เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010091' GROUP BY pri.code order by pri.Url Dot Matrix Printer
พบสินค้า 6 รายการ
DOT MATRIX
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054025'
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
7,140 บาท
รวม VAT แล้ว
7,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0007167'
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
10,640 บาท
รวม VAT แล้ว
10,890 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118760'
EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
18,850 บาท
รวม VAT แล้ว
19,400 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124670'
EPSON LQ-590IIN (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
27,900 บาท
รวม VAT แล้ว
28,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121263'
EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
22,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,000 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041533'
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
ประกัน 1 ปี
30,200 บาท
รวม VAT แล้ว
31,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,300 บาท