เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023266' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard & Mouse
พบสินค้า 47 รายการ
HP
select Note from advice_co_th.price where code='A0130872'
(2in1) USB HP (KM300F) Black
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132519'
(2in1) USB HP (GK1100) Black
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
475 บาท
ประหยัด 85 บาท

LOGITECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0037387'
(2in1) USB Multi LOGITECH
(MK200) Black
ประกัน 3 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0046217'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK220) Black
ประกัน 3 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0068079'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK270R) Black
ประกัน 3 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0094917'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK240) Nano Black
ประกัน 3 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0123696'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK315) Black
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133621'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK295) Black
ประกัน 1 ปี
930 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0111917'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK545) Black
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127551'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK470) OffWhite
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0127550'
(2in1) Wireless LOGITECH
(MK470) Graphite
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

RAPOO
select Note from advice_co_th.price where code='A0128545'
(2in1) USB RAPOO (X120Pro) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0124063'
(2in1) Wireless RAPOO (X1800S) Black
ประกัน 2 ปี
460 บาท
รวม VAT แล้ว
545 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0117652'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8000M) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134012'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8000M) White
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
565 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133903'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(8100M) Black
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126040'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(9000M) Black
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127657'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(9300M) Black
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127658'
(2in1) Multi mode Keyboard RAPOO
(9300M) White
ประกัน 2 ปี
840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 210 บาท

MICROSOFT
select Note from advice_co_th.price where code='A0095911'
(2in1) USB MICROSOFT (Desktop 600) Black 'APB-00021'
ประกัน 3 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
585 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093436'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 850) Black 'PY9-00025'
ประกัน 3 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 155 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0087357'
(2in1) Wireless MICROSOFT
(Desktop 2000) Black 'M7J-00027'
ประกัน 3 ปี
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 190 บาท

GENIUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0127062'
(2in1) USB GENIUS (KM-160) Black
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

MD-TECH
select Note from advice_co_th.price where code='A0122445'
(2in1) USB MD-TECH (KB-674/M-65) Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0113554'
(2in1) USB MD-TECH (K17+71) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088313'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Red
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0088314'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0039622'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105610'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Green
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105607'
(2in1) USB MD-TECH (K-3/M-30) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132249'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3500) Black
ประกัน 1 ปี
355 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0132250'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM8+28 ) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0090238'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0112376'
(2in1) Wireless MD-TECH (E3800) Black
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป

OKER
select Note from advice_co_th.price where code='A0126286'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Green
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0126285'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Pink
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0092490'
(2in1) USB OKER (KM-3189) Black
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0026228'
(2in1) USB OKER (KB-338) Black
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0116846'
(2in1) Wireless OKER (K9300) Black
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0116847'
(2in1) Wireless OKER (K9300) White
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0134512'
(2in1) Wireless OKER (K783) Black
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105684'
(2in1) Wireless OKER (K2600) Black
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133674'
(2in1) Wireless OKER (K520) Black
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133673'
(2in1) Wireless OKER (K520) Green
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133672'
(2in1) Wireless OKER (K520) Pink
ประกัน 2 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130402'
(2in1) Wireless OKER (K7800) Black
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0130403'
(2in1) Wireless OKER (K7800) White
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป