เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010114' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for NoteBook
พบสินค้า 5 รายการ
NoteBook DDR3 (1600)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092772'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 8 Chip
Life time
560 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064737'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Blackberry 16 Chip
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053299'
RAM DDR3(1600, NB) 4GB Kingston VALUE RAM
(KVR16S11S8/4)
Life time
600 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0050855'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Blackberry 16 Chip
Life time
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,060 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0054871'
RAM DDR3(1600, NB) 8GB Kingston VALUE RAM
(KVR16S11/8)
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 40 บาท