เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022880' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 57 รายการ
Hard Disk External 3.5'' (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106033'
4 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL4000300)
ประกัน 3 ปี
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070163'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0040HBK)
ประกัน 3 ปี
3,300 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111697'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD Elements
(Black, WDBBKG0040HBK)
ประกัน 3 ปี
3,540 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111693'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0040HWT)
ประกัน 3 ปี
5,740 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 250 บาท

Hard Disk External 3.5'' (2-3 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111691'
2 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0020HWT)
ประกัน 3 ปี
4,640 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066442'
3 TB Ext HDD 3.5'' WD Elements
(Black, WDBBKG0030HBK)
ประกัน 3 ปี
2,970 บาท
รวม VAT แล้ว
3,120 บาท
ประหยัด 150 บาท

Hard Disk External 2.5'' (5 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126407'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Black, STHP5000400)
ประกัน 3 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126409'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Silver, STHP5000401)
ประกัน 3 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128075'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Red, STHP5000403)
ประกัน 3 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126411'
5 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Blue, STHP5000402)
ประกัน 3 ปี
3,550 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128871'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBPKJ0050BBK)
ประกัน 3 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129395'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBPKJ0050BRD)
ประกัน 3 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129396'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBPKJ0050BBL)
ประกัน 3 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,520 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131674'
5 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White,WDBPKJ0050BWT)
ประกัน 3 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,520 บาท
ประหยัด 100 บาท

Hard Disk External 2.5'' (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126401'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Black, STHP4000400)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126405'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Red, STHP4000403)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126404'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Blue, STHP4000402)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126403'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Silver, STHP4000401)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126406'
4 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus
(Gold, STHP4000404)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128868'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBPKJ0040BBK)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128869'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBPKJ0040BRD)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128870'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBPKJ0040BBL)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131231'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBPKJ0040BWT)
ประกัน 3 ปี
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,920 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125103'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Blue, WDBFTM0040BBL)
ประกัน 3 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129399'
4 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Gold, WDBFTM0040BGD)
ประกัน 3 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 50 บาท

Hard Disk External 2.5'' (2 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126394'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Black, STHN2000400)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126396'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Blue, STHN2000402)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126397'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Red, STHN2000403)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126400'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Space Gray, STHN2000406)
ประกัน 3 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126395'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Silver, STHN2000401)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126399'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Rose Gold, STHN2000405)
ประกัน 3 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126398'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Gold, STHN2000404)
ประกัน 3 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
1,760 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125563'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch
(Black, STHH2000300)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125651'
2 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Ultra Touch
(White, STHH2000301)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128865'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBYVG0020BBK)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128867'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBYVG0020BBL)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128866'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBYVG0020BRD)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131232'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBYVG0020BWT)
ประกัน 3 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124203'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Blue, WDBC3C0020BBL)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124194'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Silver, WDBC3C0020BSL)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129397'
2 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport Ultra
(Gold, WDBC3C0020BGD)
ประกัน 3 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 50 บาท

Hard Disk External 2.5'' (1 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126388'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Black, STHN1000400)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126391'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Red, STHN1000403)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126390'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Blue, STHN1000402)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126393'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Space Gray, STHN1000405)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126389'
1 TB Ext HDD 2.5'' Seagate Backup Plus Slim
(Silver, STHN1000401)
ประกัน 3 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
1,430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128864'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Black, WDBYVG0010BBK)
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129391'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Red, WDBYVG0010BRD)
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129393'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(Blue, WDBYVG0010BBL)
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131233'
1 TB Ext HDD 2.5'' WD My Passport
(White, WDBYVG0010BWT)
ประกัน 3 ปี
1,380 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 40 บาท

Hard Disk External 3.5'' (6 TB up)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111441'
6 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL6000300)
ประกัน 3 ปี
4,170 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079402'
6 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0060HBK)
ประกัน 3 ปี
4,470 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111694'
6 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0060HWT)
ประกัน 3 ปี
7,430 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 260 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101151'
8 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL8000300)
ประกัน 3 ปี
5,510 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 280 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099536'
8 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0080HBK)
ประกัน 3 ปี
6,190 บาท
รวม VAT แล้ว
6,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0125565'
10 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL10000400)
ประกัน 3 ปี
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
7,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131671'
12 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(WDBBGB0120HBK)
ประกัน 3 ปี
8,740 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 250 บาท