เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024655' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Printer
พบสินค้า 16 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0128226'
HP Laser 107A
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128225'
HP Laser107W
ประกัน 3 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129206'
HP Neverstop Laser 1000A
ประกัน 2 ปี
4,090 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129207'
HP Neverstop Laser 1000W
ประกัน 2 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137673'
HP Laser M211DW
ประกัน 1 ปี
4,900 บาท
รวม VAT แล้ว
5,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127345'
HP LaserJet Pro M404DN
ประกัน 3 ปี
8,050 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095173'
HP LaserJet Pro M203DW
ประกัน 3 ปี
10,440 บาท
รวม VAT แล้ว
10,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท

BROTHER
select Note from advice_co_th.price where code='A0057337'
BROTHER HL-1110
ประกัน 2 ปี
2,080 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0070902'
BROTHER HL-1210W
ประกัน 2 ปี
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110778'
BROTHER HL-L2375DW
ประกัน 3 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122745'
BROTHER HL-L2370DN
ประกัน 3 ปี
8,450 บาท
รวม VAT แล้ว
8,950 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

CANON
select Note from advice_co_th.price where code='A0138031'
CANON LBP-325X
ประกัน 3 ปี
30,900 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 3,000 บาท

FUJI-XEROX
select Note from advice_co_th.price where code='A0120795'
FUJI-XEROX P285DW
ประกัน 3 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

PANTUM
select Note from advice_co_th.price where code='A0107690'
PANTUM P2500W
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132956'
PANTUM P3305DW
ประกัน 3 ปี
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 180 บาท

Kyocera
select Note from advice_co_th.price where code='A0134175'
Kyocera ECOSYS P5021CDN
ประกัน 1 ปี
14,290 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 610 บาท