เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '012367' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk External
พบสินค้า 4 รายการ
Hard Disk External 3.5'' (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0106033'
4 TB Ext HDD 3.5'' Seagate Backup Plus HUB
(Black, STEL4000300)
ประกัน 3 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111697'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD Elements
(Black, WDBBKG0040HBK)
ประกัน 3 ปี
3,580 บาท
รวม VAT แล้ว
3,830 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0070163'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Book
(Black, WDBBGB0040HBK)
ประกัน 3 ปี
3,270 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111693'
4 TB Ext HDD 3.5'' WD My Cloud Home
(White, WDBVXC0040HWT)
ประกัน 3 ปี
5,870 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 220 บาท