เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024648' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 12 รายการ
CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114788' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA TS307
ประกัน 1 ปี
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150357' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA E410
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143718' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G1020 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138841' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA TR150
ประกัน 1 ปี
10,540 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115071' and sp.pic_type='s'
BROTHER HL-T4000DW
ประกัน 1 ปี
15,600 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143023' and sp.pic_type='s'
EPSON L121 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,460 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140308' and sp.pic_type='s'
EPSON L1210 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145622' and sp.pic_type='s'
EPSON L1216 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,190 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146576' and sp.pic_type='s'
EPSON L1256 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,690 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123377' and sp.pic_type='s'
EPSON M1120 + INK TANK
ประกัน 4 ปี
4,950 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134334' and sp.pic_type='s'
EPSON M3170 + INK TANK
ประกัน 4 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141054' and sp.pic_type='s'
HP Tank 115 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 90 บาท