เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023266' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard & Mouse
พบสินค้า 72 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0122409'
(2in1) USB HP (KM100) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130872'
(2in1) USB HP (KM300F) Black
ประกัน 2 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132519'
(2in1) USB HP (GK1100) Black
ประกัน 2 ปี
395 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 105 บาท

GENIUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0127062'
(2in1) USB GENIUS (KM-160) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135320'
(2in1) Wireless GENIUS (KM-8200) Black
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 105 บาท

LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0037387'
(2in1) USB LOGITECH (MK200) Black
ประกัน 3 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0046217'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK220) Black
ประกัน 3 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085841'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK235) Black
ประกัน 1 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094917'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK240) Nano Black
ประกัน 3 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068079'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK270R) Black
ประกัน 3 ปี
720 บาท
รวม VAT แล้ว
930 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133621'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK295) Black
ประกัน 1 ปี
755 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 235 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074963'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK345) Black
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111917'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK545) Black
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127550'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK470) Graphite
ประกัน 1 ปี
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 415 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127551'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK470) OffWhite
ประกัน 1 ปี
1,505 บาท
รวม VAT แล้ว
1,920 บาท
ประหยัด 415 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136747'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK850) Black
ประกัน 1 ปี
2,585 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 705 บาท

MICROSOFT
select Note from advice_co_th.price where code='A0095911'
(2in1) USB MICROSOFT (Desktop 600) Black 'APB-00021'
ประกัน 3 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0093436'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 850) Black 'PY9-00025'
ประกัน 3 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087357'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 2000) Black 'M7J-00027'
ประกัน 3 ปี
1,045 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 245 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135268'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 900) Black 'PT3-00026'
ประกัน 3 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 320 บาท

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128545'
(2in1) USB RAPOO (X120Pro) Black
ประกัน 2 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0124063'
(2in1) Wireless RAPOO (X1800S) Black
ประกัน 2 ปี
485 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136611'
(2in1) Wireless RAPOO (X260) Pink
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136610'
(2in1) Wireless RAPOO (X260) Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
640 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117652'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8000M) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134012'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8000M) White
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127657'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(9300M) Black
ประกัน 2 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 235 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127658'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(9300M) White
ประกัน 2 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 235 บาท

LECOO by LENOVO
select Note from advice_co_th.price where code='A0137832'
(2in1) USB LECOO (CM103) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 85 บาท

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0122445'
(2in1) USB MD-TECH (KB-674/M-65) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135066'
(2in1) USB MD-TECH (K-19/M-9) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091436'
(2in1) USB MD-TECH (KB-111/M-11) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105607'
(2in1) USB MD-TECH (K-3/M-30) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113554'
(2in1) USB MD-TECH (K17+71) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088313'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0088314'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105609'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105610'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Green
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039622'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 80 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132249'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3500) Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132250'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM8+28 ) Black
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090238'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0082646'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112376'
(2in1) Wireless MD-TECH (E3800) Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 100 บาท

NUBWO
select Note from advice_co_th.price where code='A0131678'
(2in1) USB NUBWO (NKM623 SAVITAR) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117167'
(2in1) USB NUBWO (NKM300 INFAREZ) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132975'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM622 EMINENT) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136737'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-626 QUINN) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136738'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-626 QUINN) Pink
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136739'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-626 QUINN) Green
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111345'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Black
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111346'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Green
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111347'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-220 FACILE) Red
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125932'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-620 LUXURY) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0125933'
(2in1) Wireless NUBWO (NKM-620 LUXURY) Gray
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0126285'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Pink
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126286'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Green
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126284'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Black
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092490'
(2in1) USB OKER (KM-3189) Black
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135868'
(2in1) USB OKER (KM-6120) Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0026228'
(2in1) USB OKER (KB-338) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134511'
(2in1) USB OKER (K-782) Black
ประกัน 2 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134512'
(2in1) Wireless OKER (K783) Black
ประกัน 2 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105684'
(2in1) Wireless OKER (K2600) Black
ประกัน 2 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116846'
(2in1) Wireless OKER (K9300) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116847'
(2in1) Wireless OKER (K9300) White
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133674'
(2in1) Wireless OKER (K520) Black
ประกัน 2 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130403'
(2in1) Wireless OKER (K7800) White
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130402'
(2in1) Wireless OKER (K7800) Black
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105685'
(2in1) Wireless OKER (K8830) Black
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105687'
(2in1) Wireless OKER (K8830) Pink
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105686'
(2in1) Wireless OKER (K8830) Green
ประกัน 2 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 120 บาท