เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023266' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard & Mouse
พบสินค้า 45 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0122409'
(2in1) USB HP (KM100) Black
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130872'
(2in1) USB HP (KM300F) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132519'
(2in1) USB HP (GK1100) Black
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 95 บาท


LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0037387'
(2in1) USB LOGITECH (MK200) Black
ประกัน 3 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 105 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085841'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK235) Black
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
760 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068079'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK270R) Black
ประกัน 3 ปี
685 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 205 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133621'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK295) Black
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 235 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074963'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK345) Black
ประกัน 1 ปี
795 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 255 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111917'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK545) Black
ประกัน 1 ปี
1,375 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 275 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127550'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK470) Graphite
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 470 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134735'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK380+M350) Rose
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 480 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0124063'
(2in1) Wireless RAPOO (X1800S) Black
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134012'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8000M) White
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 110 บาท

MICROSOFT
select Note from advice_co_th.price where code='A0095911'
(2in1) USB MICROSOFT (Desktop 600) Black 'APB-00021'
ประกัน 3 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087357'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 2000) Black 'M7J-00027'
ประกัน 3 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098499'
(2in1) BLUETOOTH MICROSOFT
(Designer) Black '7N9-00027'
ประกัน 3 ปี
2,320 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 270 บาท


MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0122445'
(2in1) USB MD-TECH (KB-674/M-65) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0135066'
(2in1) USB MD-TECH (K-19/M-9) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113554'
(2in1) USB MD-TECH (K17+71) Black
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039622'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105609'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105610'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Green
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0122447'
(2in1) USB MD-TECH (K-5/M-50) Black
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132249'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3500) Black
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132250'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM8+28 ) Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090238'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082646'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112376'
(2in1) Wireless MD-TECH (E3800) Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 100 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0132975'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM622 EMINENT) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111345'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Black
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111346'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Green
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111347'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Red
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0092490'
(2in1) USB OKER (KM-3189) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134511'
(2in1) USB OKER (K-782) Black
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0026228'
(2in1) USB OKER (KB-338) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134512'
(2in1) Wireless OKER (K783) Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0116846'
(2in1) Wireless OKER (K9300) Black
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0116847'
(2in1) Wireless OKER (K9300) White
ประกัน 2 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133674'
(2in1) Wireless OKER (K520) Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133673'
(2in1) Wireless OKER (K520) Green
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133672'
(2in1) Wireless OKER (K520) Pink
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105686'
(2in1) Wireless OKER (K8830) Green
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105687'
(2in1) Wireless OKER (K8830) Pink
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130402'
(2in1) Wireless OKER (K7800) Black
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130403'
(2in1) Wireless OKER (K7800) White
ประกัน 1 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 95 บาท