เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010110' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 66 รายการ
NoteBook DDR2
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058891'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Hynix
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0019746'
RAM DDR2(667, NB) 2GB Blackberry
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052070'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Hynix
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0018357'
RAM DDR2(800, NB) 2GB Blackberry
Life time
460 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 20 บาท

NoteBook DDR3 (1066)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0042904'
RAM DDR3(1066, NB) 2GB Blackberry 16 Chip
Life time
480 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 20 บาท

NoteBook DDR3 (1333)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127261'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Hynix 8 Chip
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0034612'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Blackberr 16 Chip
Life time
340 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0035035'
RAM DDR3(1333, NB) 2GB Kingston VALUE RAM
(KVR13S9S6/2)
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072762'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
485 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065391'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041535'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
515 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 25 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041213'
RAM DDR3(1333, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR13S9S8/4)
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0051347'
RAM DDR3(1333, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR1333D3S9/8)
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 30 บาท

NoteBook DDR3 (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053299'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR16S11S8/4)
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR16S11/8)
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 40 บาท

NoteBook DDR3L (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126543'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Hynix 16 Chip
Life time
500 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078312'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067494'
RAM DDR3L(1600, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR16LS11/4)
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078313'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0068789'
RAM DDR3L(1600, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR16LS11/8)
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 80 บาท

NoteBook DDR4 (2133)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094424'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
575 บาท
รวม VAT แล้ว
605 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106184'
RAM DDR4(2133, NB) 4GB TEAM Elite
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113657'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB Blackberry 8 Chip
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130048'
RAM DDR4(2133 NB) 8G Apacer
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126770'
RAM DDR4(2133, NB) 8GB TEAM Elite 8 Chip
Life time
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 60 บาท

NoteBook DDR4 (2400)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118530'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Blackberry 8Chips
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126356'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB ADATA
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122758'
RAM DDR4(2400 NB) 4GB Apacer
Life time
585 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112116'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB TEAM Elite
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109178'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR24S17S6/4)
Life time
640 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0087497'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB/4)
Life time
680 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129566'
RAM DDR4(2400, NB) 4GB CORSAIR
(Vengeance Black,CMSX4GX4M1A2400C16)
Life time
700 บาท
รวม VAT แล้ว
745 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122520'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,065 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126357'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB ADATA
Life time
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122759'
RAM DDR4(2400 NB) 8GB Apacer 16Chip
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105017'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110699'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR24S17S8/8)
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090255'
RAM DDR4(2400, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB2/8)
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106186'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB TEAM Elite 8Chips
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,125 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129875'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB TEAM Elite 16Chips
Life time
2,005 บาท
รวม VAT แล้ว
2,125 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116348'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston VALUE RAM
(KVR24S17D8/16)
Life time
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094567'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX424S14IB/16)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127782'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M1A2400C16)
Life time
2,150 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128306'
RAM DDR4(2400, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX424S14IB2K2/16)
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,260 บาท
ประหยัด 170 บาท

NoteBook DDR4 (2666)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129351'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Blackberry 8Chip
Life time
570 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126261'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB ADATA Premier
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126771'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB TEAM Elite 8 Chip
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117773'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB TEAM Elite 16 Chip
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125088'
RAM DDR4(2666, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR26S19S6/4)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129352'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Blackberry 8Chip
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128749'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TRANSCEND
(TCN-JM2666HSB-8G)
Life time
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0117307'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB TEAM Elite
Life time
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124632'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR26S19S8/8)
Life time
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120724'
RAM DDR4(2666, NB) 8GB CORSAIR Vengeance
(CMSX8GX4M1A2666C18)
Life time
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128750'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TRANSCEND
(TCN-JM2666HSB-16G)
Life time
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119344'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB TEAM Elite
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,110 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124976'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston VALUE RAM
(KVR26S19D8/16)
Life time
2,280 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128034'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2/16 )
Life time
2,370 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125283'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB(8GBX2) Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2K2/16)
Life time
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121033'
RAM DDR4(2666, NB) 16GB CORSAIR Vengeance
(CMSX16GX4M1A2666C18)
Life time
2,440 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127925'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB(16GBX2) Kingston Hyper-X
(HX426S15IB2K2/32)
Life time
4,070 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124494'
RAM DDR4(2666, NB) 32GB(16GBX2) CORSAIR Vengeance Black
(CMSX32GX4M2A2666C18)
Life time
4,630 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 120 บาท

NoteBook DDR4 (3200)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127068'
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Hyper-X
(HX432S20IB2/8 )
Life time
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,640 บาท
ประหยัด 90 บาท