เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010110' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 74 รายการ
NoteBook DDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058891'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Hynix
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131457'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052070'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Hynix
Life time
430 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131458'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท

NoteBook DDR3(1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042904'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
480 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 20 บาท

NoteBook DDR3(1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034612'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Blackberr 16 Chip
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072762'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
525 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065391'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041535'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
545 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041213'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR13S9S8/4)
Life time
695 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051347'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR1333D3S9/8)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท

NoteBook DDR3(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053299'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16S11S8/4)
Life time
710 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16S11/8)
Life time
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 50 บาท

NoteBook DDR3L(1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126543'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078312'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067494'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR16LS11/4)
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125954'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Hynix 16 Chip
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078313'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068789'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR16LS11/8)
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,330 บาท
ประหยัด 80 บาท

NoteBook DDR4(2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094424'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
645 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106184'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB TEAM Elite
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
710 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113657'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126770'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB TEAM Elite 8 Chip
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 60 บาท

NoteBook DDR4(2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118530'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Blackberry 8Chips
Life time
530 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126356'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB ADATA
Life time
535 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112116'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB TEAM Elite
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109178'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR24S17S6/4)
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087497'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB/4)
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129566'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB CORSAIR Vengeance Black
(CMSX4GX4M1A2400C16)
Life time
795 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122520'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
900 บาท
รวม VAT แล้ว
945 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126357'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB ADATA
Life time
945 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105017'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110699'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR24S17S8/8)
Life time
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090255'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB2/8)
Life time
1,065 บาท
รวม VAT แล้ว
1,140 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101287'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB CORSAIR Vengeance Black
(CMSX8GX4M1A2400C16)
Life time
1,265 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129875'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB TEAM Elite 16Chips
Life time
2,095 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116348'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR24S17D8/16)
Life time
2,115 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 55 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094567'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB/16)
Life time
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127782'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M1A2400C16)
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128306'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX424S14IB2K2/16)
Life time
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,270 บาท
ประหยัด 140 บาท

NoteBook DDR4(2666)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129351'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Blackberry 8Chip
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126261'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB ADATA Premier
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126771'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB TEAM Elite 8 Chip
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125088'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR26S19S6/4)
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129352'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
860 บาท
รวม VAT แล้ว
910 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124924'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Apacer 8Chip
Life time
870 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130875'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Transcend
(TCN-TS2666HSB-8G)
Life time
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,095 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117307'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124632'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR26S19S8/8)
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124717'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2/8)
Life time
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120724'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR Vengeance
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,350 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131772'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Transcend
(TCN-TS2666HSE-16G)
Life time
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,210 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124976'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR26S19D8/16)
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128034'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2/16 )
Life time
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,160 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119344'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM Elite
Life time
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121033'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M1A2666C18)
Life time
2,455 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
ประหยัด 115 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125283'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2K2/16)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131775'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB Transcend
(TCN-TS2666HSE-32G)
Life time
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,370 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127925'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB(16GBX2) Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2K2/32)
Life time
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124494'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB(16GBX2) CORSAIR Vengeance Black
(CMSX32GX4M2A2666C18)
Life time
4,910 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 180 บาท

NoteBook DDR4(3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131495'
RAM DDR4(3200, NB) 4GB Kingston Value Ram
(KVR32S22S6/4 )
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131537'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Adata
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131494'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Value Ram
(KVR32S22S8/8)
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127068'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX432S20IB2/8 )
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131779'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB Transcend
(TCN-TS2GSH64V2B2)
Life time
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 240 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131631'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB Kingston Value Ram
(KVR32S22D8/16)
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130956'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX432S20IB/16 )
Life time
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,440 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130957'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX432S20IB2K2/16)
Life time
3,000 บาท
รวม VAT แล้ว
3,310 บาท
ประหยัด 310 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132216'
RAM DDR4(3200, NB) 16GB(8GBX2) CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M2A3200C22)
Life time
3,620 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131936'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB Adata
Life time
3,950 บาท
รวม VAT แล้ว
4,200 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131549'
RAM DDR4(3200, NB) 32GB(16GBX2) Kingston Hyper-X
(HX432S20IBK2/32)
Life time
5,950 บาท
รวม VAT แล้ว
6,350 บาท
ประหยัด 400 บาท