เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022152' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Printer
พบสินค้า 47 รายการ
LASER MULTIFUNCTION
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132957'
PANTUM M7105DW
ประกัน 3 ปี
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057607'
BROTHER DCP-1510
ประกัน 2 ปี
3,290 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071786'
BROTHER DCP-1610W
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070903'
BROTHER MFC-L2700D
ประกัน 3 ปี
4,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109683'
BROTHER MFC-L2715DW
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109682'
BROTHER MFC-L2750DW
ประกัน 3 ปี
9,600 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123772'
BROTHER MFC-L2770DW
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046698'
CANON MF-3010
ประกัน 3 ปี
4,210 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098056'
CANON MF-235
ประกัน 3 ปี
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132130'
CANON MF113W
ประกัน 3 ปี
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132788'
HP LaserJet Pro MFP 135A
ประกัน 1 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128565'
HP LaserJet Pro MFP 135W
ประกัน 1 ปี
5,490 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128349'
HP LaserJet Pro MFP 137fnw
ประกัน 1 ปี
5,610 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127221'
HP LaserJet Pro MFP M130fw
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110771'
HP LaserJet Pro MFP M130NW
ประกัน 1 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,300 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095175'
HP LaserJet Pro MFP M227SDN
ประกัน 3 ปี
8,750 บาท
รวม VAT แล้ว
9,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129209'
HP Neverstop Laser 1200W
ประกัน 2 ปี
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 900 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097812'
HP LaserJet Pro MFP M227FDW
ประกัน 3 ปี
12,300 บาท
รวม VAT แล้ว
12,800 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

LASER COLOR MULTIFUNCTION
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119687'
BROTHER Color MFC-L3735CDN
ประกัน 3 ปี
14,590 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122289'
BROTHER Color MFC-L3750CDW
ประกัน 3 ปี
17,300 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127440'
CANON Color MF643Cdw
ประกัน 3 ปี
13,500 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117978'
FUJI-XEROX Color CM315z
ประกัน 3 ปี
26,000 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,900 บาท

LASER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107690'
PANTUM P2500W
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132956'
PANTUM P3305DW
ประกัน 3 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0057337'
BROTHER HL-1110
ประกัน 2 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
2,040 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070902'
BROTHER HL-1210W
ประกัน 2 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122745'
BROTHER HL-L2370DN
ประกัน 3 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110778'
BROTHER HL-L2375DW
ประกัน 3 ปี
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120794'
BROTHER HL-L3230CDN
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069336'
CANON LBP-6030
ประกัน 3 ปี
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0076178'
CANON LBP-6230DN
ประกัน 3 ปี
3,520 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128226'
HP 107A
ประกัน 1 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128225'
HP 107W
ประกัน 1 ปี
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095033'
HP LaserJet Pro M12A
ประกัน 1 ปี
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095083'
HP LaserJet Pro M203DN
ประกัน 3 ปี
8,900 บาท
รวม VAT แล้ว
9,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095173'
HP LaserJet Pro M203DW
ประกัน 3 ปี
10,260 บาท
รวม VAT แล้ว
10,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 430 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130573'
HP LaserJet Pro M404N
ประกัน 3 ปี
9,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,200 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127345'
HP LaserJet Pro M404dn
ประกัน 3 ปี
10,400 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129206'
HP Neverstop Laser 1000A
ประกัน 2 ปี
7,190 บาท
รวม VAT แล้ว
7,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129207'
HP Neverstop Laser 1000W
ประกัน 2 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
8,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120795'
FUJI-XEROX P285DW
ประกัน 3 ปี
7,240 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130578'
FUJI-XEROX M285z
ประกัน 3 ปี
9,190 บาท
รวม VAT แล้ว
9,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131683'
FUJI-XEROX P375dw
ประกัน 3 ปี
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 450 บาท

LASER COLOR
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128566'
HP Color 150nw
ประกัน 1 ปี
8,090 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132772'
HP Color LaserJet M155A
ประกัน 1 ปี
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118901'
BROTHER Color HL-L3270CDW
ประกัน 3 ปี
10,190 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117979'
FUJI-XEROX Color CP315dw
ประกัน 3 ปี
18,750 บาท
รวม VAT แล้ว
19,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท