เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022268' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 174 รายการ
PCDDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0023058'
RAM DDR2(667) 2GB Hynix
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016180'
RAM DDR2(667) 2GB Blackberry
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048797'
RAM DDR2(800) 2GB Hynix
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0016181'
RAM DDR2(800) 2GB Blackberry
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท

PCDDR3(1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0033954'
RAM DDR3(1066) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท

PCDDR3(1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065018'
RAM DDR3(1333) 2GB Hynix 16 Chip
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068990'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 8 Chip
Life time
325 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0031274'
RAM DDR3(1333) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116314'
RAM DDR3(1333) 2GB Kingston Value Ram
(KVR13N9S6/2)
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065390'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124132'
RAM DDR3(1333) 4GB Apacer 16 Chip
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041212'
RAM DDR3(1333) 4GB Kingston Value Ram
(KVR13N9S8/4)
Life time
730 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0046599'
RAM DDR3(1333) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051161'
RAM DDR3(1333) 8GB Kingston Value Ram
(KVR1333D3N9/8)
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 50 บาท

PCDDR3(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042866'
RAM DDR3(1600) 2GB Blackberry 8chip
Life time
355 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0063261'
RAM DDR3(1600) 2GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S6/2)
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072945'
RAM DDR3(1600) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073026'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041707'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
605 บาท
รวม VAT แล้ว
635 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078279'
RAM DDR3(1600) 4GB Blackberry MAXIMUS 8 Chip
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16N11S8/4)
Life time
735 บาท
รวม VAT แล้ว
770 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066465'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FW/4)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/4)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066467'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/4)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066466'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/4)
Life time
830 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB Hynix
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,140 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051699'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,130 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054870'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16N11/8)
Life time
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066660'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/8)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066657'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FR/8)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066659'
RAM DDR3(1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FB/8)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077410'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/8)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077408'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FK2/8)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0077409'
RAM DDR3(1600) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FBK2/8)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066692'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/16)
Life time
2,860 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 90 บาท

PCDDR3L(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088275'
RAM DDR3L(1600) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
625 บาท
รวม VAT แล้ว
655 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/4)
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086511'
RAM DDR3L(1600) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LN11/8)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,440 บาท
ประหยัด 50 บาท

PCDDR4(2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101503'
RAM DDR4(2133) 4GB Hynix 8 Chips
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088748'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088752'
RAM DDR4(2133) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
705 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108332'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088754'
RAM DDR4(2133) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 40 บาท

PCDDR4(2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130457'
RAM DDR4(2400) 4GB AFOX 16 Chip
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128257'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 4 Chip
Life time
655 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088750'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
665 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088756'
RAM DDR4(2400) 4GB Blackberry MAXIMUS
Life time
685 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108098'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S6/4)
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128477'
RAM DDR4(2400) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/4)
Life time
760 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126748'
RAM DDR4(2400) 4GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK4GX4M1A2400C14)
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126749'
RAM DDR4(2400) 4GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK4GX4M1A2400C14R)
Life time
850 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108333'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry 8 chip
Life time
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088758'
RAM DDR4(2400) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,205 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122752'
RAM DDR4(2400) 8GB Apacer Panther Golden
Life time
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092183'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24N17S8/8)
Life time
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103279'
RAM DDR4(2400) 8GB TEAM Dark Red
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103278'
RAM DDR4(2400) 8GB TEAM Dark Gray
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,310 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128431'
RAM DDR4(2400) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/8)
Life time
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112536'
RAM DDR4(2400) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2400C14)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112537'
RAM DDR4(2400) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2400C14R)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128125'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/8)
Life time
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082909'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M2A2400C14R)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082908'
RAM DDR4(2400) 8GB (4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M2A2400C14)
Life time
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092185'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24N17D8/16)
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128528'
RAM DDR4(2400) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3/16)
Life time
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125829'
RAM DDR4(2400) 16GB TEAM Vulcan Gray
Life time
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118528'
RAM DDR4(2400) 16GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M1A2400C14)
Life time
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128350'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX424C15FB3K2/16)
Life time
2,620 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125832'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) TEAM Vulcan Red
Life time
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082910'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2400C14)
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082170'
RAM DDR4(2400) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2400C14R)
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098103'
RAM DDR4(2400) 32GB (8GBX4) G.SKILL
(C15Q-32GTZR) TridentZ RGB
Life time
9,790 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 200 บาท

PCDDR4(2666)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129815'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry 4Chip
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129350'
RAM DDR4(2666) 4GB Blackberry
(MAXIMUS)
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
705 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125036'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26N19S6/4)
Life time
685 บาท
รวม VAT แล้ว
705 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128124'
RAM DDR4(2666) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/4)
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124779'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124780'
RAM DDR4(2666) 8GB Blackberry MAXIMUS
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130216'
RAM DDR4(2666) 8GB AFOX
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129947'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer
Life time
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122754'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Golden
Life time
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125339'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Rage RGB Silver-Golden
Life time
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122757'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer Panther Rage RGB Silver-Black
Life time
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,520 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124076'
RAM DDR4(2666) 8GB Apacer NOX RGB
Life time
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124915'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston
(KVR26N19S8/8)
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128112'
RAM DDR4(2666) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/8)
Life time
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118526'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118527'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128432'
RAM DDR4(2666) 8GB GIGABYTE
Life time
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082911'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK8GX4M2A2666C16)
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082912'
RAM DDR4(2666) 8GB(4GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK8GX4M2A2666C16R)
Life time
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125548'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM Vulcan Z Red
Life time
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,400 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125038'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26N19D8/16)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128510'
RAM DDR4(2666) 16GB Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3/16)
Life time
2,520 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125549'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Gray
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125550'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125767'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,900 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128214'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/16)
Life time
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128985'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(X426C16FB3AK2/16)
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082913'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082171'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,960 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115023'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2A2666C16)
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115024'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2A2666C16W)
Life time
3,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125552'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM Vulcan Z Gray
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,670 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125551'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM Vulcan Z Red
Life time
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,670 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128314'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX426C16FB3K2/32)
Life time
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,450 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130527'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX426C16FB3AK2/32)
Life time
5,320 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 180 บาท

PCDDR4(3000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127656'
RAM DDR4(3000) 8GB ADATA XPG D30 Red
(AX4U300038G16-SR30)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127087'
RAM DDR4(3000) 8GB TEAM Vulcan Z Gray
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127088'
RAM DDR4(3000) 8GB TEAM Vulcan Z Red
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116411'
RAM DDR4(3000) 8GB TEAM Dark Red
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116412'
RAM DDR4(3000) 8GB TEAM Dark Gray
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106182'
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Gray
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106183'
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Red
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126924'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Vulcan Z Red
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126922'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Vulcan Z Gray
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103259'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,330 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103258'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
4,130 บาท
รวม VAT แล้ว
4,330 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103254'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103255'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
3,100 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087025'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2B3000C15)
Life time
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082172'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2B3000C15R)
Life time
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114188'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3000C15W)
Life time
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114187'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3000C15)
Life time
3,600 บาท
รวม VAT แล้ว
3,750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126792'
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB + SSD CORSAIR 240 GB MP510
Life time
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103261'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 460 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126621'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX430C15PB3K2/32)
Life time
6,280 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 410 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111809'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111810'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
Life time
6,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118238'
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M2C3000C15W)
Life time
6,350 บาท
รวม VAT แล้ว
6,850 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114192'
RAM DDR4(3000) 32GB (8GBX4) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M4C3000C15W)
Life time
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 100 บาท

PCDDR4(3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128400'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3/8)
Life time
1,660 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130033'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/8)
Life time
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125365'
RAM DDR4(3200) 8GB Kingston Hyper-X PREDATORRGB
(HX432C16PB3A/8)
Life time
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127686'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,600 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127277'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127975'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3A/16)
Life time
3,310 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130035'
RAM DDR4(3200) 16GB Kingston Hyper-X PREDATORRGB
(HX432C16PB3A/16)
Life time
3,320 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129967'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Apacer NOX RGB
Life time
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126259'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D30 XPG Black
(AX4U320038G16-DB30)
Life time
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Grey
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
2,750 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103266'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103265'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
3,570 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126514'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
2,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103256'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128386'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX432C16FB3K2/16)
Life time
3,060 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127974'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY RGB
(HX432C16FB3AK2/16)
Life time
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124017'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR
(HX432C16PB3K2/16)
Life time
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 190 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123143'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X PREDATORRGB
(HX432C16PB3AK2/16)
Life time
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
3,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110733'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX White
(CMK16GX4M2B3200C16W)
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126761'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Red
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087026'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance LPX Black
(CMK16GX4M2B3200C16)
Life time
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114189'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW16GX4M2C3200C16)
Life time
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114190'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW16GX4M2C3200C16W)
Life time
3,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,850 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128915'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X
(HX432C16PB3AK2/32)
Life time
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130412'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) Kingston PREDATORRGB
(HX432C16PB3AK2/32)
Life time
6,390 บาท
รวม VAT แล้ว
6,690 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129191'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Z Grey
Life time
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129192'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Dark Z Red
Life time
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127278'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Delta TUF RGB
Life time
5,640 บาท
รวม VAT แล้ว
6,120 บาท
ประหยัด 480 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103268'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
Life time
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103269'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Blue
Life time
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118241'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White
(CMW32GX4M2C3200C16W)
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118239'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M2C3200C16)
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129778'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black
(CMW32GX4M2E3200C16)
Life time
7,100 บาท
รวม VAT แล้ว
7,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111807'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
Life time
6,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,100 บาท
ประหยัด 450 บาท

PCDDR4(3466)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116407'
RAM DDR4(3466) 32GB (8GBX4) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM
(CMT32GX4M4C3466C16)
Life time
21,900 บาท
รวม VAT แล้ว
23,100 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

PCDDR4(3600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114184'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM Xcalibur
Life time
5,680 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 210 บาท

PCDDR4(4000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128778'
RAM DDR4(4000)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,300 บาท
ประหยัด 500 บาท

PCDDR4(4133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117309'
RAM DDR4(4133) 16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,300 บาท
ประหยัด 500 บาท

PCDDR4(4500)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 700 บาท