เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '010215' GROUP BY pri.code order by pri.Url Keyboard & Mouse
พบสินค้า 17 รายการ
MD-TECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122445'
(2in1) USB MD-TECH (KB-674/M-65) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0091436'
(2in1) USB MD-TECH (KB-111/M-11) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111343'
(2in1) USB MD-TECH (KB-18/M-64) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113554'
(2in1) USB MD-TECH (K17+71) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0039622'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088313'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Red
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088314'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105609'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105610'
(2in1) USB MD-TECH (K-15/M-51) Black/Green
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102639'
(2in1) USB MD-TECH (K16/M-61) Black/Green
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102638'
(2in1) USB MD-TECH (K16/M-61) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122447'
(2in1) USB MD-TECH (K-5/M-50) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123562'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-K15+M35) Black/White
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122448'
(2in1) Wireless MD-TECH (RF-KM3300) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0082646'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) Black
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090238'
(2in1) Wireless MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112376'
(2in1) Wireless MD-TECH (E3800) Black
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 60 บาท