เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010094' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 14 รายการPC DDR3 (1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065019'
RAM DDR3(1333) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
465 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039504'
RAM DDR3(1333) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
520 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR3 (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122750'
RAM DDR3(1600) 4GB Apacer 16 Chip
Life time
485 บาท
รวม VAT แล้ว
535 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054869'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR16N11S8/4)
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066468'
RAM DDR3(1600) 4GB Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10F/4)
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111639'
RAM DDR3(1600) 8GB Hynix
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073743'
RAM DDR3(1600) 8GB Blackberry MAXIMUS 16 Chip
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066690'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FBK2/16)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066692'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FRK2/16)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066687'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FK2/16)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066689'
RAM DDR3(1600) 16GB (8GBX2) Kingston Hyper-X FURY
(HX316C10FWK2/16)
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 90 บาท

PC DDR3L (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0086510'
RAM DDR3L(1600) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR16LN11/4)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท

PC DDR4 (4000)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128778'
RAM DDR4(4000)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
8,800 บาท
รวม VAT แล้ว
9,300 บาท
ประหยัด 500 บาท


PC DDR4 (4500)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117308'
RAM DDR4(4500)16GB (8GBX2) TEAM Xtreem Black
Life time
12,200 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 700 บาท