27 รายการ
INKJET
select Note from advice_co_th.price where code='A0115071'
BROTHER HL-T4000DW
ประกัน 1 ปี
15,200 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066903'
EPSON L1300 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135932'
EPSON Workforce AL-M310DN
ประกัน 1 ปี
19,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

INKJET All in One
select Note from advice_co_th.price where code='A0036219'
CANON PIXMA MP287
ประกัน 1 ปี
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111417'
CANON PIXMA G2010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111419'
CANON PIXMA G3010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
4,630 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135710'
BROTHER DCP-T420W + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109679'
BROTHER DCP-T510W + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135711'
BROTHER DCP-T520W + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,960 บาท
รวม VAT แล้ว
5,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135713'
BROTHER DCP-T820DW + INK TANK
ประกัน 2 ปี
7,520 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 370 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135714'
BROTHER DCP-T920DW + INK TANK
ประกัน 2 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096657'
BROTHER MFC-J2330DW
ประกัน 2 ปี
7,090 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096658'
BROTHER MFC-J2730DW
ประกัน 2 ปี
8,140 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096659'
BROTHER MFC-J3530DW
ประกัน 2 ปี
13,800 บาท
รวม VAT แล้ว
14,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096660'
BROTHER MFC-J3930DW
ประกัน 2 ปี
15,290 บาท
รวม VAT แล้ว
15,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0114251'
BROTHER MFC-T4500DW
ประกัน 2 ปี
21,390 บาท
รวม VAT แล้ว
22,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118706'
EPSON L3110+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105485'
EPSON L6170+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
9,140 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105486'
EPSON L6190+ INK TANK
ประกัน 2 ปี
10,050 บาท
รวม VAT แล้ว
10,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072637'
EPSON L850+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
12,150 บาท
รวม VAT แล้ว
12,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134334'
EPSON M3170+ INK TANK
ประกัน 4 ปี
9,240 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132768'
EPSON L14150+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
15,900 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132769'
EPSON L15150+ INK TANK
ประกัน 1 ปี
25,900 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132908'
HP DeskJet Ink Advantage 2335
ประกัน 1 ปี
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132782'
HP DeskJet Ink Advantage 2775
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132906'
HP DeskJet Ink Advantage 2776
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132907'
HP DeskJet Ink Advantage 2777
ประกัน 1 ปี
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท